Kázání

14.10.2018 06:46

Lv 19,11-18

Lv 19,11-18 Milí bratři a sestry, minule jsme se v kázání zaměřili na první ze dvou největších přikázání v zákoně, kterým je podle Ježíše láska k...

Celý článek

—————

14.10.2018 06:41

Mt 22,34-40

Mt 22,34-40 Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, určený na dnešní neděli, obsahuje známá slova: „Budeš milovat Hospodina, Boha svého celým svým...

Celý článek

—————

21.09.2018 23:18

Iz 6,1–8

Iz 6,1–8 Milí bratři a milé sestry, myslím, že si občas potřebujeme uvědomit Boží svatost. Nově zavnímat nebo aspoň zatušit, kdo je ten, kterého při...

Celý článek

—————

12.08.2018 00:02

L 18,9-14

„Žít bez modlitby znamená žít bez Boha - jako by člověk neměl duši.“ To je citát z knihy o modlitbě od jednoho z významných židovských myslitelů 20....

Celý článek

—————

08.07.2018 13:25

Jon 1,1-5; Jon 2,1-7

Milí bratři a sestry, kniha Jonáš začíná Jonášovým povoláním, tím, že se k němu stalo slovo Hospodinovo a jeho následným útěkem. V biblické...

Celý článek

—————

15.04.2018 15:28

1Pt 2,18-25

1Pt 2,18-25 Milí bratři a sestry, na druhou neděli po Velikonocích je vybráno epištolní čtení, které nám dává za příklad utrpení nevinného Ježíše....

Celý článek

—————

08.04.2018 12:45

Ž 118

Ž 118 Milí bratři a sestry, 118. žalm je děkovná píseň, která byla zpívána při vstupu do chrámu a vedle jednotlivého zpěváka se jejího zpěvu místy...

Celý článek

—————

02.04.2018 12:54

L 24,29

L 24,29 Milí bratři a sestry, z toho známého příběhu o dvou učednících jdoucích do Emauz, se zaměřím především na motiv naléhání těchto učedníků, aby...

Celý článek

—————

30.03.2018 12:47

Sk 20,28 (Velký pátek)

Sk 20,28 Milé sestry, milí bratři, apoštol Pavel, když se loučí s Efezskými křesťany, svolá k sobě presbytery tohoto sboru a uděluje jim poslední...

Celý článek

—————

19.01.2018 19:58

Mt 26,57-68

Mt 26,57-68 Milí bratři a sestry, někteří odborníci, když se snaží vystihnout dnešní dobu, tak mluví o době post-faktické. Jde o to, že stále více...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

14. 10. Nedělní bohoslužba 9.00
15. po 15,00 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
16. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
20. so 14 h. rozloučení s Jirkou Č. na hřbitově na Františkách
21. 10. Nedělní bohoslužba 9.00