Archiv článků

21.01.2019 23:49

Setkání s paní Barborou Veselou (24. 2.)

Milí přátelé, z pověření staršovstva jsem dojednala první setkání s Barborou Veselou na neděli 24.2. Doufáme, že vše klapne a přijede do Proseče na bohoslužby a u kafe a čaje se setkáme k rozhovoru.   Jenom pro zajímavost - studie přístavby sborové místnosti a bytu fary je z ruky jejího...

Celý článek

—————

21.01.2019 23:01

Taneční bál - 1. března 2019 v Proseči

Plakát na taneční bál

Celý článek

—————

21.01.2019 22:50

Rozpis nedělky do června 2019

datum téma text   13. 1. Slovo se stalo domovem J 1,35–51 František G. 20. 1. Zachráněná radost J 2,1–11 František Z. 27....

Celý článek

—————

21.01.2019 22:33

Nu 20,1-13

Nu 20,1-13 Milí bratři a sestry, nedávno začal první měsíc roku 2019, proto jsem se rozhodl kázat na biblický příběh, který se také odehrál v prvním měsíci. „Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sin. Lid se usadil v Kádeši.“ A zde se stalo něco velmi zvláštního. Něco, co...

Celý článek

—————

20.01.2019 23:47

Novoroční přání - za Milanem Balabánem (+ 4. 1. 2019)

Venku sněží, před chvílí jsem se doklouzal z Přelouče, kde jsem vymrzl na pohřbu. Pohřby jsou zvláštní věc, plné emocí, vzpomínek, setkání. Potkal jsem spoustu lidí, které jsem dlouho neviděl. Všechny nás spojoval Milan Balabán. Je to jeden z neznámých hrdinů nedávné doby, nesmírně...

Celý článek

—————

01.01.2019 22:00

Gn 12,7-9; 13,18 (Nový rok 2019)

Gn 12,7-9; 13,18 Milí bratři a sestry, stojíme na počátku nového občanského roku, na počátku roku 2019 a jsme dnes spolu proto, abychom do tohoto roku vkročili společně jako součást Božího lidu. Jako lidé, kteří přijali smlouvu s Bohem. Chtěl bych dnes přemýšlet o počátcích Božího lidu. O biblické...

Celý článek

—————

18.12.2018 23:05

L 2,8–20 (vánoční)

První čtení: Iz 11,6–10; kázání L 2,8–20 Milí bratři a sestry, vánoční zvěsti dominuje andělská výpověď: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel.“ (v. 11). O Vánocích slavíme to, že Bůh se stal člověkem. Bůh má v člověku zalíbení...

Celý článek

—————

18.12.2018 23:02

Nu 21,4-9

Nu 21,4-9 Milí bratři a sestry, tento biblický příběh není zrovna typický pro adventní dobu, ale přesto se domnívám, že nám má k našemu duchovnímu očekávání co říct. Důležitým motivem tohoto příběhu je netrpělivost Božího lidu. Izraelci při svém putování pouští do zaslíbené země museli obcházet...

Celý článek

—————

18.12.2018 22:47

Vánoční sborový dopis 2018

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2018   Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! … Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! (Sof 3,14.15) Důvod k radosti, ke které vyzývá Boží lid prorok Sofoniáš, spočívá v tom, že...

Celý článek

—————

18.12.2018 22:43

Rodinná štědrovečerní pobožnost 2018

Rodinná štědrovečerní pobožnost Introit: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? (Žalm 8,5) Modlitba: Hospodine, náš nebeský Otče, ty v nás lidech chceš mít své partery. Toužíš po důvěrném vztahu s námi, proto ses stal člověkem. Vtělením svého Syna jsi vzal lidský život se...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

20. 1. Nedělní bohoslužba 9.00
21. po Nábožko pro mladší děti (Jarošov) 15.15
22. út. Nábožko pro starší děti (fara) 15.00; Biblická 17,30 (fara)
25. pá Setkání konfirmandů (Krouna) 16.15
27. 1. Nedělní bohoslužba 9.00