Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“ (D. Bonhoeffer)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. 

Nezapomeňte :-) Váš J. K.


Od 1. 9. 2023 je sbor administrován br. farářem Markem Vančou z Krucemburku. 

Telefon: 607 980 711

Mail: vanca.marek@gmail.com

Můžete se obrátit i na sestru kurátorku Věru T.: 737 509 897

Každou neděli se na vás těší společenství sboru!


TEĎ NEBO BRZY

12.07.2021 12:27

Aktuality

Milí přátelé, na sbírku Diakonie ČCE určené na pomoc Hodonínsku po tornádu vykonané při bohoslužbě 11. 7. posíláme 15 000,- Kč....

Celý článek

—————

26.06.2021 09:14

Pomoc Hodonínsku po tornádu (25.6.)

Milé sestry, milí bratři,   včera zasáhla ničivou silou region Hodonínska a Břeclavska nečekaná přírodní katastrofa. Jižní Moravou se po sérii...

Celý článek

—————

27.03.2021 22:34

Informace ze Sborového dopisu

Milé sestry, milí bratři,    zveme vás na velikonoční bohoslužby, které se budou na Velký pátek a na Boží hod konat v kostele na...

Celý článek

—————

27.03.2021 22:31

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2021 (zamyšlení)

  Velikonoční zamyšlení: Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem,...

Celý článek

—————

20.03.2021 21:05

5. týden změny (od 21.3.2021)

převzato z POSTNÍ DOBY Vyprávíme: Ježíš a modlitba - Ježíš odchází do ticha (Mk 1,35), Ježíš učí modlit se (Lk 11, 1-4). Spojte příběhy, vyprávějte o...

Celý článek

—————

14.03.2021 09:17

4. týden změny (od 14.3.2021)

Vyprávíme: Ježíš a bouře - Mk 4, 35-41 Téma: Důvěra Ptáme se k příběhu: Zajímalo by mě, jak to, že Ježíš v bouři spal? Kdybys byl v tomto příběhu,...

Celý článek

—————

09.03.2021 16:34

Biblická online - úterý 18.00

Srdečně Vás zvu ke spojení na online biblické. Čteme a uvažujeme nad Lukášovým evangeliem. Je potřeba internet, mikrofon, příp. kamera. Klikněte...

Celý článek

—————

07.03.2021 00:54

3. týden změny (od 7.3.2021)

Vyprávíme: Pět chlebů a dvě ryby - Mt 14, 14-21 (a paralely u Lk a Mk, v Janově evangeliu (6.kap.) vystupuje navíc malý chlapec, který má těch pět...

Celý článek

—————

27.02.2021 15:36

Pomáhat si, přijímat druhé - 2. týden změny (od 28.2.2021)

(převzato z Postní doba) Vyprávíme: Bartimeus - Mk 10, 45-52 Téma: Pomáhat si, přijímat druhé Symbol: Můžeme přemýšlet, co znamená symbol tří černých...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:53

Ježíši, kdo jsi? - 1. týden změny (od 21.2.2021)

(z Postní doby) Vyprávíme: Zacheus - Lk 19, 1-10 Téma: Být odstrčený - držet spolu Ptáme se k příběhu: Zajímalo by mě, proč asi vylezl Zacheus na...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————Heslo na rok 2023

Ty jsi Bůh, který mne vidí!

Gen 16,13 - B21

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ


SLOVO               NA ZÁŘÍ

Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?"             Mt 16,15


2021 Oprava pánské toalety

2020 Nové topení v sále fary

2018-2020 Střecha kostela má nový, kvalitní nátěr!

Děkujeme všem dárcům, Pardubickému kraji a Jeronýmově jednotě za velký příspěvek.


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

Svobodné protestantské stránky

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA


Ve spojení ...

www.e-cirkev.cz

Církev doma

Věříme v sílu modlitby. 

Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

SBÍRKA KÁZÁNÍ


TĚŠME SE ...

23. 9. Sborový výlet do Jihlavy a Žďáru nad Sázavou
 
6. - 8. 10. SJEZD (nejen)EVANGELICKÉ MLÁDEŽE (Čáslav)
 
22. 10. Instalace L. Klímy v Litomyšli
 
Na další video Pastoral Brothers

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

VARHANÍKŮM

Jakubu F. za grafické práce

Michalu H.