Kázání

12.07.2021 12:15

Gn 3,1-15

Gn 3,1-15 Milí bratři a sestry, milé děti, bojíte se hadů? Lidé se odedávna obávali hadů pro jejich jedovatost přinášející smrt. A protože hadi...

Celý článek

—————

04.07.2021 12:23

Dt 10,20

Milí bratři a sestry, v tomto biblickém textu nacházíme souhrn toho, co Bůh od člověka očekává. Ve 12. verši je to takto přímo vyjádřeno: „Nyní...

Celý článek

—————

27.06.2021 12:20

Oz 14,5–8 (křestní pro Zuzanku L.)

  Milí bratři a sestry, jak bylo oznamováno, dnes bude pokřtěná Zuzanka L. Při křtu dostával křtěnec druhé jméno v případě, že jeho první jméno...

Celý článek

—————

20.06.2021 12:25

Mk 6,1-6; 1. čtení: Ez 2,2-5

Milí přátelé, v evangelijním čtení jsme slyšeli, že Ježíš se vrací domů. Ježíš před tím putoval po okolí a dělal mocné činy. V předchozím...

Celý článek

—————

28.05.2021 18:22

Nu 7,89 (Trojiční neděle)

„Když Mojžíš přicházel ke stanu setkávání, aby s ním mluvil (myšleno s Bohem), slyšel hlas mluvící si k sobě zponad příkrovu, který je...

Celý článek

—————

21.05.2021 17:53

Sk 2,1-13 (Svatodušní neděle)

Sk 2,1-13 Milí bratři a sestry, svatodušní svátky souvisí s Bohem darovanou schopností porozumět si, domluvit se. Nedorozumění, problémy...

Celý článek

—————

09.05.2021 08:58

Jan 15,9-17 (6. velikonoční neděle)

Jan 15,9-17 Milí bratři a sestry, Ježíš vyjadřuje svou lásku k učedníkům: „Jako si Otec zamiloval mně, tak jsem si já zamiloval vás.“ (v. 9)....

Celý článek

—————

01.05.2021 21:12

Ž 98 (5. velikonoční neděle)

Ž 98; první čtení Zj 14,1–3 Milí bratři a sestry, dnešní neděle se jmenuje podle úvodních slov 98. Žalmu latinsky Cantate Domino, což česky znamená...

Celý článek

—————

18.04.2021 00:00

Ž 33,5–7.18–22 (neděle Božího milosrdenství)

Ž 33,5–7.18–22; první čtení Mt 9,9–13 Milí bratři a sestry, dnešní neděle, druhá po Velikonocích, se nazývá nedělí Božího milosrdenství (latinsky...

Celý článek

—————

10.04.2021 00:03

J 20,24-29

J 20,24-29 Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, slova evangelia, která nám dnes mají posloužit k duchovnímu ponaučení, začínají zvláštně:...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

5. 6. Svatodušní bohoslužba 9,00 s Večeří Páně

8. st Nábožko v Jarošově 15.30

10. pá NOC KOSTELŮ 16.30-22.00

12. SLAVNOST KŘTU A KONFIRMACE 9-00 s Večeří Páně

Témata nedělky