Archiv článků

21.05.2023 11:39

Fp 2,5-11

Fp 2,5-11 Milí bratři a sestry, ve čtvrtek byla slavnost Kristova nanebevstoupení, proto se k této události vrátím ještě v dnešním kázání. Hlavní linie Kristova života, jeho sestup a výstup, je stručně a výstižně zachycena v oslavné básni, kterou jsme slyšeli. V první části této...

Celý článek

—————

21.05.2023 11:31

Svatodušní sbírka na Domov Pomněnka (Diakonie ČCE Nové Město na Moravě)

Sbírka na stavbu Domova Pomněnka pro lidi s Alzhemerovou chorobou O Pomněnce

Celý článek

—————

22.04.2023 11:37

Ez 47,1-12; první čtení J 21,1-14

Ez 47,1-12; první čtení J 21,1-14 Milí bratři a sestry, jsme ve velikonoční době, v době mezi Ježíšovým vzkříšením a jeho nanebevstoupením. Je to doba, kdy se Ježíš během 40 dní setkával s učedníky a dával se jim poznat. Proměňoval jejich zklamání a obavy a z učedníků se stávali...

Celý článek

—————

08.04.2023 20:06

Sk 2,22-32; první čtení Ž 16,5-11 (vzkříšení)

Sk 2,22-32; první čtení Ž 16,5-11 „Nezanecháš mě v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.“ Apoštol Petr cituje tato slova, která jsou součástí šestnáctého žalmu, a káže na ně. Je to jeho první veřejné kázání, které pronáší padesátý den po Ježíšově zmrtvýchvstání. A na...

Celý článek

—————

07.04.2023 20:08

Ž 22,2.8–23.31 (Velký pátek)

Ž 22,2.8–23.31 Žalm 22 je přítomný v evangelijním podání o Ježíšově smrti v různých podobách. V Matoušově a Markově evangeliu (Mt 27,35 a Mk 15,24) je zmínka o tom, že římští vojáci, poté, co Ježíše ukřižovali, si losem rozdělovali jeho šaty. To je narážka na to, že příběh Ježíšova ukřižování...

Celý článek

—————

01.04.2023 20:56

2. 4. začátek v 10.00

Pozor, na Květnou neděli bude bohoslužba začínat v 10.00! Přijedou nám zahrát studenti Evangelické konzervatoře ... Vystoupení-konzervatoristů.docx (1262154)

Celý článek

—————

01.04.2023 20:01

Malá pouť do Budislavi na velikonoční pondělí 10. 4.

Milí přátelé,  pojďte s námi 10. 4. na velikonoční pondělí  do budislavského kostelíku Boží lásky oslavit vzkříšení našeho Pána. Vycházet budeme z Proseče náměstí u kostela ve 13.00, bohoslužba v Budislavi bude ve 14.30.   Popř. bus ve 13.46 z Proseče – 13.52 Budislav pošta; zpět...

Celý článek

—————

01.04.2023 19:48

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2023

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ (Matouš 28,16–18) Milé sestry a milí bratři,  o Velikonocích slavíme a znovu pro sebe...

Celý článek

—————

26.03.2023 21:09

J 11,1-45

J 11,1-45 Milí bratři a milé sestry! Pouze evangelista Jan nám vypráví tento pozoruhodný příběh o vzkříšení Ježíšova přítele Lazara. Zařazuje jej těsně před Ježíšův velikonoční příběh jako poslední ze sedmi znamení, na kterých chce ukázat, kdo je to Ježíš a vzbudit v něj víru. Všimněte si, že...

Celý článek

—————

19.03.2023 21:11

Ef 1,7–10

Ef 1,7–10 „V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA