Archiv článků

16.10.2021 23:24

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2021

„Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.“ (Žalm 33,1) Milé sestry a milí bratři,  myslím, že každý si rád aspoň občas oblékne něco slušivého, něco v čem vypadá a cítí se dobře. Žalmový verš vyjadřuje, co sluší přímým lidem, v čem je jejich půvab. Je to...

Celý článek

—————

16.10.2021 23:23

Gn 4,1-7; první čtení Ef 4,25-27

Gn 4,1-7; první čtení Ef 4,25-27 Milí bratři a sestry, slovo „hřích“ se poprvé v Bibli vyskytuje v souvislosti s tím, co říká Hospodin Kainovi. Je to klíčová biblická výpověď o hříchu a o lidské odpovědnosti za vinu a zároveň je tato výpověď po jazykové stránce nejednoznačná....

Celý článek

—————

23.09.2021 23:24

Biblické postavičky budeme vyrábět 8. - 9. 10.

Milí přátelé evangelického sboru v Proseči, blíží se čas setkání, při kterém budeme vyrábět základní soubor biblických postav jako loutek, jak jsme je poznali z práce farářky Lenky Ridzoňové a Rut Kučerové, a na který Vás srdečně zveme.   Koná se 8. - 9. 10.  na evangelické faře...

Celý článek

—————

23.09.2021 23:16

Mt 13, 44-46

Mt 13, 44-46 Milí bratři a sestry, Boží jednání v našem světě není nějak snadno popsatelné, protože nás přesahuje a my ho svým myšlením nedokážeme plně vystihnout. I v Bibli je často Boží jednání znázorněno pomocí různých obrazů. Např. prorok Izajáš Boží příchod líčí takto: „Poušť i...

Celý článek

—————

23.09.2021 23:14

Konfirmační příprava 2021

Srdečně zvu na konfirmační přípravu, která bude v pátek od 15.30 na faře v Proseči. Lukáš

Celý článek

—————

23.09.2021 23:10

Nábožko pro mladší děti

Ahoj! Nábožko bude ve středu od 15.30 v Jarošově u Šil. Těším se na vás! Lukáš

Celý článek

—————

23.09.2021 22:46

První biblická - 5. 10. od 18,30

Milí přátelé, podzimní cyklus biblických hodin začne v úterý 5. 10. v 18.30. Budeme pokračovat v oddílech Lukášova evangelia od 20. kapitoly. Setkávat se tedy budeme v úterky v 18.30. Prosím o sdílení s těmi, o kterých víte, že by je to mohlo zajímat. Pěkné dny, Lukáš

Celý článek

—————

12.07.2021 12:27

Aktuality

Milí přátelé, na sbírku Diakonie ČCE určené na pomoc Hodonínsku po tornádu vykonané při bohoslužbě 11. 7. posíláme 15 000,- Kč. DĚKUJEME!   Jsou doplněna kázání :-)   Hezké léto pod Božím sluncem ... Lukáš Klíma   

Celý článek

—————

12.07.2021 12:15

Gn 3,1-15

Gn 3,1-15 Milí bratři a sestry, milé děti, bojíte se hadů? Lidé se odedávna obávali hadů pro jejich jedovatost přinášející smrt. A protože hadi vylézají ze země, vzbuzovali zároveň dojem, že náleží do podsvětí, do říše smrti. Had svou oběť uhrane pouhým pohledem dříve, než ji uštkne a otráví svým...

Celý článek

—————

04.07.2021 12:23

Dt 10,20

Milí bratři a sestry, v tomto biblickém textu nacházíme souhrn toho, co Bůh od člověka očekává. Ve 12. verši je to takto přímo vyjádřeno: „Nyní tedy, Izraeli, slyš, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh…“ Je zde vyjádřeno to podstatné, co tvoří základ vztahu mezi člověkem a Bohem. Celý tento...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

5. 6. Svatodušní bohoslužba 9,00 s Večeří Páně

8. st Nábožko v Jarošově 15.30

10. pá NOC KOSTELŮ 16.30-22.00

12. SLAVNOST KŘTU A KONFIRMACE 9-00 s Večeří Páně

Témata nedělky