Archiv článků

31.07.2022 00:32

Gn 6,5-15

Milí bratři a sestry, od soboty začínáme sborový tábor, který letos bude na krásném místě v Orlických horách, na stanici křesťanských ochránců přírody. A tak jsme se s vedoucími rozhodli, že téma tábora se bude týkat vztahu lidí a zvířat. Pracovní název táborového tématu je: „Zvířata...

Celý článek

—————

14.07.2022 00:33

Výstava fotografií paní Olgy Stráníkové

Na galerii našeho kostela jsou k vidění nevšední fotografie paní Olgy Stráníkové z Litomyšle. "Miluji vše krásné", říká v rozhovoru. Část té krásy můžete vidět po bohoslužbě v neděli nebo jindy po domluvě.

Celý článek

—————

09.07.2022 20:13

Ef 4,1–7

Milí bratři a sestry, dnes nahlížíme do dopisu, který píše apoštol Pavel z vězení, podle tradice přímo z Říma. Píše ho do hlavního města tehdejší římské provincie Asie, do Efezu, tamnímu křesťanskému sboru. Celý tento dopis je především zprávou o spáse, o záchraně Boží milostí. Na základě...

Celý článek

—————

09.07.2022 18:34

Sborový tábor v Dobrém (Orlické hory)

Zdravím a posílám několik základních informací k táboru.   Téma tábora: Zvířata v bibli a kolem nás Cena z tábor bude 1600,- Kč na jedno dítě. Tábor začíná v sobotu 6. 8. v 16.00 (příjezd) a bude v centru "A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.", adresa: Dobré 85. Odjezd v...

Celý článek

—————

09.07.2022 10:24

Jan Kalvín * 10. 7. 1509

Známe ho? :-) Něco málo z wikipedie.

Celý článek

—————

09.06.2022 23:22

Za 4,6-10 (svatodušní)

čtení: Jan 3,1-8; kázání: Za 4,6-10 Milí bratři a sestry, pro dnešní svátek Svatého Ducha jsem vybral Zachariášovo prorocké slovo, které Hospodin říká Zerubábelovi. Zarubábel byl vůdcem izraelského lidu při návratu z babylonského zajetí. Byl vnukem předposledního judského krále Jójakína a...

Celý článek

—————

16.04.2022 23:58

1Kor 15,35-44 (Zmrtvýchvstání Páně 2022)

1Kor 15,35-44; první čtení L 24,1-12 Milí bratři a sestry, dnes slavíme zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Je to pro nás velmi nadějná událost, protože „Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“ (1Kor 15,20). „V Kristu všichni dojdou života.“ (v. 22). Ježíšovo vzkříšení...

Celý článek

—————

16.04.2022 23:56

Sk 20,28 (Velký pátek 2022)

Sk 20,28 Milé sestry, milí bratři, apoštol Pavel, když se loučí s Efezskými křesťany, svolá k sobě presbytery tohoto sboru a uděluje jim poslední pokyny pro jejich službu. A mimo jiné jim říká, že jsou pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal svou vlastní krví. V některých pozdějších rukopisech...

Celý článek

—————

12.04.2022 22:15

Pašijové čtení z Evangelia podle Jana - 14. 4. 18.00

Srdečně Vás zveme na Pašijové čtení z Evangelia podle Jana, ev. kostel v Proseči,  14.4.2022, 18:00:   1 - Arvo Pärt: Berliner Messe - Kyrie (Pane, smiluj se) J 13, 1-20 J 13, 21-38   2 - Arvo Pärt: Missa Syllabica - Kyrie  J 18, 1-27 J 18, 28-40   3 - Arvo Pärt: Missa...

Celý článek

—————

09.04.2022 22:49

J 12,1-8 (Květná neděle 2022)

J 12,1-8 Milí bratři a sestry, o Květné neděli si zpravidla připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dnes jsem k našemu zamyšlení vybral událost, která podle Janova evangelia Ježíšovu vjezdu do Jeruzaléma předchází. Už tady, v Betanii, ve vesnici kousek od Jeruzaléma se totiž objevuje určité napětí...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

12. 3. Třetí postní neděle - bohoslužba 9.00 + DĚJINY UKRAJINY A JEJÍHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA (J. Tengler) - 10.00

13. po Nábožko v Jarošově 16,30¨

16. čt Biblická h. na faře 18.00

19. 3. Čtvrtá postní neděle - bohoslužba 9,00

 Aktuální NEDĚLKA 

Postní inspirace