18.02.2023 11:10

Nedělka 2/2023

MATERIÁLY

Josef a odpuštění

Lukáš

05. 02. 2023

Otroctví Izraele a narození Mojžíše

Honza

12. 02. 2023

Mojžíš na Orébu

František Z.

19. 02. 2023

Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem

František G.

26. 02. 2023

Hod beránka a vyvedení z Egypta

Martina

05. 03. 2023

Přechod Rudého moře

Lukáš

12. 03. 2023

Na cestě pouští

Jana

19. 03. 2023

Dar Zákona na Sínaji

Verča

26. 03. 2023

Modlářství lidu

Lukáš

02. 04. 2023

Tvůrčí síla slitování

Kuba

09. 04. 2023

Vyslání a návrat zvědů

Olga

16. 04. 2023

Bileám a Balák

Honza

23. 04. 2023

Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem

František Z.

30. 04. 2023

Zvědové a Rachab

Lukáš

07. 05. 2023

Znovu suchou nohou… přechod Jordánu

František G.

14. 05. 2023

Jericho

Martina

21. 05. 2023

Smlouva s Gibeoňany

Jana

28. 05. 2023

Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu

Lukáš

04. 06. 2023

Počátek doby soudců

Verča

11. 06. 2023

Gedeon

Kuba

18. 06. 2023

Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží

Olga

25. 06. 2023

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA