Kázání

13.11.2021 19:28

Ez 37,1-14 (první čtení: Ř 4,18-25)

Milí bratři a sestry, vize, kterou dává Hospodin proroku Ezechielovi, je silným a působivým obrazem proměněné beznaděje. Myslím, že každému člověku...

Celý článek

—————

24.10.2021 19:25

Gn 27,1-29 (Neděle Díkčinění)

Milí bratři a sesty, dneska slavíme slavnost díkčinění. Děkujeme Pánu Bohu za všechna požehnání, která jsme během uplynulého roku přijali. Jedním...

Celý článek

—————

16.10.2021 23:23

Gn 4,1-7; první čtení Ef 4,25-27

Gn 4,1-7; první čtení Ef 4,25-27 Milí bratři a sestry, slovo „hřích“ se poprvé v Bibli vyskytuje v souvislosti s tím, co říká Hospodin...

Celý článek

—————

23.09.2021 23:16

Mt 13, 44-46

Mt 13, 44-46 Milí bratři a sestry, Boží jednání v našem světě není nějak snadno popsatelné, protože nás přesahuje a my ho svým myšlením...

Celý článek

—————

12.07.2021 12:15

Gn 3,1-15

Gn 3,1-15 Milí bratři a sestry, milé děti, bojíte se hadů? Lidé se odedávna obávali hadů pro jejich jedovatost přinášející smrt. A protože hadi...

Celý článek

—————

04.07.2021 12:23

Dt 10,20

Milí bratři a sestry, v tomto biblickém textu nacházíme souhrn toho, co Bůh od člověka očekává. Ve 12. verši je to takto přímo vyjádřeno: „Nyní...

Celý článek

—————

27.06.2021 12:20

Oz 14,5–8 (křestní pro Zuzanku L.)

  Milí bratři a sestry, jak bylo oznamováno, dnes bude pokřtěná Zuzanka L. Při křtu dostával křtěnec druhé jméno v případě, že jeho první jméno...

Celý článek

—————

20.06.2021 12:25

Mk 6,1-6; 1. čtení: Ez 2,2-5

Milí přátelé, v evangelijním čtení jsme slyšeli, že Ježíš se vrací domů. Ježíš před tím putoval po okolí a dělal mocné činy. V předchozím...

Celý článek

—————

28.05.2021 18:22

Nu 7,89 (Trojiční neděle)

„Když Mojžíš přicházel ke stanu setkávání, aby s ním mluvil (myšleno s Bohem), slyšel hlas mluvící si k sobě zponad příkrovu, který je...

Celý článek

—————

21.05.2021 17:53

Sk 2,1-13 (Svatodušní neděle)

Sk 2,1-13 Milí bratři a sestry, svatodušní svátky souvisí s Bohem darovanou schopností porozumět si, domluvit se. Nedorozumění, problémy...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA