Kázání

03.09.2022 14:18

Sd 6,1-16

Sd 6,1-16 Milí bratři a sestry, tentokrát jsem dlouho přemýšlel, o čem mám dneska kázat, zvažoval jsem několik možností, až jsem se nakonec rozhodl...

Celý článek

—————

27.08.2022 14:19

Žalm 87

svědectví o univerzálnosti víry v Hospodina Milé sestry, milí bratři, tento žalm nám na první poslech může připadat nesrozumitelný nebo...

Celý článek

—————

31.07.2022 00:32

Gn 6,5-15

Milí bratři a sestry, od soboty začínáme sborový tábor, který letos bude na krásném místě v Orlických horách, na stanici křesťanských ochránců...

Celý článek

—————

09.07.2022 20:13

Ef 4,1–7

Milí bratři a sestry, dnes nahlížíme do dopisu, který píše apoštol Pavel z vězení, podle tradice přímo z Říma. Píše ho do hlavního města...

Celý článek

—————

09.06.2022 23:22

Za 4,6-10 (svatodušní)

čtení: Jan 3,1-8; kázání: Za 4,6-10 Milí bratři a sestry, pro dnešní svátek Svatého Ducha jsem vybral Zachariášovo prorocké slovo, které Hospodin...

Celý článek

—————

16.04.2022 23:58

1Kor 15,35-44 (Zmrtvýchvstání Páně 2022)

1Kor 15,35-44; první čtení L 24,1-12 Milí bratři a sestry, dnes slavíme zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Je to pro nás velmi nadějná...

Celý článek

—————

16.04.2022 23:56

Sk 20,28 (Velký pátek 2022)

Sk 20,28 Milé sestry, milí bratři, apoštol Pavel, když se loučí s Efezskými křesťany, svolá k sobě presbytery tohoto sboru a uděluje jim poslední...

Celý článek

—————

09.04.2022 22:49

J 12,1-8 (Květná neděle 2022)

J 12,1-8 Milí bratři a sestry, o Květné neděli si zpravidla připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dnes jsem k našemu zamyšlení vybral událost,...

Celý článek

—————

26.03.2022 22:55

Ž 42 a 43

Ž 42 a 43 Milí bratři a sestry, autor tohoto žalmu se cítil být daleko od Boha, daleko od Boží tváře, která znázorňuje Boží vlídné přijetí, po kterém...

Celý článek

—————

19.03.2022 13:24

L 13,1-9

Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, který jsme slyšeli, je stanovený pro třetí neděli v postní době, protože v něm Ježíš mluví o...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA