Kázání

11.03.2022 18:58

Mt 24,3-14

Mt 24,3-14 Milí bratři a sestry, tento text jsem zvolil jako základ dnešního kázání kvůli tomu, že vyjadřuje něco z toho, co myslím...

Celý článek

—————

13.02.2022 13:38

Dt 4,25–31

Dt 4,25–31 Milí bratři a sestry, dnes máme před sebou velmi vydatný biblický oddíl, který nám pro náš duchovní život nabízí zkušenost Hospodinova...

Celý článek

—————

23.01.2022 11:26

Ř 9,30-32; první čtení Dt 9,4-7

Ř 9,30-32; první čtení Dt 9,4-7 Milí bratři a sestry, jedním z témat, které ve svých dopisech pojednává apoštol Pavel, je to, jak se člověk stává...

Celý článek

—————

15.01.2022 17:31

Dt 4,15-22; první čtení 2Kor 5,16-21

Milí bratři a sestry, minulou neděli jsme během kázání přemýšleli o tom, co dal Hospodin jako podíl všem národům pod celým nebem a co určil pro svůj...

Celý článek

—————

10.01.2022 17:24

Dt 4,15-20

Milí bratři a sestry, na příští rok chystám sérii zamyšlení, která naše církev vydává v příručce „Na každý den“ a ta moje zamyšlení se budou...

Celý článek

—————

31.12.2021 11:31

Ga 5,13

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří a sestry. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ (Ga...

Celý článek

—————

25.12.2021 11:30

L 2,10.11

  Anděl zvěstuje pastýřům dobrou zprávu, zvěstuje jim evangelium, které je velkou radostí pro všechen lid. Je to dobrá zpráva o narození...

Celý článek

—————

09.12.2021 14:58

Mt 25,1-13 (3. advemtmí)

Mt 25,1-13; první čtení 1Kor 4,8-13 Milí bratři a sestry, myslím, že i ti z vás, kteří nejste skauti, znáte skautské heslo: „Buď připraven!“ Nevím...

Celý článek

—————

28.11.2021 14:35

Iz 11,1–4a

Iz 11,1–4a Milí bratři a sestry, procházíte se rádi po lese? Mezi velkými, vysokými stromy? Tak, a představte si, že po nějakém čase jdete na to...

Celý článek

—————

20.11.2021 19:33

Ř 12,17-21 (první čtení 1Sa 24,1-20)

Milí bratři a sestry, „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Rád tato slova používám jako poslání na závěr bohoslužeb. Jako slova, která...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA