Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“ (D. Bonhoeffer)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. 

Nezapomeňte :-) Váš J. K.


VZKAZ PRO KRAJANY V BOHEMCE A VESELYNIVCE


TEĎ NEBO BRZY

09.03.2021 16:34

Biblická online - úterý 18.00

Srdečně Vás zvu ke spojení na online biblické. Čteme a uvažujeme nad Lukášovým evangeliem. Je potřeba internet, mikrofon, příp. kamera. Klikněte...

Celý článek

—————

07.03.2021 00:54

3. týden změny (od 7.3.2021)

Vyprávíme: Pět chlebů a dvě ryby - Mt 14, 14-21 (a paralely u Lk a Mk, v Janově evangeliu (6.kap.) vystupuje navíc malý chlapec, který má těch pět...

Celý článek

—————

27.02.2021 15:36

Pomáhat si, přijímat druhé - 2. týden změny (od 28.2.2021)

(převzato z Postní doba) Vyprávíme: Bartimeus - Mk 10, 45-52 Téma: Pomáhat si, přijímat druhé Symbol: Můžeme přemýšlet, co znamená symbol tří černých...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:53

Ježíši, kdo jsi? - 1. týden změny (od 21.2.2021)

(z Postní doby) Vyprávíme: Zacheus - Lk 19, 1-10 Téma: Být odstrčený - držet spolu Ptáme se k příběhu: Zajímalo by mě, proč asi vylezl Zacheus na...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:50

Post/n/i se! - Postní sbírka Diakonie ČCE 2021

Postní sbírka Diakonie ČCE Jak Diakonie pomáhá v Libanonu V Libanonu žije téměř 6 milionů lidí, z toho více než 1 milion syrských a cca 300 000...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:03

Půst jako "čas experimentu" (J. Hofmanová, M. Sedláčková)

Převzato z Postní doba Čtyřicet dní do Velikonoc je čas vyzkoušet něco nového. Jaké by to bylo, kdybychom skoncovali se svými starými zvyky? Co se...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:00

Slovo pro postní dobu Daniela Ženatého

Slovo pro postní dobu

Celý článek

—————

23.01.2021 18:37

Rozloučení se Sváťou Karáskem

Dnes bylo v Praze v kostele u Salvátora rozloučení se Sváťou Karáskem, kazatelem, písničkářem a disidentem. Bohoslužba Svědectví Sváti Karáska ...

Celý článek

—————

31.12.2020 11:34

Heslo Jednoty bratrské na čtvrtek 31. prosince 2020

Hospodin vyslyšel mé lkání, Hospodin přijme mou modlitbu. Žalm 6,10 Z Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

Celý článek

—————

24.12.2020 09:25

Vánoční písně k poslechu

Z Betléma se ozývá - sbor Kudykam z Vanovic

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————
Heslo na rok 2022

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.

Jan 6,37


SLOVO               NA DUBEN

Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." Jan 20,18

 


TOALETA NA FAŘE 2021

2021 Oprava pánské toalety

2020 Nové topení v sále fary

2018-2020 Střecha kostela má nový, kvalitní nátěr!

Děkujeme všem dárcům, Pardubickému kraji a Jeronýmově jednotě za velký příspěvek.


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

Svobodné protestantské stránky

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

Požehnané Velikonoce!

14. Zelený čtvrtek - pašijové čtení s duchovní hudbou18.00 v kostele

15. Velký pátek 9.00 bohoslužba s VP v kostele

16. Bílá sobota

17. 4. Neděle vzkříšení - slavnostní bohoslužba 9.00 s VP v kostele

18. Společná pouť do Budislavi

Témata nedělky


Ve spojení ...

www.e-cirkev.cz

Církev doma

Věříme v sílu modlitby. 

Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

Připojme se každý den v 16.00 modlitbou za konec války na Ukrajině do celosvětového řetězu modliteb.


TĚŠME SE ...

18. 4. ekumenická pouť z Proseče do Budislavi (13.00 od kostela)
12.5. KONCERT Ireny Budweiserové 18.00
29. 5. Seniorátní neděle v Poličce
10. 6. NOC KOSTELŮ
 
6.-13.8. sborový tábor (Orlické hory)
 
Na další video Pastoral Brothers

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

Jakubu Fafílkovi za grafické práce