Sborové dopisy

06.12.2015 23:43

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2015

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého...

Celý článek

—————

28.03.2014 23:43

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči - jaro 2014

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2014   Modlitba pro postní čas Pane, věčný Bože, život, který jsi nám dal, je někdy dost těžký. V dobrých časech si myslíme: Tak jsme to konečně všechno zvládli. V časech špatných pochybujeme o tom, že se o nás...

Celý článek

—————

14.12.2013 16:29

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – prosinec 2013

Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. (Izajáš 1,3) Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. (Jan 1,10–11)       Milé sestry a milí...

Celý článek

—————

06.10.2013 23:55

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2013

„Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.“ (Dt 8,2).   Milé sestry a milí bratři, letos si připomínáme 230 let od založení našeho...

Celý článek

—————

09.03.2012 20:18

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2012

velikonocni (1).doc (216 kB) Zamyšlení k Velikonocům Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. (Lukáš 24,5–6) Milí bratři a sestry, evangelista Lukáš na začátku svého spisu slíbil Theofilovi, že to, co se o Ježíši vypráví, vypíše znovu, pěkně popořádku,...

Celý článek

—————

05.01.2012 17:18

Vánoční sborový dopis 2011

vanocni.rtf (102,7 kB)

Celý článek

—————

10.04.2011 22:42

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2011

  Zamyšlení k Velikonocím Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Mk 10,45) Milí bratři a sestry, velikonoční doba nám připomíná Ježíšovu službu až do krajnosti. Úvodní verš z Markova evangelia umožňuje nahlédnout do úmyslu,...

Celý článek

—————

13.12.2010 22:22

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – prosinec 2010 U Boha není nic nemožného (L 1,37)

U Boha není nic nemožného (L 1,37) Po Mariině souhlasu „staň se mi podle tvého slova“ (L 1,38) se stává Boží přítomnost v lidském světě doslova hmatatelnou skutečností. Co víc si má přát člověk odkázaný ve své přízemnosti často jen na to, nač si může sáhnout? Také Marie žádá kus jistoty,...

Celý článek

—————

31.03.2010 22:50

Velikonoční sborový dopis 2010

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS (část)  Zamyšlení k velikonocím „Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy.“ (Ef 2,4-5) Víra ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista je pro křesťana vyjádřením jistoty,...

Celý článek

—————

13.12.2009 23:37

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – prosinec 2009

 Pochválen buď Hospodin, protože navštívil svůj lid. (L 1,68) Milí bratři a milé sestry, stojíme na prahu vánočních událostí, které nám připomínají, že „Hospodin navštívil svůj lid“. Tak to vyjádřil kněz Zachariáš, ve svém radostném chvalozpěvu. Již Zachariášovo jméno odkazuje k tomu,...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00