Archiv článků

09.12.2021 15:17

Zapalování svící na adventním věnci - modlitby

1. adventní týden: Naděje Tuto první svíčku zapalujeme, abychom se modlili za naději. Za naději pro sebe i pro každého.  Prosíme, aby naše naděje byla zaměřena na Boha, aby nás Bůh povzbuzoval a my od něj očekávali dobré věci.  Modlíme se za všechny, kdo ztratili naději.  Dej, ať...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:08

2. prosince 2021 - ADVENTNÍ SLOVO SYNODNÍHO SENIORA PAVLA POKORNÉHO

„Potěšujte, potěšujte můj lid… Panovník Hospodin přichází s mocí.“ (Izajáš 40, 1.10) „Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.“ (Píseň 399, EZ, Praha 2021) Milé sestry, milí bratři, letošní adventní čas je zvláštně setmělý. Pandemie koronaviru nás svírá další vlnou. Opět přibývá...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:00

Úzkost a temnoty nebudou mít poslední slovo (vira.cz)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, ... A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena...

Celý článek

—————

09.12.2021 14:58

Mt 25,1-13 (3. advemtmí)

Mt 25,1-13; první čtení 1Kor 4,8-13 Milí bratři a sestry, myslím, že i ti z vás, kteří nejste skauti, znáte skautské heslo: „Buď připraven!“ Nevím přesně, na co všechno má být připraven skaut, ale křesťan má být připraven na Ježíšův příchod. Tématem adventní doby je příchod Spasitele. Je to doba...

Celý článek

—————

28.11.2021 14:35

Iz 11,1–4a

Iz 11,1–4a Milí bratři a sestry, procházíte se rádi po lese? Mezi velkými, vysokými stromy? Tak, a představte si, že po nějakém čase jdete na to místo, kde byly tyto krásné stromy a zjistíte, že tam je paseka. Jenom spousta pařezů. Vykácený les. Už to vůbec nevypadá tak dobře, naopak, je to obraz...

Celý článek

—————

20.11.2021 19:33

Ř 12,17-21 (první čtení 1Sa 24,1-20)

Milí bratři a sestry, „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Rád tato slova používám jako poslání na závěr bohoslužeb. Jako slova, která před závěrečným požehnáním stručně vyjádří, s čím jsme vysláni do dalších dnů. Tentokrát jsem zvolil tato slova jako výchozí pro dnešní...

Celý článek

—————

13.11.2021 19:28

Ez 37,1-14 (první čtení: Ř 4,18-25)

Milí bratři a sestry, vize, kterou dává Hospodin proroku Ezechielovi, je silným a působivým obrazem proměněné beznaděje. Myslím, že každému člověku se může stát to, že ho přepadne pocit beznaděje, pocit naprosté ztracenosti a bezvýchodnosti. Pocit, který nastane, když v životě nevíme, jak dál...

Celý článek

—————

24.10.2021 19:25

Gn 27,1-29 (Neděle Díkčinění)

Milí bratři a sesty, dneska slavíme slavnost díkčinění. Děkujeme Pánu Bohu za všechna požehnání, která jsme během uplynulého roku přijali. Jedním z projevů Božího požehnání jsou různé plodiny, úroda, která nám narostla a dozrála na zahradách, na polích a v sadech. Boží požehnání má velmi různé...

Celý článek

—————

20.10.2021 22:25

Slavnost instalace br. Michala Chalupského - 24. 10. v 15.00

V neděli 24. října od 15:00 v kostele ČCE ve Dvoře Králové bude br. Michal Chalupski během bohoslužeb seniorem Královéhradeckého seniorátu Tomášem Molnárem  instalován kazatelem sboru. Přejeme br. faráři Boží doprovázení a požehnání do všech dní jeho služby.

Celý článek

—————

18.10.2021 19:49

NAŠE KOŘENY - cyklus setkání v Krouně

Milí přátelé,  jste srdečně zváni na faru v Krouně,  kde se uskuteční seniorátní večery o tématech křesťanské víry. Setkání budou v pátek od 18 h. 22. 10. Starý zákon jako jeden ze zdrojů evangelické zbožnosti (L. Klíma) 5. 11. Jak lidé vynalezli náboženství a co nám z něj zbylo (J....

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

5. 6. Svatodušní bohoslužba 9,00 s Večeří Páně

8. st Nábožko v Jarošově 15.30

10. pá NOC KOSTELŮ 16.30-22.00

12. SLAVNOST KŘTU A KONFIRMACE 9-00 s Večeří Páně

Témata nedělky