Kázání

18.11.2018 00:39

Ex 32,7-14

Milí bratři a sestry, včera bylo výročí tzv. sametové revoluce, která změnila politické nastavení v naší zemi. Od té doby uplynulo 29 let. Za těchto...

Celý článek

—————

11.11.2018 00:38

Před rozedněním - kázání na žalm 130,5-7a

Milé sestry a milí bratři, budeme promýšlet centrální část sto třicátého žalmu. Tento žalm vyjadřuje situaci, která odpovídá stavu nad ránem, před...

Celý článek

—————

14.10.2018 06:46

Lv 19,11-18

Lv 19,11-18 Milí bratři a sestry, minule jsme se v kázání zaměřili na první ze dvou největších přikázání v zákoně, kterým je podle Ježíše láska k...

Celý článek

—————

14.10.2018 06:41

Mt 22,34-40

Mt 22,34-40 Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, určený na dnešní neděli, obsahuje známá slova: „Budeš milovat Hospodina, Boha svého celým svým...

Celý článek

—————

21.09.2018 23:18

Iz 6,1–8

Iz 6,1–8 Milí bratři a milé sestry, myslím, že si občas potřebujeme uvědomit Boží svatost. Nově zavnímat nebo aspoň zatušit, kdo je ten, kterého při...

Celý článek

—————

12.08.2018 00:02

L 18,9-14

„Žít bez modlitby znamená žít bez Boha - jako by člověk neměl duši.“ To je citát z knihy o modlitbě od jednoho z významných židovských myslitelů 20....

Celý článek

—————

08.07.2018 13:25

Jon 1,1-5; Jon 2,1-7

Milí bratři a sestry, kniha Jonáš začíná Jonášovým povoláním, tím, že se k němu stalo slovo Hospodinovo a jeho následným útěkem. V biblické...

Celý článek

—————

15.04.2018 15:28

1Pt 2,18-25

1Pt 2,18-25 Milí bratři a sestry, na druhou neděli po Velikonocích je vybráno epištolní čtení, které nám dává za příklad utrpení nevinného Ježíše....

Celý článek

—————

08.04.2018 12:45

Ž 118

Ž 118 Milí bratři a sestry, 118. žalm je děkovná píseň, která byla zpívána při vstupu do chrámu a vedle jednotlivého zpěváka se jejího zpěvu místy...

Celý článek

—————

02.04.2018 12:54

L 24,29

L 24,29 Milí bratři a sestry, z toho známého příběhu o dvou učednících jdoucích do Emauz, se zaměřím především na motiv naléhání těchto učedníků, aby...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00