Kázání

18.01.2021 23:43

Ex 34,29-35, první čtení 2Kor 3,7-18

Milí bratři a sestry,   poslední rok si kvůli pandemii zakrýváme tvář. Často, když mluvíme s lidmi mimo svou rodinu, tak máme tvář zakrytou...

Celý článek

—————

06.01.2021 23:26

L 2,21

L 2,21 Milí bratři a sestry, otevřel se nový rok a každý jsme do něj vstoupili v jiném rozpoložení, s odlišnými představami, danými naší osobní...

Celý článek

—————

06.01.2021 23:18

Mt 28,18

Mt 28,18, první čtení Ž 93   Milí bratři a sestry, do nového roku můžeme jít s tím, komu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Na začátku...

Celý článek

—————

06.01.2021 23:15

Kaz 4,2.3

Milí bratři a sestry, Vánoce jsou oslavou Ježíšova narození. Narození, které přináší radost. Ale mnozí lidé prožívají právě na Vánoce větší úzkost...

Celý článek

—————

31.12.2020 11:28

Jr 6,16

Milí bratři a sestry, dneska je poslední den v roce 2020, v roce, který byl pro většinu lidí obtížnější a náročnější než roky předchozí. A...

Celý článek

—————

28.12.2020 20:21

Jan 1,1-18

Jan 1,1-18 Milí BaS, příběhy o Ježíšovu narození jsme slyšeli už mnohokrát. Možná i autor Janova evangelia slyšel ta vyprávění o pastýřích...

Celý článek

—————

13.12.2020 01:58

L 1,67.76-79

Milí bratři a sestry, čtený text je vzat z tzv. Zachariášova chvalozpěvu podle jeho prvních slov: „Pochválen buď Hospodin…“ (v. 68). Zachariáš...

Celý článek

—————

28.11.2020 20:40

Iz 63,16b-17.19b; 64,4 (vlastní překlad)

  Ty, Hospodine, jsi náš Otec, náš vykupitel od věčnosti, to je tvé jméno. 63,16b Proč jsi způsobil zbloudění naše ze svých cest, Hospodine?...

Celý článek

—————

21.11.2020 23:46

Mt 25,31-46

Milé sestry, milí bratři,  poslední neděli v církevním roce nasloucháme Ježíšovým slovům, která tvoří závěr jeho řeči o posledních...

Celý článek

—————

13.11.2020 22:30

Mt 25,1-13

Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

5. 6. Svatodušní bohoslužba 9,00 s Večeří Páně

8. st Nábožko v Jarošově 15.30

10. pá NOC KOSTELŮ 16.30-22.00

12. SLAVNOST KŘTU A KONFIRMACE 9-00 s Večeří Páně

Témata nedělky