Archiv článků

18.11.2018 00:39

Ex 32,7-14

Milí bratři a sestry, včera bylo výročí tzv. sametové revoluce, která změnila politické nastavení v naší zemi. Od té doby uplynulo 29 let. Za těchto téměř třicet let svobody naší země se ukazuje, jak velmi svoboda souvisí s odpovědností. Jak snadno lze svobodu opět ztratit, jak snadno nezodpovědný...

Celý článek

—————

11.11.2018 00:38

Před rozedněním - kázání na žalm 130,5-7a

Milé sestry a milí bratři, budeme promýšlet centrální část sto třicátého žalmu. Tento žalm vyjadřuje situaci, která odpovídá stavu nad ránem, před rozedněním. V šestém verši čteme: „Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.“ (v. 6). Žalmista se srovnává se strážným...

Celý článek

—————

14.10.2018 06:46

Lv 19,11-18

Lv 19,11-18 Milí bratři a sestry, minule jsme se v kázání zaměřili na první ze dvou největších přikázání v zákoně, kterým je podle Ježíše láska k Bohu z celého svého srdce, celé své duše a celé své síly. Dnes se zaměříme na to druhé největší přikázání v zákoně, kterým je podle Ježíše milování...

Celý článek

—————

14.10.2018 06:41

Mt 22,34-40

Mt 22,34-40 Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, určený na dnešní neděli, obsahuje známá slova: „Budeš milovat Hospodina, Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Tato slova, která Ježíš uvádí jako největší přikázání v zákoně, jsou součástí takzvaného vyznání víry...

Celý článek

—————

21.09.2018 23:20

Lípa Olgy Havlové v parku u archy (28. 9. ve 14 h.)

Připojujeme se a zveme:  

Celý článek

—————

21.09.2018 23:18

Iz 6,1–8

Iz 6,1–8 Milí bratři a milé sestry, myslím, že si občas potřebujeme uvědomit Boží svatost. Nově zavnímat nebo aspoň zatušit, kdo je ten, kterého při bohoslužbě oslavujeme a uctíváme. Pro tento účel mně připadá velmi vhodný oddíl, který líčí povolání proroka Izajáše. Izajáš vidí něco, co bychom...

Celý článek

—————

12.08.2018 00:02

L 18,9-14

„Žít bez modlitby znamená žít bez Boha - jako by člověk neměl duši.“ To je citát z knihy o modlitbě od jednoho z významných židovských myslitelů 20. století, Abrahama Joshui Heschela. Ale jak se správně modlit? Jaký je rozdíl mezi modlitbou a samomluvou? Kdy člověk promlouvá k Bohu a kdy pouze ke...

Celý článek

—————

08.07.2018 13:25

Jon 1,1-5; Jon 2,1-7

Milí bratři a sestry, kniha Jonáš začíná Jonášovým povoláním, tím, že se k němu stalo slovo Hospodinovo a jeho následným útěkem. V biblické psychologii je úzké spojení mezi prostorovou přítomností a připraveností jednat. Nejzřetelněji to je vidět na dvojím významu hebrejského slova „tu jsem“. V...

Celý článek

—————

15.04.2018 15:28

1Pt 2,18-25

1Pt 2,18-25 Milí bratři a sestry, na druhou neděli po Velikonocích je vybráno epištolní čtení, které nám dává za příklad utrpení nevinného Ježíše. Ježíš netrpěl kvůli svým proviněním, ale trpěl za nás. V Lukášově evangeliu můžeme číst, že jeden ze zločinců, který byl ukřižovaný spolu s Ježíšem, o...

Celý článek

—————

08.04.2018 13:07

Archa vyplouvá 24. 6. 2018!

archa beta2.pdf (394022)

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00