Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“ (D. Bonhoeffer)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. 

Nezapomeňte :-) Váš J. K.


TEĎ NEBO BRZY

27.03.2021 22:34

Informace ze Sborového dopisu

Milé sestry, milí bratři,    zveme vás na velikonoční bohoslužby, které se budou na Velký pátek a na Boží hod konat v kostele na...

Celý článek

—————

27.03.2021 22:31

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2021 (zamyšlení)

  Velikonoční zamyšlení: Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem,...

Celý článek

—————

20.03.2021 21:05

5. týden změny (od 21.3.2021)

převzato z POSTNÍ DOBY Vyprávíme: Ježíš a modlitba - Ježíš odchází do ticha (Mk 1,35), Ježíš učí modlit se (Lk 11, 1-4). Spojte příběhy, vyprávějte o...

Celý článek

—————

14.03.2021 09:17

4. týden změny (od 14.3.2021)

Vyprávíme: Ježíš a bouře - Mk 4, 35-41 Téma: Důvěra Ptáme se k příběhu: Zajímalo by mě, jak to, že Ježíš v bouři spal? Kdybys byl v tomto příběhu,...

Celý článek

—————

09.03.2021 16:34

Biblická online - úterý 18.00

Srdečně Vás zvu ke spojení na online biblické. Čteme a uvažujeme nad Lukášovým evangeliem. Je potřeba internet, mikrofon, příp. kamera. Klikněte...

Celý článek

—————

07.03.2021 00:54

3. týden změny (od 7.3.2021)

Vyprávíme: Pět chlebů a dvě ryby - Mt 14, 14-21 (a paralely u Lk a Mk, v Janově evangeliu (6.kap.) vystupuje navíc malý chlapec, který má těch pět...

Celý článek

—————

27.02.2021 15:36

Pomáhat si, přijímat druhé - 2. týden změny (od 28.2.2021)

(převzato z Postní doba) Vyprávíme: Bartimeus - Mk 10, 45-52 Téma: Pomáhat si, přijímat druhé Symbol: Můžeme přemýšlet, co znamená symbol tří černých...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:53

Ježíši, kdo jsi? - 1. týden změny (od 21.2.2021)

(z Postní doby) Vyprávíme: Zacheus - Lk 19, 1-10 Téma: Být odstrčený - držet spolu Ptáme se k příběhu: Zajímalo by mě, proč asi vylezl Zacheus na...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:50

Post/n/i se! - Postní sbírka Diakonie ČCE 2021

Postní sbírka Diakonie ČCE Jak Diakonie pomáhá v Libanonu V Libanonu žije téměř 6 milionů lidí, z toho více než 1 milion syrských a cca 300 000...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:03

Půst jako "čas experimentu" (J. Hofmanová, M. Sedláčková)

Převzato z Postní doba Čtyřicet dní do Velikonoc je čas vyzkoušet něco nového. Jaké by to bylo, kdybychom skoncovali se svými starými zvyky? Co se...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————


Heslo na rok 2021

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Lukáš 6,36

Hesla Jednoty bratrské 2021


SLOVO               NA ČERVEN

Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

Svět jako tvůrčí vzkaz je prosté mysli sdělný;
jen přeučenosti se zdá být nečitelný.
 

 


STŘECHA 2020

Střecha kostela má nový, kvalitní nátěr!

Děkujeme všem dárcům, Pardubickému kraji a Jeronýmově jednotě za velký příspěvek.


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

Svobodné protestantské stránky

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

6. 6. Rodinná bohoslužba vděčnosti za děti 9.00 (s kapelou)

7. po Nábožko pro starší děti

8. út Nábožko pro mladší děti 16,30 (Jarošov) 

Biblická (na faře) 18.00

13. 6. Nedělní bohoslužba 9.00

10.00 uložení V. Chadimové

(prosíme respirátory, rozestupy, rozum, radost)

CÍRKEV DOMA

(Rozpis nedělky)


Ve spojení ...

www.e-cirkev.cz

Církev doma

Věříme v sílu modlitby. 

Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.


TĚŠME SE ...

9. - 10. 10. 2021 Biblické postavičky
 
Na další video Pastoral Brothers

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

Jakubu Fafílkovi za grafické práce