Kázání

21.05.2019 00:36

Gn 12,1-5

Gn 12,1-5; první čtení Ř 4,13-17 Milí bratři a sestry, tímto oddílem začíná Abramův příběh a tím i příběh Božího lidu. Abrama Bůh později přejmenuje...

Celý článek

—————

21.05.2019 00:29

Dt 5,22-29

Dt 5,22-29 Milí bratři a sestry, biblický oddíl, jehož některé motivy bych chtěl spolu s vámi v dnešním kázání promýšlet, navazuje na slova Desatera....

Celý článek

—————

21.04.2019 23:52

Job 19,25 (pondělí velikonoční)

Job 19,25 Milí BaS, milí přátelé, Jobova výpověď: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ zní podobně jako naše velikonoční vyznání. Ježíš Kristus se v...

Celý článek

—————

21.04.2019 23:51

Ž 16,8-11 (Slavnost vzkříšení)

Ž 16,8-11; první čtení Sk 2,22-32 Milí BaS, slova tohoto žalmu cituje apoštol Petr jako starozákonní předpověď na Kristovo vzkříšení, které dnes...

Celý článek

—————

17.04.2019 22:21

J 3,14.15; první čtení: Fil 2,5-11 (Velký pátek)

J 3,14.15; první čtení: Fil 2,5-11 Milí BaS, milé děti, možná někteří znáte písničku Svatopluka Karáska, která se jmenuje Návštěva v pekle. Ozývají...

Celý článek

—————

12.04.2019 22:35

Za 9,9-12 (Květná neděle)

Za 9,9-12; první čtení J 12,12-12   Milí BaS, prorokova výzva k radosti: „rozjásej se... propukni v hlahol“, tato výzva se naplnila několik dní...

Celý článek

—————

12.04.2019 22:34

Iz 50,1–2a.4–5

Iz 50,1–2a.4–5; první čtení J 6,41–48 Milí BaS, myslím, že každý zná chvíle, kdy v našich blízkých vztazích něco nefunguje, kdy je v komunikaci s...

Celý článek

—————

21.03.2019 22:08

L 4,1–13

L 4,1–13 Milí BaS, ke klasickým textům pro postní dobu patří evangelijní oddíl o Ježíšově čtyřicetidenním pobytu na poušti. Ježíš se po tuto dobu...

Celý článek

—————

21.03.2019 22:05

Nu 25,1-5 a Joz 2,1-11 (2. postní)

Nu 25,1-5 a Joz 2,1-11 Milí BaS, první postní neděli jsme při kázání promýšleli příběh z 25. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi s důrazem na pokušení, které...

Celý článek

—————

21.03.2019 21:00

Nu 25,1-5 (1. postní)

  Milí BaS, jsme na za začátku postní doby, jejíž délka je odvozena od toho, že Ježíš se postil 40 dní na poušti. Během této doby vyhladověl a...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00