Abeceda křesťanské víry (Jiří Gruber)

24.10.2011 00:20

01. Hodí se křesťanství do dnešního světa?

Pro někoho je křesťanství uzavřená kapitola, která je dnešnímu světu cizí. Je však mnoho lidí,...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:19

02. Může uvěřit každý?

Většina lidí něčemu věří. Lišíme se však v tom, komu a čemu věříme. Někdo věří sám sobě. Jiný...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:19

03. Není víra jen pro slabochy, kteří si sami nevěří?

Jsou chvíle, kdy každý člověk hledá naději a potřebuje něčemu věřit. Přestože jsme v mnoha...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:18

04. Proč je tolik církví ?

Pro někoho by možná bylo přesvědčivější, kdyby byla jen jedna církev a jedno spolehlivé učení. V...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:18

05. V čem jsou evangelíci jiní?

Evangelíci (někdy nazývaní také protestanté) kladou velký důraz na osobní vztah k Bohu. Ve svém...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:17

06. Musí chodit evangelík do kostela?

Nemusí. Mnozí tam však chodí rádi. Návštěva bohoslužeb pro ně není nudná povinnost, ale...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:16

07. Co je křest?

Křest je událost, při které se Ježíš Kristus viditelným způsobem přihlásí k člověku, který mu...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:16

08. Kdo je to farář?

Farář je člověk, který si jako své povolání zvolil službu v církvi. V evangelické církvi tuto...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:15

09. Co křesťané nesmí?

Křesťané se snaží, aby svým jednáním nikomu neublížili. Biblická přikázání a ostatní mravní normy...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:14

10. Chodí evangelíci ke zpovědi?

Zpověď má v evangelické církvi řadu podob. Na prvním místě je to osobní modlitba, v které Bohu...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA