Kázání

10.01.2022 17:24

Dt 4,15-20

Milí bratři a sestry, na příští rok chystám sérii zamyšlení, která naše církev vydává v příručce „Na každý den“ a ta moje zamyšlení se budou...

Celý článek

—————

31.12.2021 11:31

Ga 5,13

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří a sestry. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ (Ga...

Celý článek

—————

25.12.2021 11:30

L 2,10.11

  Anděl zvěstuje pastýřům dobrou zprávu, zvěstuje jim evangelium, které je velkou radostí pro všechen lid. Je to dobrá zpráva o narození...

Celý článek

—————

09.12.2021 14:58

Mt 25,1-13 (3. advemtmí)

Mt 25,1-13; první čtení 1Kor 4,8-13 Milí bratři a sestry, myslím, že i ti z vás, kteří nejste skauti, znáte skautské heslo: „Buď připraven!“ Nevím...

Celý článek

—————

28.11.2021 14:35

Iz 11,1–4a

Iz 11,1–4a Milí bratři a sestry, procházíte se rádi po lese? Mezi velkými, vysokými stromy? Tak, a představte si, že po nějakém čase jdete na to...

Celý článek

—————

20.11.2021 19:33

Ř 12,17-21 (první čtení 1Sa 24,1-20)

Milí bratři a sestry, „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Rád tato slova používám jako poslání na závěr bohoslužeb. Jako slova, která...

Celý článek

—————

13.11.2021 19:28

Ez 37,1-14 (první čtení: Ř 4,18-25)

Milí bratři a sestry, vize, kterou dává Hospodin proroku Ezechielovi, je silným a působivým obrazem proměněné beznaděje. Myslím, že každému člověku...

Celý článek

—————

24.10.2021 19:25

Gn 27,1-29 (Neděle Díkčinění)

Milí bratři a sesty, dneska slavíme slavnost díkčinění. Děkujeme Pánu Bohu za všechna požehnání, která jsme během uplynulého roku přijali. Jedním...

Celý článek

—————

16.10.2021 23:23

Gn 4,1-7; první čtení Ef 4,25-27

Gn 4,1-7; první čtení Ef 4,25-27 Milí bratři a sestry, slovo „hřích“ se poprvé v Bibli vyskytuje v souvislosti s tím, co říká Hospodin...

Celý článek

—————

23.09.2021 23:16

Mt 13, 44-46

Mt 13, 44-46 Milí bratři a sestry, Boží jednání v našem světě není nějak snadno popsatelné, protože nás přesahuje a my ho svým myšlením...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

5. 6. Svatodušní bohoslužba 9,00 s Večeří Páně

8. st Nábožko v Jarošově 15.30

10. pá NOC KOSTELŮ 16.30-22.00

12. SLAVNOST KŘTU A KONFIRMACE 9-00 s Večeří Páně

Témata nedělky