Sborové dopisy

23.09.2022 14:21

Podzimní sborový dopis 2022

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2022   Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho...

Celý článek

—————

18.04.2020 19:39

Jarní sborový dopis 2020

jaro 2020 (1).pdf (1142236) Nejbližší plánované bohoslužby se slavením Večeře Páně jsou na Svatodušní neděli, která letos připadá na 31. května. Letní dětský tábor plánujeme od soboty 1. do soboty 8. srpna 2020 na Březinách u Milov. Z technických věcí v letošním roce plánujeme předělat topení ve...

Celý článek

—————

06.12.2015 23:43

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2015

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého...

Celý článek

—————

28.03.2014 23:43

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči - jaro 2014

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2014   Modlitba pro postní čas Pane, věčný Bože, život, který jsi nám dal, je někdy dost těžký. V dobrých časech si myslíme: Tak jsme to konečně všechno zvládli. V časech špatných pochybujeme o tom, že se o nás...

Celý článek

—————

14.12.2013 16:29

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – prosinec 2013

Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. (Izajáš 1,3) Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. (Jan 1,10–11)       Milé sestry a milí...

Celý článek

—————

06.10.2013 23:55

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2013

„Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.“ (Dt 8,2).   Milé sestry a milí bratři, letos si připomínáme 230 let od založení našeho...

Celý článek

—————

09.03.2012 20:18

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2012

velikonocni (1).doc (216 kB) Zamyšlení k Velikonocům Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. (Lukáš 24,5–6) Milí bratři a sestry, evangelista Lukáš na začátku svého spisu slíbil Theofilovi, že to, co se o Ježíši vypráví, vypíše znovu, pěkně popořádku,...

Celý článek

—————

05.01.2012 17:18

Vánoční sborový dopis 2011

vanocni.rtf (102,7 kB)

Celý článek

—————

10.04.2011 22:42

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2011

  Zamyšlení k Velikonocím Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Mk 10,45) Milí bratři a sestry, velikonoční doba nám připomíná Ježíšovu službu až do krajnosti. Úvodní verš z Markova evangelia umožňuje nahlédnout do úmyslu,...

Celý článek

—————

13.12.2010 22:22

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – prosinec 2010 U Boha není nic nemožného (L 1,37)

U Boha není nic nemožného (L 1,37) Po Mariině souhlasu „staň se mi podle tvého slova“ (L 1,38) se stává Boží přítomnost v lidském světě doslova hmatatelnou skutečností. Co víc si má přát člověk odkázaný ve své přízemnosti často jen na to, nač si může sáhnout? Také Marie žádá kus jistoty,...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA