26.02.2022 10:52

Přímluvná modlitba za Ukrajinu (Jiří Tengler)

Prosíme za obyvatele Ukrajiny.

Ty cítíš jejich strach o vlastní život i o životy jejich blízkých.

Ty cítíš jejich hořkost, když musí sami čelit silnějšímu nepříteli.

 

Ve své modlitbě myslíme na Vladimíra Putina.

Bože, kolik už jsi viděl takových vládců –

– pyšných, krutých, prolhaných?

Všichni skončili v prachu. Věříme, že i on dopadne stejně.

Do té doby, prosíme, chraň svět

a každého člověka v něm před Putinovou zvůlí.

 

Prosíme za ty, kdo jsou na straně agrese a násilí.

Za mlčící obyvatele Ruska.

Za úslužné podporovatele v Bělorusku. 

Za šiřitele lží v médiích a na internetu.

Probuď v nich touhu po spravedlnosti.

Probuď v nich soucit s nevinnými oběťmi.

 

Prosíme za představitele evropských zemí a USA,

aby měli rozhodnost a moudrost,

aby objevili, jak nejúčinněji zasáhnout agresora

a jak nejúčinněji pomoci napadené Ukrajině.

Za mezinárodní solidaritu tě prosíme, aby byla hojná a vytrvalá.

 

Prosíme se všechny, kdo utíkají před válkou, aby nalezli bezpečí. 

Rozdělené rodiny, aby se šťastně shledaly.

Prosíme za místa a země, kam uprchlíci dorazí,

daruj jejím obyvatelům potřebnou pohostinnost a empatii.

 

Prosíme za děti, které musí prožívat tu nesmyslnou hrůzu.

Dopřej jim nalézt jistotu v lásce jejich nejbližších.

I v těžkých podmínkách jim dopřej potřebnou radost, kamarádství,

dostatečnou stravu a klidný spánek.

 

 

Prosíme za vojáky na obou stranách,

promlouvej jim do svědomí.

A hlavně prosíme, aby se všichni vojáci – všichni – vrátili brzo domů.

 

Prosíme za raněné, aby se jim dostalo náležité péče.

Požehnej práci zdravotníků na bojištích i v nemocnicích.

Umírající uvítej ve svém království, kde vládne pokoj a mír.

 

Prosíme za pravoslavnou církev v Rusku a na Ukrajině,

aby nepodlézala mocným,

nýbrž aby se zastávala obětí.

Prosíme i za všechny další církve ve válečných oblastech,

aby nešťastným lidem přinášely duchovní povzbuzení a útěchu.

 

Prosíme za všechny,

kdo se k tobě v těchto dnech v úzkostech modlí.

Vyslyš jejich prosby o mír, o bezpečí, o svobodu.

Prosíme i za ty, kdo se nemodlí.

Vyslyš také jejich nevyslovenou touhu po míru, po bezpečí, po svobodě.

 

Prosíme za nás, zde shromážděné. Chraň nás před nenávistí.

Příčí se nám násilí, krveprolití, bezpráví.

Přejeme si, aby zločinci byli potrestáni a pyšní aby byli pokořeni.

Ano, máme nepřátele. Zlé nepřátele.

Ale nechceme je nenávidět.

Nechceme, aby nám zloba otrávila srdce.

Proto prosíme, posiluj nás svým Duchem k lásce vůči nepřátelům.

 

O mír tě prosíme, Bože. O smíření mezi národy.

 

(autor: Jiří Tengler)

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA