Kázání

16.04.2022 23:58

1Kor 15,35-44 (Zmrtvýchvstání Páně 2022)

1Kor 15,35-44; první čtení L 24,1-12 Milí bratři a sestry, dnes slavíme zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Je to pro nás velmi nadějná...

Celý článek

—————

16.04.2022 23:56

Sk 20,28 (Velký pátek 2022)

Sk 20,28 Milé sestry, milí bratři, apoštol Pavel, když se loučí s Efezskými křesťany, svolá k sobě presbytery tohoto sboru a uděluje jim poslední...

Celý článek

—————

09.04.2022 22:49

J 12,1-8 (Květná neděle 2022)

J 12,1-8 Milí bratři a sestry, o Květné neděli si zpravidla připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dnes jsem k našemu zamyšlení vybral událost,...

Celý článek

—————

26.03.2022 22:55

Ž 42 a 43

Ž 42 a 43 Milí bratři a sestry, autor tohoto žalmu se cítil být daleko od Boha, daleko od Boží tváře, která znázorňuje Boží vlídné přijetí, po kterém...

Celý článek

—————

19.03.2022 13:24

L 13,1-9

Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, který jsme slyšeli, je stanovený pro třetí neděli v postní době, protože v něm Ježíš mluví o...

Celý článek

—————

11.03.2022 18:58

Mt 24,3-14

Mt 24,3-14 Milí bratři a sestry, tento text jsem zvolil jako základ dnešního kázání kvůli tomu, že vyjadřuje něco z toho, co myslím...

Celý článek

—————

13.02.2022 13:38

Dt 4,25–31

Dt 4,25–31 Milí bratři a sestry, dnes máme před sebou velmi vydatný biblický oddíl, který nám pro náš duchovní život nabízí zkušenost Hospodinova...

Celý článek

—————

23.01.2022 11:26

Ř 9,30-32; první čtení Dt 9,4-7

Ř 9,30-32; první čtení Dt 9,4-7 Milí bratři a sestry, jedním z témat, které ve svých dopisech pojednává apoštol Pavel, je to, jak se člověk stává...

Celý článek

—————

15.01.2022 17:31

Dt 4,15-22; první čtení 2Kor 5,16-21

Milí bratři a sestry, minulou neděli jsme během kázání přemýšleli o tom, co dal Hospodin jako podíl všem národům pod celým nebem a co určil pro svůj...

Celý článek

—————

10.01.2022 17:24

Dt 4,15-20

Milí bratři a sestry, na příští rok chystám sérii zamyšlení, která naše církev vydává v příručce „Na každý den“ a ta moje zamyšlení se budou...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

Požehnané Velikonoce!

14. Zelený čtvrtek - pašijové čtení s duchovní hudbou18.00 v kostele

15. Velký pátek 9.00 bohoslužba s VP v kostele

16. Bílá sobota

17. 4. Neděle vzkříšení - slavnostní bohoslužba 9.00 s VP v kostele

18. Společná pouť do Budislavi

Témata nedělky