Archiv článků

08.09.2019 22:16

Ž 42 a 43

Ž 42 a 43 Milí bratři a sestry, kniha Žalmů je pokladem, ve kterém je koncentrovaná a jedinečným způsobem vyjádřená biblická zbožnost. Niterná vroucnost a touha po Bohu. Žalmy 42 a 43, které společně tvoří jeden celek, jsou toho dobrou ukázkou. Tento dvoj-žalm je známý především svým počátečním...

Celý článek

—————

01.09.2019 22:30

Ex 20,1-3

Ex 20,1-3 Děti, jednou z důležitých věcí, které se učíte ve škole, je psaní. Komu psaní šlo? A komu dělá potíže? Už v první třídě se většina dětí naučí číst i psát všechna písmenka a můžou si všechno přečíst i napsat. Já si z dětství pamatuju knížku o zvířatech, která se jmenovala „Od agamy po...

Celý článek

—————

06.07.2019 22:26

Sd 6,1-10

Sd 6,1-10 Milí bratři a sestry, v knize Soudců nacházíme cyklus, který se stále opakuje. Izraelci se dopouští toho, co je zlé v očích Hospodinových, Bůh na to reaguje tak, že je vydává do rukou jejich nepřátel, Izraelci trpí útiskem a volají k Bohu. Bůh jim posílá vysvoboditele, nějakého soudce...

Celý článek

—————

27.06.2019 22:34

L 14,15-24

L 14,15-24 Milí bratři a sestry, biblický oddíl stanovený na dnešní neděli z Lukášova evangelia, je podobenstvím o Božím království, které vyjadřuje Boží touhu po tom, „aby se jeho dům naplnil“, řečeno slovy tohoto podobenství. Boží království má být plné, není jen pro hrstku vyvolených. Bůh stojí...

Celý článek

—————

22.06.2019 22:31

Dt 31,16–18

Dt 31,16–18 Milí bratři a sestry, minulý týden byla neděle Boží Trojice a přemýšleli jsme spolu o tom, jak se Bůh dává poznat. Jak rozmanitým a podivuhodným způsobem se zjevuje. Dneska bych s vámi chtěl přemýšlet o opačném tématu, které mě už dlouho zaměstnává. Je to téma Boží skrytosti. V dnešním...

Celý článek

—————

21.05.2019 00:40

Biblická studna na TV Noe (s Lukášem Klímou)

https://www.tvnoe.cz/porad/24656-biblicka-studna?fbclid=IwAR0qutaZLnIcGjE7JZbI3vqpeKtKgMUD1l8MPNAowCaFrXNNWG5vP6bflAg

Celý článek

—————

21.05.2019 00:36

Gn 12,1-5

Gn 12,1-5; první čtení Ř 4,13-17 Milí bratři a sestry, tímto oddílem začíná Abramův příběh a tím i příběh Božího lidu. Abrama Bůh později přejmenuje na Abrahama, zvětší tak v hebrejštině jeho jméno o jedno písmeno, což je někdy vykládáno jako jedna z rovin naplnění toho, že Bůh učiní jeho jméno...

Celý článek

—————

21.05.2019 00:29

Dt 5,22-29

Dt 5,22-29 Milí bratři a sestry, biblický oddíl, jehož některé motivy bych chtěl spolu s vámi v dnešním kázání promýšlet, navazuje na slova Desatera. Desatero jsou slova, která Hospodin mluvil k celému shromáždění Božího lidu. Nebyla to slova, která by slyšel jen Mojžíš a měl je potom vyřídit celé...

Celý článek

—————

21.04.2019 23:54

Ekumenická pouť do Budislavi - 22.4.

Milí (vzkříšení) přátelé, srdečně zveme na tradiční ekumenickou pouť do Budislavi. Sraz: na velikonoční pondělí ve 13 h. na prosečském náměstí u kostela sv. Mikuláše Ve 14.30 se sejdeme v kapli Boží lásky k bohoslužbě. Káže ev. farář Lukáš Klíma. Pozor, autobus do Proseče v 16 h. byl...

Celý článek

—————

21.04.2019 23:52

Job 19,25 (pondělí velikonoční)

Job 19,25 Milí BaS, milí přátelé, Jobova výpověď: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ zní podobně jako naše velikonoční vyznání. Ježíš Kristus se v knize Janova Zjevení představuje takto: „Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

8. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
Na faře probíhá rekonstrukce presbyterní místnosti a další úpravy.
Nábožko pro děti začne v říjnu.
Mladší sk. v úterý od 16 h. v Jarošově.
Starší sk. ve středu od 14.30 na faře
 
15. 9. Nedělní bohoslužba  9.00