Archiv článků

13.02.2022 13:38

Dt 4,25–31

Dt 4,25–31 Milí bratři a sestry, dnes máme před sebou velmi vydatný biblický oddíl, který nám pro náš duchovní život nabízí zkušenost Hospodinova lidu vylíčenou jako Mojžíšovu předpověď toho, čím si Izraelský národ projde. Nejdřív je zde vyjádřeno, že není vůbec snadné a nijak samozřejmé dobře...

Celý článek

—————

23.01.2022 11:26

Ř 9,30-32; první čtení Dt 9,4-7

Ř 9,30-32; první čtení Dt 9,4-7 Milí bratři a sestry, jedním z témat, které ve svých dopisech pojednává apoštol Pavel, je to, jak se člověk stává spravedlivým před Bohem. Spravedlnost můžeme chápat v širším pojetí jako správný vztah, který má člověk k Bohu. Otázku, jak se člověk stává...

Celý článek

—————

15.01.2022 17:37

Ticho za Jana Palacha (ČT art, 17. 1. od 21.05)

Převzato z E-cirkev.cz Unikátní pořad České televize, připravený pro program ČT Art na 17.leden, 21.05, je záznamem nového provedení hudebního díla, které původně Bohdan a Jana Mikoláškovi připravili pro 50. výročí sebeoběti Jana Palacha do kostela U Martina ve Zdi. Ač se spolu s Bohdanem, zpěváky...

Celý článek

—————

15.01.2022 17:31

Dt 4,15-22; první čtení 2Kor 5,16-21

Milí bratři a sestry, minulou neděli jsme během kázání přemýšleli o tom, co dal Hospodin jako podíl všem národům pod celým nebem a co určil pro svůj vyvolený lid Izrael. Přemýšleli jsme o tom na základě textu z 5. knihy Mojžíšovy, který jsem vzal v rozšířené podobě za základ kázání i...

Celý článek

—————

10.01.2022 17:24

Dt 4,15-20

Milí bratři a sestry, na příští rok chystám sérii zamyšlení, která naše církev vydává v příručce „Na každý den“ a ta moje zamyšlení se budou týkat textů z 5. knihy Mojžíšovy. To je důvod, proč jsem pro dnešní kázání zvolil jeden z oddílů této knihy. Autor 5. knihy Mojžíšovy, ať už je...

Celý článek

—————

31.12.2021 11:31

Ga 5,13

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří a sestry. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ (Ga 5,13) Milí bratři a sestry, milí přátelé, naše církev má každý rok nějaké klíčové téma, které se promítá třeba do tématu sjezdu mládeže nebo do tématu...

Celý článek

—————

25.12.2021 11:30

L 2,10.11

  Anděl zvěstuje pastýřům dobrou zprávu, zvěstuje jim evangelium, které je velkou radostí pro všechen lid. Je to dobrá zpráva o narození Spasitele. V Lukášově evangeliu se to slovo „evangelium“, tedy dobrá zpráva, ozývá právě při Ježíšově narození. Evangelium je dobrá zpráva, ne dobrá rada....

Celý článek

—————

22.12.2021 22:11

Rodinná štědrovečerní pobožnost

Introit: Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný. Odpověz mi, věrný dárce spásy. Amen. (Ž 69,14) vánoční 2.rtf (48053) Modlitba: Věčný Bože, náš Pane, prosíme, dej nám o Vánocích zakusit něco z tvé lásky k nám. Z lásky, která tě přiměla sestoupit...

Celý článek

—————

22.12.2021 22:10

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2021

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2021   Proč slavíme narození Ježíše v době zimního slunovratu? Křesťanské Vánoce vznikly někdy ve třetím nebo čtvrtém století a navázaly patrně na starší pohanské svátky zimního slunovratu. Pro naše dávné předky, kteří ve...

Celý článek

—————

09.12.2021 15:27

Evangelický kalendář 2022, Na každý den 2022 a nový Evangelický zpěvník

Milí přátelé, na faře je ke koupi: Evangelický kalendář 2022 - 150 Kč.   Uspořádal Tomáš Pavelka. Tématem kalendáře je kaplanství – v nemocnici, ve vězení a v armádě. Na každý den 2022 - 150 Kč. Uspořádaly Drahomíra Dušková-Havlíčková, Olga Mrázková Evangelický zpěvník -...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

5. 6. Svatodušní bohoslužba 9,00 s Večeří Páně

8. st Nábožko v Jarošově 15.30

10. pá NOC KOSTELŮ 16.30-22.00

12. SLAVNOST KŘTU A KONFIRMACE 9-00 s Večeří Páně

Témata nedělky