11.03.2022 19:36

Pomoc Carmel Centru (Slovensko, Sečovce)

Carmel Centrum je nezisková organizace působící v Košickém kraji.

V současnosti připravila chatu na Bordě (u Košických Klačan, nedaleko průsmyku Dargov) k ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Chata byla využívána v létě na biblické tábory dětí, kursy mládeže apod.

Centrum  nakoupilo uhlí a potraviny k zajištění dlouhodobého pobytu lidí z Ukrajiny, kteří to budou potřebovat.

K 11. 3. je tam již ubytováno 11 rodin podle informací farářky Marianny Slávikové, s níž jsme v osobním kontaktu.

Carmel Centrum děkuje za sbírku 1267 EUR. Bude využita bezprostředně na zajištění pobytu rodin z Ukrajiny (teplo, potraviny).

V plánu je v budoucnosti koupě mikrobusu pro dojíždění do škol a za prací, protože chata Borda leží mimo město.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

Požehnané Velikonoce!

14. Zelený čtvrtek - pašijové čtení s duchovní hudbou18.00 v kostele

15. Velký pátek 9.00 bohoslužba s VP v kostele

16. Bílá sobota

17. 4. Neděle vzkříšení - slavnostní bohoslužba 9.00 s VP v kostele

18. Společná pouť do Budislavi

Témata nedělky