Kázání

09.05.2021 08:58

Jan 15,9-17 (6. velikonoční neděle)

Jan 15,9-17 Milí bratři a sestry, Ježíš vyjadřuje svou lásku k učedníkům: „Jako si Otec zamiloval mně, tak jsem si já zamiloval vás.“ (v. 9)....

Celý článek

—————

01.05.2021 21:12

Ž 98 (5. velikonoční neděle)

Ž 98; první čtení Zj 14,1–3 Milí bratři a sestry, dnešní neděle se jmenuje podle úvodních slov 98. Žalmu latinsky Cantate Domino, což česky znamená...

Celý článek

—————

18.04.2021 00:00

Ž 33,5–7.18–22 (neděle Božího milosrdenství)

Ž 33,5–7.18–22; první čtení Mt 9,9–13 Milí bratři a sestry, dnešní neděle, druhá po Velikonocích, se nazývá nedělí Božího milosrdenství (latinsky...

Celý článek

—————

10.04.2021 00:03

J 20,24-29

J 20,24-29 Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, slova evangelia, která nám dnes mají posloužit k duchovnímu ponaučení, začínají zvláštně:...

Celý článek

—————

04.04.2021 00:14

L 24,13-35 (Velikonoční neděle)

L 24,13-35 Milí bratři a sestry, jedním z nejsilnějších momentů, kdyVzkříšený Pán vlévá učedníkům živou naději, je tento příběh o dvou učednících...

Celý článek

—————

20.03.2021 21:01

Nu 21,4-9 (5. neděle postní)

Nu 21,4-9; první čtení Jak 3,1-8 Milí bratři a sestry, minulou neděli jsme přemýšleli nad slovy z Janova evangelia, která tento příběh...

Celý článek

—————

14.03.2021 09:09

Jan 3,14-16 (4. neděle postní)

píseň 695 Milí bratři a sestry,      na čtvrtou postní neděli připadá známý oddíl z Janova evangelia. Evangelista Jan nemá...

Celý článek

—————

07.03.2021 00:51

Mt 16,21–24 (3. postní)

Mt 16,21–24 Milí bratři a milé sestry, čtený evangelijní oddíl ukazuje apoštola Petra v zajímavé souvislosti, která nás upozorňuje na...

Celý článek

—————

27.02.2021 15:31

Mk 9,2-10 (2. postní)

Mk 9,2-10 Milí bratři a sestry, text z Markova evangelia, který je stanovený pro druhou neděli v postní době, vyúsťuje do otázky...

Celý článek

—————

20.02.2021 22:52

Mt 4,1-4; Dt 8,1-5 (1. postní)

Mt 4,1-4; Dt 8,1-5 Milí bratři a sestry, délka předvelikonoční postní doby je inspirovaná délkou Ježíšova čtyřicetidenního pobytu na poušti. Postní...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

12. 3. Třetí postní neděle - bohoslužba 9.00 + DĚJINY UKRAJINY A JEJÍHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA (J. Tengler) - 10.00

13. po Nábožko v Jarošově 16,30¨

16. čt Biblická h. na faře 18.00

19. 3. Čtvrtá postní neděle - bohoslužba 9,00

 Aktuální NEDĚLKA 

Postní inspirace