Archiv článků

21.06.2020 00:41

Sborová neděle 28. 6.

Milí přátelé, 28. června bude sborová neděle s hostem Dr. Jiřím Lukešem, učitelem Nového zákona na Husitské teologické fakultě.  Jiří bude kázat na text Jan 9,1-40.    Po bohoslužbě bude na faře přednáška na téma: „Apoštol Pavel optikou druhé generace křesťanů - Pavel v...

Celý článek

—————

21.06.2020 00:36

Př 16,9

Př 16,9 Milí bratři a sestry, dnes po bohoslužbě bude následovat uložení urny Blahoslava R. na místním hřbitově, proto jsem zvolil za základ dnešního kázání slova z biblické knihy Přísloví, která zazněla i při jeho pohřbu. Tato slova bývají často vnímána jako konstatování toho, že člověk si...

Celý článek

—————

24.05.2020 14:20

Jr 31,31–34; první čtení J 16,5–15

Milí bratři a sestry, Ježíš zprostředkovává novou smlouvu mezi Bohem a člověkem. Smlouvu, která je založena na působení Ducha Svatého v lidském nitru. Vztah mezi námi a Bohem je vztah smluvní, to znamená, že má závazný charakter. Smlouva mezi Bohem a člověkem je připodobněna ke smlouvě manželské....

Celý článek

—————

24.05.2020 14:15

Mt 6,5-8; první čtení: Dt 9,23-29

Milí bratři a sestry, jak se modlit, co je důležité při modlitbě? Modlitba je jeden ze základních projevů křesťanského života, můžeme říct duchovního života vůbec. Pro duchovní život je modlitba nepostradatelná. Z dnešního prvního biblického čtení z 5. knihy Mojžíšovi jsme slyšeli o Mojžíšově...

Celý článek

—————

25.04.2020 18:16

Pobožnost na 2. neděli po Velikonocích – Misericordias Domini, 26. 4. 2020

Pobožnost na neděli 26.4. 2020.docx (18736) Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.   Introit: Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. (Ž 33,5b–6)   Modlitba: Bože, tvůj vzkříšený Syn se dal poznat svým...

Celý článek

—————

25.04.2020 18:14

Pobožnost na 2. neděli po Velikonocích – Misericordias Domini, 26. 4. 2020

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého. Introit: Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. (Ž 33,5b–6) Modlitba: Bože, tvůj vzkříšený Syn se dal poznat svým učedníkům při lámání chleba a změnil tak jejich zármutek v...

Celý článek

—————

21.04.2020 21:23

Od neděle 3. 5. jsou bohoslužby

Milí přátelé,  jak asi víte, od 27. dubna je za určitých podmínek obnovena možnost setkávat se k bohoslužbám. S Věrou Terfrovou jsme se domluvili, že od neděle 3. května budou bohoslužby v kostele.  Je tam dost místa na doporučený rozestup, je potřeba mít roušku a v...

Celý článek

—————

18.04.2020 19:50

SBÍRKA Diakonie ČCE NA POMOC NEJSLABŠÍM PŘI EPIDEMII

Veřejná sbírka Diakonie ČCE je určena na pomoc těm, kteří dlouhodobě žijí s napjatým rozpočtem, a v nynější situaci způsobené epidemií Covid-19 se vlivem ztráty příjmů dostali do velmi svízelné situace. Mnozí z těchto lidí propadnou nouzovým sítem pomoci státu (například jsou v...

Celý článek

—————

18.04.2020 19:39

Jarní sborový dopis 2020

jaro 2020 (1).pdf (1142236) Nejbližší plánované bohoslužby se slavením Večeře Páně jsou na Svatodušní neděli, která letos připadá na 31. května. Letní dětský tábor plánujeme od soboty 1. do soboty 8. srpna 2020 na Březinách u Milov. Z technických věcí v letošním roce plánujeme předělat topení ve...

Celý článek

—————

18.04.2020 19:31

Velikonoční zamyšlení

„Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, vedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.“ (Žalm 73,23-24) Žalmista vyjadřuje naději, že člověk, který se nechává vést Bohem, bude nakonec, na konci svého života, přijat do slávy. Bude Bohem doslova „vzat“. Žalmista chce...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

21.6. Nedělní bohoslužba 9.00

23. út 17.00 Nábožko mladší

28. 6. Sborová neděle 9.00