Archiv článků

21.05.2019 00:40

Biblická studna na TV Noe (s Lukášem Klímou)

https://www.tvnoe.cz/porad/24656-biblicka-studna?fbclid=IwAR0qutaZLnIcGjE7JZbI3vqpeKtKgMUD1l8MPNAowCaFrXNNWG5vP6bflAg

Celý článek

—————

21.05.2019 00:36

Gn 12,1-5

Gn 12,1-5; první čtení Ř 4,13-17 Milí bratři a sestry, tímto oddílem začíná Abramův příběh a tím i příběh Božího lidu. Abrama Bůh později přejmenuje na Abrahama, zvětší tak v hebrejštině jeho jméno o jedno písmeno, což je někdy vykládáno jako jedna z rovin naplnění toho, že Bůh učiní jeho jméno...

Celý článek

—————

21.05.2019 00:29

Dt 5,22-29

Dt 5,22-29 Milí bratři a sestry, biblický oddíl, jehož některé motivy bych chtěl spolu s vámi v dnešním kázání promýšlet, navazuje na slova Desatera. Desatero jsou slova, která Hospodin mluvil k celému shromáždění Božího lidu. Nebyla to slova, která by slyšel jen Mojžíš a měl je potom vyřídit celé...

Celý článek

—————

21.04.2019 23:54

Ekumenická pouť do Budislavi - 22.4.

Milí (vzkříšení) přátelé, srdečně zveme na tradiční ekumenickou pouť do Budislavi. Sraz: na velikonoční pondělí ve 13 h. na prosečském náměstí u kostela sv. Mikuláše Ve 14.30 se sejdeme v kapli Boží lásky k bohoslužbě. Káže ev. farář Lukáš Klíma. Pozor, autobus do Proseče v 16 h. byl...

Celý článek

—————

21.04.2019 23:52

Job 19,25 (pondělí velikonoční)

Job 19,25 Milí BaS, milí přátelé, Jobova výpověď: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ zní podobně jako naše velikonoční vyznání. Ježíš Kristus se v knize Janova Zjevení představuje takto: „Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i...

Celý článek

—————

21.04.2019 23:51

Ž 16,8-11 (Slavnost vzkříšení)

Ž 16,8-11; první čtení Sk 2,22-32 Milí BaS, slova tohoto žalmu cituje apoštol Petr jako starozákonní předpověď na Kristovo vzkříšení, které dnes slavíme. Autora tohoto žalmu, krále Davida, považuje Petr za proroka, který viděl do budoucnosti a když tedy David mluvil o tom, že nezůstane v říši smrti...

Celý článek

—————

17.04.2019 22:21

J 3,14.15; první čtení: Fil 2,5-11 (Velký pátek)

J 3,14.15; první čtení: Fil 2,5-11 Milí BaS, milé děti, možná někteří znáte písničku Svatopluka Karáska, která se jmenuje Návštěva v pekle. Ozývají se v ní Ježíšova pomyslná slova: „Říkaj, že jak jsem z kříže sestoupil, že prej jsem na nebe vystoupil. To však není pravda, já nešel k Otci nahoru. Já...

Celý článek

—————

12.04.2019 22:35

Za 9,9-12 (Květná neděle)

Za 9,9-12; první čtení J 12,12-12   Milí BaS, prorokova výzva k radosti: „rozjásej se... propukni v hlahol“, tato výzva se naplnila několik dní před velikonocemi roku 30 našeho letopočtu, když Ježíš z Nazareta vjížděl do Jeruzaléma na oslu a lidé jej radostně vítali jako svého přicházejícího...

Celý článek

—————

12.04.2019 22:34

Iz 50,1–2a.4–5

Iz 50,1–2a.4–5; první čtení J 6,41–48 Milí BaS, myslím, že každý zná chvíle, kdy v našich blízkých vztazích něco nefunguje, kdy je v komunikaci s našimi blízkými něco narušené. Kdy nás napadá nějaká výčitka, která se nám vrací, kdy máme pocit křivdy, přes který se nedokážeme dostat. A to překáží ve...

Celý článek

—————

21.03.2019 22:19

Postní sbírka 2019

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00