03.09.2023 14:12

Sborový výlet do Jihlavy - 23. 9.

Srdečně zveme na sborový výlet do Jihlavy v sobotu 23. 9. 2023.

Navštívíme ZOO Jihlava, prohlédneme si historické náměstí, navštívíme místní evang. sbor. Dále je v plánu Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou.

Podrobnosti u sr. kurátorky Věry a u sr. Jany Š.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA