22.12.2021 22:10

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2021

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2021

 

Proč slavíme narození Ježíše v době zimního slunovratu?

Křesťanské Vánoce vznikly někdy ve třetím nebo čtvrtém století a navázaly patrně na starší pohanské svátky zimního slunovratu. Pro naše dávné předky, kteří ve svých ubohých chatrčích silně trpěli hladem i zimou, to byl důležitý den. Zima a tma sice právě vrcholí, světla je málo a do jara je ještě daleko, přesto jsou Vánoce svátky radosti a naděje. Moudří lidé totiž už dávno vypozorovali, že i když to ještě není vidět, slunce se už začíná obracet, a lidem tak svítá naděje, že zima jednou skončí. Byl tu ale ještě jeden důvod, proč se na svátek slunovratu těšit. Ve starých společnostech si nikdo nemohl získat prestiž majetkem, nýbrž jedině štědrostí, a tak se bohatí museli trochu ukázat. Právě Štědrý den jim k tomu poskytoval příležitost a chudí si mohli vyžebrat něco svátečního.

Tohle se s přijetím křesťanství dále rozvinulo právě díky Kristovu narození v betlémském chlévě. S chudými a nejchudšími zimu a hlad teď sdílel sám Spasitel, Boží syn. V některých koledách si můžeme všimnout, že křesťanští koledníci chodili sice žebrat, ale s autoritou samého Krista. Bohatým dárcům připomínali, že almužnou si mohou získat Boží přízeň, kterou jim v jistém smyslu přináší právě oni. Jako kdyby se role obrátily a byli to koledníci, kteří mohli těm bohatším něco dát. A koledníci to dobře věděli, takže se už necítili jen jako žebráci.

Přijďte s námi během letošních vánočních bohoslužeb oslavit Boží štědrost, která se projevila narozením Spasitele.

 

Pravidelná sborová setkání a další sdělení

Každá první neděle v měsíci je rodinná s dětskými bohoslužbami. Po zbývající neděle je během bohoslužeb pro děti připravena nedělní škola. Náboženství pro mladší děti se koná v Jarošově vždy ve středu v 15.30 hod., konfirmační příprava probíhá na faře v pátek také od 15.30 hod. K biblickým hodinám se v Proseči na faře setkáváme v úterý v 18.30 hod. Tématem je Lukášovo evangelium. Srdečně vás k tomuto přemýšlením nad Písmem zveme.

Staršovstvo mívá svá setkání první čtvrtek v měsíci od 18.00 hod na faře. Návštěvu faráře si můžete domluvit na mobilním čísle 608 054 457. Třetí adventní neděli (12. 12.) v 16.00 hod. bude v kostele adventní koncert sboru Vocatus ecumenicus. Po bohoslužbách je na faře možnost zakoupit si „fair trade“ zboží (káva, kakao, čokoláda, čaj a další potraviny).

Děkujeme všem, kteří již letos vyrovnali salár. Ostatní prosíme o jeho uhrazení nejlépe ještě před začátkem Vánoc, a to buď pokladníkovi sboru Jiřímu Břeňovi, některému z presbyterů nebo na číslo sborového účtu 1143219389/0800. Kromě rostoucích cen energií narůstá také každý rok výše odvodu do personálního fondu o padesát tisíc, na rok 2022 je to 240 000,- Kč. Prosíme, pamatujte na to.

Pokojné prožití adventní a vánoční doby vám za evangelický sbor přejí

Lukáš Klíma a Věra Tefrová

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA