Archiv článků

16.04.2022 23:58

1Kor 15,35-44 (Zmrtvýchvstání Páně 2022)

1Kor 15,35-44; první čtení L 24,1-12 Milí bratři a sestry, dnes slavíme zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Je to pro nás velmi nadějná událost, protože „Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“ (1Kor 15,20). „V Kristu všichni dojdou života.“ (v. 22). Ježíšovo vzkříšení...

Celý článek

—————

16.04.2022 23:56

Sk 20,28 (Velký pátek 2022)

Sk 20,28 Milé sestry, milí bratři, apoštol Pavel, když se loučí s Efezskými křesťany, svolá k sobě presbytery tohoto sboru a uděluje jim poslední pokyny pro jejich službu. A mimo jiné jim říká, že jsou pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal svou vlastní krví. V některých pozdějších rukopisech...

Celý článek

—————

12.04.2022 22:15

Pašijové čtení z Evangelia podle Jana - 14. 4. 18.00

Srdečně Vás zveme na Pašijové čtení z Evangelia podle Jana, ev. kostel v Proseči,  14.4.2022, 18:00:   1 - Arvo Pärt: Berliner Messe - Kyrie (Pane, smiluj se) J 13, 1-20 J 13, 21-38   2 - Arvo Pärt: Missa Syllabica - Kyrie  J 18, 1-27 J 18, 28-40   3 - Arvo Pärt: Missa...

Celý článek

—————

09.04.2022 22:49

J 12,1-8 (Květná neděle 2022)

J 12,1-8 Milí bratři a sestry, o Květné neděli si zpravidla připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dnes jsem k našemu zamyšlení vybral událost, která podle Janova evangelia Ježíšovu vjezdu do Jeruzaléma předchází. Už tady, v Betanii, ve vesnici kousek od Jeruzaléma se totiž objevuje určité napětí...

Celý článek

—————

09.04.2022 22:44

Společná pouť do Budislavi - 18. 4.

Milí přátelé,  pojďte s námi do budislavského kostelíku Boží lásky oslavit vzkříšení našeho Pána. Vycházet budeme z Proseče náměstí ve 13.00,  bohoslužba v Budislavi bude ve 14.30. (popř. bus ve 13.48 z Proseče – 13.54 Budislav pošta; zpět 16.02 – 16.12) Srdečně zve Lukáš

Celý článek

—————

26.03.2022 22:55

Ž 42 a 43

Ž 42 a 43 Milí bratři a sestry, autor tohoto žalmu se cítil být daleko od Boha, daleko od Boží tváře, která znázorňuje Boží vlídné přijetí, po kterém žalmista touží. Zažívá to, že Bůh mu v jeho trápení nepomáhá. Otázka jeho nepřátel – „Kde je tvůj Bůh?“ (v. 4 a 11) – které musí žalmista...

Celý článek

—————

19.03.2022 13:24

L 13,1-9

Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, který jsme slyšeli, je stanovený pro třetí neděli v postní době, protože v něm Ježíš mluví o pokání. Nejdřív se náš pohled zaměřuje na lidi, kteří mají šokující zprávu o nějaké tragédii a přichází s ní za Ježíšem. My jsme také v poslední...

Celý článek

—————

19.03.2022 10:05

Výroční sborové shromáždění - 27. 3. 10.00

Milé sestry, milí bratři, v neděli 27. 3. se po bohoslužbě koná VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ. Vyslechneme zprávy o činnosti faráře, sboru, hospodaření, revizní zprávu a rozpočet na rok 2022. Jste srdečně zvání k účasti. Lukáš Klíma

Celý článek

—————

19.03.2022 09:49

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2022

„Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy,...

Celý článek

—————

11.03.2022 19:36

Pomoc Carmel Centru (Slovensko, Sečovce)

Carmel Centrum je nezisková organizace působící v Košickém kraji. V současnosti připravila chatu na Bordě (u Košických Klačan, nedaleko průsmyku Dargov) k ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Chata byla využívána v létě na biblické tábory dětí, kursy mládeže apod. Centrum  nakoupilo uhlí a...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

Požehnané Velikonoce!

14. Zelený čtvrtek - pašijové čtení s duchovní hudbou18.00 v kostele

15. Velký pátek 9.00 bohoslužba s VP v kostele

16. Bílá sobota

17. 4. Neděle vzkříšení - slavnostní bohoslužba 9.00 s VP v kostele

18. Společná pouť do Budislavi

Témata nedělky