Kázání

04.04.2021 00:14

L 24,13-35 (Velikonoční neděle)

L 24,13-35 Milí bratři a sestry, jedním z nejsilnějších momentů, kdyVzkříšený Pán vlévá učedníkům živou naději, je tento příběh o dvou učednících...

Celý článek

—————

20.03.2021 21:01

Nu 21,4-9 (5. neděle postní)

Nu 21,4-9; první čtení Jak 3,1-8 Milí bratři a sestry, minulou neděli jsme přemýšleli nad slovy z Janova evangelia, která tento příběh...

Celý článek

—————

14.03.2021 09:09

Jan 3,14-16 (4. neděle postní)

píseň 695 Milí bratři a sestry,      na čtvrtou postní neděli připadá známý oddíl z Janova evangelia. Evangelista Jan nemá...

Celý článek

—————

07.03.2021 00:51

Mt 16,21–24 (3. postní)

Mt 16,21–24 Milí bratři a milé sestry, čtený evangelijní oddíl ukazuje apoštola Petra v zajímavé souvislosti, která nás upozorňuje na...

Celý článek

—————

27.02.2021 15:31

Mk 9,2-10 (2. postní)

Mk 9,2-10 Milí bratři a sestry, text z Markova evangelia, který je stanovený pro druhou neděli v postní době, vyúsťuje do otázky...

Celý článek

—————

20.02.2021 22:52

Mt 4,1-4; Dt 8,1-5 (1. postní)

Mt 4,1-4; Dt 8,1-5 Milí bratři a sestry, délka předvelikonoční postní doby je inspirovaná délkou Ježíšova čtyřicetidenního pobytu na poušti. Postní...

Celý článek

—————

15.02.2021 23:49

Mt 12,35-42; první čtení Da 7,9-14

Mt 12,35-42; první čtení Da 7,9-14 Milí bratři a sestry, příští neděle je první postní, vstoupíme do času pokání, který nás bude směrovat k...

Celý článek

—————

07.02.2021 08:21

Ž 130

Milí bratři a milé sestry, jedním z obrazů životního ohrožení je hlubina. Tímto obrazem začíná 130 žalm. Žalmista se v něm představuje jako...

Celý článek

—————

31.01.2021 09:02

Ez 11,14-25

Kázání pro dobu odloučení (Ez 11,14-25) Milí bratři a milé sestry, jak víte, mnozí lidé prožívají kvůli karanténám a anti-covidovým opatřením už...

Celý článek

—————

23.01.2021 18:29

Ex 33,17-23

Ex 33,17-23; první četní Mk 6,45-52   Milí bratři a sestry, minulou neděli jsme přemýšleli o tom, proč si Mojžíš zahaloval tvář, a co to pro...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

5. 6. Svatodušní bohoslužba 9,00 s Večeří Páně

8. st Nábožko v Jarošově 15.30

10. pá NOC KOSTELŮ 16.30-22.00

12. SLAVNOST KŘTU A KONFIRMACE 9-00 s Večeří Páně

Témata nedělky