Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“ (D. Bonhoeffer)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. 

Nezapomeňte :-) Váš J. K.


Od 1. 9. 2023 je sbor administrován br. farářem Markem Vančou z Krucemburku. 

Telefon: 607 980 711

Mail: vanca.marek@gmail.com

Můžete se obrátit i na sestru kurátorku Věru T.: 737 509 897

Každou neděli se na vás těší společenství sboru!


TEĎ NEBO BRZY

11.03.2023 23:48

2. dubna - bohoslužba od 10.00 - koncert EK (Olomouc)

V neděli 2. dubna bude u nás po bohoslužbě koncert studentů evangelické konzervatoře z Olomouce, a protože to k nám mají daleko,...

Celý článek

—————

24.02.2023 18:24

Ježíši, kdo vlastně jsi?

Postní doba nám nabízí čas, abychom v rodinách, s dětmi, přemýšleli: Ježíši, kdo vlastně jsi?

Celý článek

—————

11.02.2023 11:22

Sbírka na termokamery pro Ukrajince - DĚKUJEME!

Staršovstvo našeho sboru se 22. 1. 2023 na mimořádném setkání rozhodlo podpořit výzvu na pomoc jedné ukrajinské brigády, která prosí o dron, nejlépe...

Celý článek

—————

22.01.2023 08:53

Taneční bál 10. 2.

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na Taneční bál s fantastickým Big Bandem Chrudim. Lístky za 200,- jsou ke koupi na faře v Proseči nebo v Lékárně...

Celý článek

—————

31.12.2022 09:43

“Ať ti Bůh ukáže svou jasnou tvář.” (srov. Ž 67,2)

(převzato z www.vira.cz )  Zkuste si představit následující scénu: Na prahu roku překračujete práh šéfovy kanceláře. Ve firmě jste noví,...

Celý článek

—————

10.12.2022 22:19

Rodinná štědrovečerní pobožnost

  Introit: Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec...

Celý článek

—————

10.12.2022 22:16

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2022

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L...

Celý článek

—————

12.11.2022 18:22

Diakonie Rolnička

Milí přátelé, opět si můžeme společně objednat zboží vyrobené v chráněných dílnách Diakonie Rolnička.

Celý článek

—————

12.11.2022 18:08

Posvátné umění v nesvaté době - Muzeum umění Olomouc

V Muzeu umění Olomouc se do 9. dubna 2023 koná nevšední výstava, na které je k vidění i obraz M. Rady z naší modlitebny.  Prosečané mají vstup...

Celý článek

—————

12.11.2022 18:05

V modlitebně

Milí přátelé, bohoslužby se konají v modlitebně. Obraz Jeremiáše od M. Rady je do 9. 4. 2023 na výstavě v Olomouci

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————Heslo na rok 2023

Ty jsi Bůh, který mne vidí!

Gen 16,13 - B21

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ


SLOVO               NA ZÁŘÍ

Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?"             Mt 16,15


2021 Oprava pánské toalety

2020 Nové topení v sále fary

2018-2020 Střecha kostela má nový, kvalitní nátěr!

Děkujeme všem dárcům, Pardubickému kraji a Jeronýmově jednotě za velký příspěvek.


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

Svobodné protestantské stránky

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA


Ve spojení ...

www.e-cirkev.cz

Církev doma

Věříme v sílu modlitby. 

Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

SBÍRKA KÁZÁNÍ


TĚŠME SE ...

23. 9. Sborový výlet do Jihlavy a Žďáru nad Sázavou
 
6. - 8. 10. SJEZD (nejen)EVANGELICKÉ MLÁDEŽE (Čáslav)
 
22. 10. Instalace L. Klímy v Litomyšli
 
Na další video Pastoral Brothers

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

VARHANÍKŮM

Jakubu F. za grafické práce

Michalu H.