Kázání

03.09.2023 11:58

Jon 4,1-11; 1. čtení L 15,25-32

Milí bratři a sestry, když jsem v lednu 2008 poprvé přijel do Proseče představit se jako farářský kandidát, byla dětská bohoslužba a zvolil jsem...

Celý článek

—————

25.06.2023 23:10

Ž 36

Ž 36 Milí bratři a sestry, žalmy jsou vystavěny jako krásné budovy. Mají nádhernou architekturu, mají velmi promyšlenou strukturu, chtějí nás...

Celý článek

—————

18.06.2023 13:43

Mt 9,35–38; první čtení Ez 34,11–16

Mt 9,35–38; první čtení Ez 34,11–16 Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, který je stanoven na dnešní neděli, se dobře hodí k dnešní...

Celý článek

—————

28.05.2023 18:44

Ga 5,22.23 (Svatodušní neděle 2023)

Ga 5,22.23 Milí bratři a sestry, dneska je svatodušní neděle, a proto budeme společně přemýšlet o působení Ducha Svatého. V pondělí na...

Celý článek

—————

21.05.2023 11:39

Fp 2,5-11

Fp 2,5-11 Milí bratři a sestry, ve čtvrtek byla slavnost Kristova nanebevstoupení, proto se k této události vrátím ještě v dnešním kázání....

Celý článek

—————

22.04.2023 11:37

Ez 47,1-12; první čtení J 21,1-14

Ez 47,1-12; první čtení J 21,1-14 Milí bratři a sestry, jsme ve velikonoční době, v době mezi Ježíšovým vzkříšením a jeho nanebevstoupením. Je...

Celý článek

—————

08.04.2023 20:06

Sk 2,22-32; první čtení Ž 16,5-11 (vzkříšení)

Sk 2,22-32; první čtení Ž 16,5-11 „Nezanecháš mě v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.“ Apoštol Petr cituje tato...

Celý článek

—————

07.04.2023 20:08

Ž 22,2.8–23.31 (Velký pátek)

Ž 22,2.8–23.31 Žalm 22 je přítomný v evangelijním podání o Ježíšově smrti v různých podobách. V Matoušově a Markově evangeliu (Mt 27,35 a Mk...

Celý článek

—————

26.03.2023 21:09

J 11,1-45

J 11,1-45 Milí bratři a milé sestry! Pouze evangelista Jan nám vypráví tento pozoruhodný příběh o vzkříšení Ježíšova přítele Lazara. Zařazuje jej...

Celý článek

—————

19.03.2023 21:11

Ef 1,7–10

Ef 1,7–10 „V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA