Kázání

13.05.2017 21:33

Ž 98

Ž 98; první čtení Zj 14,1–3 Milí bratři a sestry, žalm pro dnešní neděli začíná výzvou k oslavě Hospodina novou písní (v. 1a). Nová píseň je...

Celý článek

—————

13.05.2017 21:32

Ž 30

Ž 30; první čtení 1Kor 15,20-28 Milí bratři a sestry, žalm stanovený pro dnešní neděli je děkovnou písní člověka, kterého Bůh zachránil ze smrtelné...

Celý článek

—————

17.04.2017 19:26

J 20,1-18

J 20,1-18; první čtení Pís 3,1-4 Milí bratři a sestry, o tomto textu z Janova evangelia jsme už spolu na Boží hod Velikonoční přemýšleli několikrát....

Celý článek

—————

25.03.2017 06:09

Gn 8,18-22

Gn 8,18-22 Milí bratři a sestry, dnes bych s vámi chtěl sdílet poslední ze série kázání o Noemovi, potopě a arše. Minule jsme se zaměřili na obrat ve...

Celý článek

—————

18.03.2017 07:06

Gn 6,17; 7,11; 8,1.2

Gn 6,17; 7,11; 8,1.2 Milí bratři a sestry, minule jsme se v rámci vyprávění o potopě zaměřili na archu, na její rozměry a materiály, ze kterých byla...

Celý článek

—————

18.03.2017 07:04

Gn 6,13-18; první čtení: Žd 11,1-2.7

Gn 6,13-18; první čtení: Žd 11,1-2.7 Milí bratři a sestry, dnes budeme pokračovat další částí příběhu o Noemovi, potopě a arše. Minule jsme dospěli...

Celý článek

—————

18.03.2017 07:02

Gn 6,9-13

Gn 6,9-13 Milí bratři a sestry, před 14 dny jsem začal sérii kázání o potopě a dnes v ní budu pokračovat. Začátek biblického oddílu o potopě zaměřuje...

Celý článek

—————

02.03.2017 21:15

L 15,11-24 (ekumenická bohoslužba v Proseči)

L 15,11-24 Milé sestry, milí bratři v Pánu Ježíši Kristu, podle Lukášova evangelia je podstatným rysem křesťanství právě hledání ztracených. Proto...

Celý článek

—————

12.02.2017 21:11

Gn 6,5-8

Gn 6,5-8 Milí bratři a sestry, tento text tvoří úvod k příběhu o potopě. Čteme zde, že Hospodin lituje toho, že na zemi učinil člověka. Slovo, které...

Celý článek

—————

30.12.2016 21:14

Jr 6,16

Jr 6,16 Milí bratři a sestry, přelom roku můžeme pojímat jako křižovatku v čase. Jako místo, na kterém stojí za to se zastavit a přemýšlet o tom,...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00