Kázání

17.09.2016 07:35

1Kor 13,8-13 (křest A. N.)

1Kor 13,8-13 Milí bratři a sestry, když dneska bude pokřtěn Toník N., malé roztomilé miminko, tak tím vyjadřujeme, že mu chceme předat to nejlepší,...

Celý článek

—————

11.09.2016 22:28

Zj 14,13 (za Věru P.)

Zj 14,13 Milí přátelé,  na smutečním oznámení o úmrtí Věry P. čteme slova z knihy Zjevení Janova: „Blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu....

Celý článek

—————

12.07.2016 22:26

Gn 50,15-21

Gn 50,15-21 Milí bratři a sestry, tento oddíl tvoří závěr dlouhého vyprávění o Josefovi a jeho bratřích. Zároveň je to závěr celé První knihy...

Celý článek

—————

07.07.2016 22:24

Lv 19,1.2

Milí bratři a sestry, Třetí knihu Mojžíšovu používáme pro své křesťanské vyučování jen velmi málo. Přitom právě zde nacházíme to, co Ježíš považuje v...

Celý článek

—————

15.05.2016 22:23

J 14,23–27

Milí bratři a sestry, Bůh nám dává svého Ducha, protože chce mít společenství s lidmi. Bůh chce přebývat s člověkem. Ježíš to podle Janova evangelia...

Celý článek

—————

05.05.2016 23:40

Ž 110,1-6a

 Ž 110,1-6a Milí bratři a sestry, ve čtvrtek byl svátek Nanebevstoupení Páně. My už tento svátek neslavíme společnou bohoslužbou, byla k němu...

Celý článek

—————

12.04.2016 19:48

Ž 89,1–5

Ž 89,1–5 Milí bratři a sestry, dnešní neděle se podle vstupního žalmového čtení nazývá nedělí Hospodinova milosrdenství. Proto bych chtěl dnes spolu...

Celý článek

—————

27.03.2016 19:44

L 24,36

Základem dnešního kázání jsou Ježíšova slova: „Tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.“ (L 24,36)   Je pozoruhodné, že...

Celý článek

—————

25.03.2016 23:56

Ř 4,16-25

První čtení: Oz 6,1-3; kázání: Ř 4,16-25 Milí bratři a sestry, Abraham uvěřil před Bohem, „který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není.“ I...

Celý článek

—————

20.03.2016 23:55

Gn 41,37-47

Gn 41,37-47; první čtení J 12,12-19 Milí bratři a sestry, na Květnou neděli se připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, při kterém je Ježíš...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00