Kázání

30.03.2018 12:47

Sk 20,28 (Velký pátek)

Sk 20,28 Milé sestry, milí bratři, apoštol Pavel, když se loučí s Efezskými křesťany, svolá k sobě presbytery tohoto sboru a uděluje jim poslední...

Celý článek

—————

19.01.2018 19:58

Mt 26,57-68

Mt 26,57-68 Milí bratři a sestry, někteří odborníci, když se snaží vystihnout dnešní dobu, tak mluví o době post-faktické. Jde o to, že stále více...

Celý článek

—————

15.01.2018 21:53

Ex 15,6 (pro ekumenickou bohoslužbu v Krouně 2018)

Ex 15,6 Milí bratři a sestry, mottem celosvětového týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou letos slova z 2. knihy Mojžíšovy: „Tvá pravice, Hospodine,...

Celý článek

—————

13.01.2018 21:40

Ž 77

Milí bratři a sestry, jak už jsem zmiňoval, příští týden je celosvětový týden modliteb za jednotu křesťanů, který má letos motto z 15. kapitoly 2....

Celý článek

—————

13.01.2018 21:38

Kaz 1, 2-9

Kaz 1,2–9; 2Kor 5,17 Milí bratři a sestry, konec roku je vždy spojen s ohlédnutím i výhledem, buď s nostalgickými povzdechy, nebo s úlevným...

Celý článek

—————

30.12.2017 21:42

L 1,26-35

První čtení: Gn 6,1-4; kázání: L 1,26-35                             ...

Celý článek

—————

24.12.2017 21:47

Rodinná štědrovečerní pobožnost

Rodinná štědrovečerní pobožnost Úvodní slovo: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli...

Celý článek

—————

18.12.2017 21:43

Adventní kázání o Boží přítomnosti

Milí bratři a milé sestry, Mariin syn má dostat jméno Ježíš, což znamená „Hospodin zachrání“ a tím se zároveň naplní prorocká předpověď, zaslíbení...

Celý článek

—————

24.09.2017 15:05

Žalm 139

Žalm 139 Milí bratři a sestry, žalm 139 chce uprostřed strachu z násilí podporovat důvěru v Boží blízkost a odtud plynoucí naději. Aby byl tento žalm...

Celý článek

—————

16.09.2017 20:58

J 6,66-68

J 6,66-68 Milí bratři a sestry, jak bylo oznámeno, dnes budou křtem do společenství církve přijati Benjamín G. a Mariana V. Aby křest nebyl...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00