Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“ (D. Bonhoeffer)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. 

Nezapomeňte :-) Váš J. K.


VZKAZ PRO KRAJANY V BOHEMCE A VESELYNIVCE


TEĎ NEBO BRZY

15.01.2022 17:37

Ticho za Jana Palacha (ČT art, 17. 1. od 21.05)

Převzato z E-cirkev.cz Unikátní pořad České televize, připravený pro program ČT Art na 17.leden, 21.05, je záznamem nového provedení hudebního díla,...

Celý článek

—————

22.12.2021 22:11

Rodinná štědrovečerní pobožnost

Introit: Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný. Odpověz mi, věrný dárce spásy. Amen. (Ž 69,14) vánoční 2.rtf...

Celý článek

—————

22.12.2021 22:10

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2021

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2021   Proč slavíme narození Ježíše v době zimního slunovratu? Křesťanské...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:27

Evangelický kalendář 2022, Na každý den 2022 a nový Evangelický zpěvník

Milí přátelé, na faře je ke koupi: Evangelický kalendář 2022 - 150 Kč.   Uspořádal Tomáš Pavelka. Tématem kalendáře je kaplanství –...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:17

Zapalování svící na adventním věnci - modlitby

1. adventní týden: Naděje Tuto první svíčku zapalujeme, abychom se modlili za naději. Za naději pro sebe i pro každého.  Prosíme, aby naše...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:08

2. prosince 2021 - ADVENTNÍ SLOVO SYNODNÍHO SENIORA PAVLA POKORNÉHO

„Potěšujte, potěšujte můj lid… Panovník Hospodin přichází s mocí.“ (Izajáš 40, 1.10) „Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:00

Úzkost a temnoty nebudou mít poslední slovo (vira.cz)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, ... A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet...

Celý článek

—————

20.10.2021 22:25

Slavnost instalace br. Michala Chalupského - 24. 10. v 15.00

V neděli 24. října od 15:00 v kostele ČCE ve Dvoře Králové bude br. Michal Chalupski během bohoslužeb seniorem Královéhradeckého seniorátu Tomášem...

Celý článek

—————

18.10.2021 19:49

NAŠE KOŘENY - cyklus setkání v Krouně

Milí přátelé,  jste srdečně zváni na faru v Krouně,  kde se uskuteční seniorátní večery o tématech křesťanské víry. Setkání budou v pátek...

Celý článek

—————

16.10.2021 23:24

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2021

„Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.“ (Žalm 33,1) Milé sestry a milí bratři,  myslím, že každý si rád aspoň...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————
Heslo na rok 2022

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.

Jan 6,37


SLOVO               NA DUBEN

Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." Jan 20,18

 


TOALETA NA FAŘE 2021

2021 Oprava pánské toalety

2020 Nové topení v sále fary

2018-2020 Střecha kostela má nový, kvalitní nátěr!

Děkujeme všem dárcům, Pardubickému kraji a Jeronýmově jednotě za velký příspěvek.


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

Svobodné protestantské stránky

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

Požehnané Velikonoce!

14. Zelený čtvrtek - pašijové čtení s duchovní hudbou18.00 v kostele

15. Velký pátek 9.00 bohoslužba s VP v kostele

16. Bílá sobota

17. 4. Neděle vzkříšení - slavnostní bohoslužba 9.00 s VP v kostele

18. Společná pouť do Budislavi

Témata nedělky


Ve spojení ...

www.e-cirkev.cz

Církev doma

Věříme v sílu modlitby. 

Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

Připojme se každý den v 16.00 modlitbou za konec války na Ukrajině do celosvětového řetězu modliteb.


TĚŠME SE ...

18. 4. ekumenická pouť z Proseče do Budislavi (13.00 od kostela)
12.5. KONCERT Ireny Budweiserové 18.00
29. 5. Seniorátní neděle v Poličce
10. 6. NOC KOSTELŮ
 
6.-13.8. sborový tábor (Orlické hory)
 
Na další video Pastoral Brothers

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

Jakubu Fafílkovi za grafické práce