Archiv článků

03.09.2023 14:12

Sborový výlet do Jihlavy - 23. 9.

Srdečně zveme na sborový výlet do Jihlavy v sobotu 23. 9. 2023. Navštívíme ZOO Jihlava, prohlédneme si historické náměstí, navštívíme místní evang. sbor. Dále je v plánu Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou. Podrobnosti u sr. kurátorky Věry a u sr. Jany Š.

Celý článek

—————

03.09.2023 12:43

Dny vděčnosti za stvoření 1. září - 4. říjen

Proč zveme ke konání dnů vděčnosti za stvoření Máme co jíst. To není samozřejmostí. Samozřejmostí není ani to, že se máme čím odívat, že máme střechu nad hlavou. A těch nesamozřejmostí je daleko více. To, že máme pitnou vodu, můžeme dýchat. Máme kolem sebe lidi, s nimiž se můžeme sdílet, s nimiž si...

Celý článek

—————

03.09.2023 12:15

Sjezd (nejen) evangelické mládeže (Čáslav 6. - 8. 10.)

Jste srdečně zváni na Sjezd mládeže 2023 do Čáslavi - CESTA DO STŘEDU SEBE Na cestě do středu sebe se budeme zamýšlet nad tématem self-care v kontextu práce, společnosti, zájmů, spirituální péče, psychologické, emoční a fyzické péče. Východiskem je nám myšlenka, že počátkem naší lásky k...

Celý článek

—————

03.09.2023 11:58

Jon 4,1-11; 1. čtení L 15,25-32

Milí bratři a sestry, když jsem v lednu 2008 poprvé přijel do Proseče představit se jako farářský kandidát, byla dětská bohoslužba a zvolil jsem tehdy jako téma svého kázání pro děti příběh proroka Jonáše. Když bylo moje první kázání v Proseči o Jonášovi, říkal jsem si, že by o něm mohlo...

Celý článek

—————

03.09.2023 11:05

Poděkování

Milé sestry a milí bratři prosečského sboru, po 15 letech se s Vámi musíme dočasně rozloučit. Děkujeme za přijetí ve sboru, které jsme cítili, které nás neslo a na které nelze zapomenout. Prožili jsme uprostřed vás a s vámi mnoho krásných dní. Děkujeme za Vaše přátelství a podporu po celý čas. Jsme...

Celý článek

—————

25.06.2023 23:10

Ž 36

Ž 36 Milí bratři a sestry, žalmy jsou vystavěny jako krásné budovy. Mají nádhernou architekturu, mají velmi promyšlenou strukturu, chtějí nás zaujmout svou kompozicí. Vyjadřují své poselství pomocí významů slov, ale také pomocí toho, jak jsou v nich slova sestavena. V poezii nejde jen o...

Celý článek

—————

24.06.2023 13:39

Noc kostelů 2023

„Po světle dne totiž nastupuje NOC,  kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“  Srov. Mdr 7,30   Zveme Vás do našeho kostela na tichou Noc kostelů: 18 - 21 h. Hlavní program má katolická farnost sv. Mikuláše na náměstí.

Celý článek

—————

18.06.2023 13:43

Mt 9,35–38; první čtení Ez 34,11–16

Mt 9,35–38; první čtení Ez 34,11–16 Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, který je stanoven na dnešní neděli, se dobře hodí k dnešní bohoslužbě, při které bude instalována seniorátní kurátorka a po které budeme besedovat se synodním kurátorem a přemýšlet o směřování církve. Ježíš obchází...

Celý článek

—————

28.05.2023 18:48

Synod ČCE v Praze

Probíhá 36. synod ČCE ...

Celý článek

—————

28.05.2023 18:44

Ga 5,22.23 (Svatodušní neděle 2023)

Ga 5,22.23 Milí bratři a sestry, dneska je svatodušní neděle, a proto budeme společně přemýšlet o působení Ducha Svatého. V pondělí na náboženství jsem se ptal dětí, podle čeho je možné poznat, že Bůh je. Měl jsem k tomu připravený příběh, ve kterém se jednoho kluka, který chodí...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA