Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“ (D. Bonhoeffer)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. 

Nezapomeňte :-) Váš J. K.


Od 1. 9. 2023 je sbor administrován br. farářem Markem Vančou z Krucemburku. 

Telefon: 607 980 711

Mail: vanca.marek@gmail.com

Můžete se obrátit i na sestru kurátorku Věru T.: 737 509 897

Každou neděli se na vás těší společenství sboru!


TEĎ NEBO BRZY

09.12.2021 15:17

Zapalování svící na adventním věnci - modlitby

1. adventní týden: Naděje Tuto první svíčku zapalujeme, abychom se modlili za naději. Za naději pro sebe i pro každého.  Prosíme, aby naše...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:08

2. prosince 2021 - ADVENTNÍ SLOVO SYNODNÍHO SENIORA PAVLA POKORNÉHO

„Potěšujte, potěšujte můj lid… Panovník Hospodin přichází s mocí.“ (Izajáš 40, 1.10) „Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:00

Úzkost a temnoty nebudou mít poslední slovo (vira.cz)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, ... A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet...

Celý článek

—————

20.10.2021 22:25

Slavnost instalace br. Michala Chalupského - 24. 10. v 15.00

V neděli 24. října od 15:00 v kostele ČCE ve Dvoře Králové bude br. Michal Chalupski během bohoslužeb seniorem Královéhradeckého seniorátu Tomášem...

Celý článek

—————

18.10.2021 19:49

NAŠE KOŘENY - cyklus setkání v Krouně

Milí přátelé,  jste srdečně zváni na faru v Krouně,  kde se uskuteční seniorátní večery o tématech křesťanské víry. Setkání budou v pátek...

Celý článek

—————

16.10.2021 23:24

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2021

„Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.“ (Žalm 33,1) Milé sestry a milí bratři,  myslím, že každý si rád aspoň...

Celý článek

—————

23.09.2021 23:24

Biblické postavičky budeme vyrábět 8. - 9. 10.

Milí přátelé evangelického sboru v Proseči, blíží se čas setkání, při kterém budeme vyrábět základní soubor biblických postav jako loutek,...

Celý článek

—————

23.09.2021 23:14

Konfirmační příprava 2021

Srdečně zvu na konfirmační přípravu, která bude v pátek od 15.30 na faře v Proseči. Lukáš

Celý článek

—————

23.09.2021 23:10

Nábožko pro mladší děti

Ahoj! Nábožko bude ve středu od 15.30 v Jarošově u Šil. Těším se na vás! Lukáš

Celý článek

—————

23.09.2021 22:46

První biblická - 5. 10. od 18,30

Milí přátelé, podzimní cyklus biblických hodin začne v úterý 5. 10. v 18.30. Budeme pokračovat v oddílech Lukášova evangelia od 20....

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————Heslo na rok 2023

Ty jsi Bůh, který mne vidí!

Gen 16,13 - B21

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ


SLOVO               NA ZÁŘÍ

Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?"             Mt 16,15


2021 Oprava pánské toalety

2020 Nové topení v sále fary

2018-2020 Střecha kostela má nový, kvalitní nátěr!

Děkujeme všem dárcům, Pardubickému kraji a Jeronýmově jednotě za velký příspěvek.


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

Svobodné protestantské stránky

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA


Ve spojení ...

www.e-cirkev.cz

Církev doma

Věříme v sílu modlitby. 

Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

SBÍRKA KÁZÁNÍ


TĚŠME SE ...

23. 9. Sborový výlet do Jihlavy a Žďáru nad Sázavou
 
6. - 8. 10. SJEZD (nejen)EVANGELICKÉ MLÁDEŽE (Čáslav)
 
22. 10. Instalace L. Klímy v Litomyšli
 
Na další video Pastoral Brothers

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

VARHANÍKŮM

Jakubu F. za grafické práce

Michalu H.