Archiv článků

10.04.2009 23:08

J 19,28-37 (2009-04-10) Velký pátek

Bratři a sestry, možná si ještě ze školních let pamatujete úryvek z básně „Vodník“ od Karla Jaromíra Erbena: Bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají, a pátek nešťastný je den, nechoď, dceruško, k vodě ven. V lidovém povědomí, které tato báseň zachycuje, zůstávají velkopáteční...

Celý článek

—————

22.03.2009 23:13

L 15,11-32 (2009-03-22)

Milí bratři a sestry, podobenství o marnotratném synu je pokládáno za „perlu“ v novozákonních textech. Také by se mohlo nazývat podobenstvím o milujícím otci nebo o milosrdné lásce. Toto podobenství představuje dvojí životní cestu, a proto také celé vyprávění dosahuje dvojího vrcholu. Jedním je...

Celý článek

—————

15.03.2009 23:08

L 9,28-36 (2009-03-15)

Bratři a sestry, nacházíme se v postní době, která je čtyřicetidenní přípravou na velikonoce. Tato doba pokrývá celkem šest nedělí, šest určitých zastavení na cestě k velikonocům. V dnešním evangelijním čtení se zmiňuje Ježíšova cesta do Jeruzaléma, kde bude během velikonoc jeho...

Celý článek

—————

08.02.2009 23:13

Ez 37,15-24 (2009-02-08) ekumenická bohoslužba v Budislavi

Milí bratři a sestry, v rámci dnešních čtení z Písma svatého jsme také slyšeli úryvek z knihy proroka Ezechiela, který není součástí liturgických oddílů, které se čtou během církevního roku. Tím pádem není tento oddíl příliš známý a tak jsem si říkal, že se právě na něj zaměřím...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA