Kázání

24.02.2023 17:54

Dt 6,16 Mt 4,1–11

Dt 6,16; první četní: Mt 4,1–11; introit: Žd 3,7–10a Milí bratři a sestry, dnešní neděle je první v postní době a evangelijní oddíl, který se...

Celý článek

—————

18.02.2023 10:22

Mt 5,43–48

 Mt 5,43–48; první čtení; Lv 19,2.17.18 Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl stanovený na dnešní neděli, tvoří Ježíšova slova z tzv....

Celý článek

—————

08.02.2023 11:21

Dt 30,1–5

Dt 30,1–5 Milí bratři a sestry, většinou neradi slyšíme nějaké napomínání. Většinou se mu bráníme, hledáme nějakou vytáčku, výmluvu nebo omluvu....

Celý článek

—————

20.01.2023 10:30

Mt 4,12-17

Mt 4,12-17 Milí bratři a sestry, dnešní evangelijní oddíl je v ekumenickém překladu nadepsaný slovy: „Počátek Ježíšovy činnosti“. Myslí se tím...

Celý článek

—————

13.01.2023 10:32

Ex 33,12-23

Ex 33,12-23; První čtení: J 1,15-18; introit: Ž 103,7-10 Milí bratři a sestry, dnes je druhá neděle po Zjevení Páně. Tím Zjevením Páně se myslí...

Celý článek

—————

30.12.2022 20:19

Gn 1,1–3 (Nový rok)

Milí bratři a sestry, jsme na počátku nového kalendářního roku, proto jsem pro tuto chvíli vybral pro naše přemýšlení nad Biblí to, co je na jejím...

Celý článek

—————

30.12.2022 09:48

Zj 1,8-15 (Starý rok)

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově...

Celý článek

—————

25.12.2022 20:17

Ga 4,3-7

Milí bratři a sestry, dneska slavíme narození Božího Syna, Ježíše Krista. Dva evangelijní příběhy, u Matouše a u Lukáše, které vypráví příběh jeho...

Celý článek

—————

08.12.2022 20:21

2Kr 6,8-23

Milí bratři a sestry, adventní dobu můžeme pro sebe přijmout jako dobu, která nás zve k duchovní bdělosti. Jedním z adventních čtení jsou slova...

Celý článek

—————

10.09.2022 14:17

Mt 5,43–48

Mt 5,43–48 Milí bratři a sestry, na biblických hodinách jsme letos probírali tzv. Ježíšovo kázání na hoře, které je v Matoušově evangeliu a...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA