10.12.2022 22:16

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2022

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L 2,10–11)

Vánoce bývají spojeny s mnoha přípravami, zvyky, setkáními, starostmi a každý vánoční dobu prožívá trochu jinak. Následující bajka nám připomíná, abychom v tom všem, co je s Vánocemi spojeno, neztratili ze zřetele to nejdůležitější.

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“ Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“ A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

---

Pravidelná sborová setkání a další sdělení

Každá první neděle v měsíci je rodinná s dětskými bohoslužbami. Po zbývající neděle je během bohoslužeb pro děti připravena nedělní škola. Náboženství pro děti probíká v Jarošově vždy v pondělí v 16.30 hod. 

K biblickým hodinám se v Proseči na faře setkáváme ve čtvrtek v 18.00 hod. kromě prvního čtvrtka v měsíci, kdy v tuto dobu bývá setkání staršovstva a biblická hodina je již ve středu. Srdečně vás k tomuto společnému přemýšlení nad Písmem zveme. 

Návštěvu faráře si můžete domluvit na mobilním čísle 608 054 457.

Farář Lukáš Klíma plánuje od září příštího roku působit ve sboru v Litomyšli. Náš sbor proto v současné době hledá nového faráře nebo farářku. Několik možností je v jednání, ale zatím není nic jistého. Prosíme, myslete na to ve svých modlitbách.

Děkujeme všem, kteří již letos vyrovnali salár. Ostatní prosíme o jeho uhrazení nejlépe ještě před začátkem Vánoc, a to buď pokladníkovi sboru Jiřímu Břeňovi, některému z presbyterů nebo na číslo sborového účtu 1143219389/0800. Kromě rostoucích cen energií narůstá také každý rok výše odvodu do personálního fondu. Letošní zasedání synodu schválilo závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 2024 ve výši 340 000,- Kč. Náš sbor zatím počítá s tím, že by nového kazatele povolal na plný úvazek. Finanční obětavost členů sboru je při tom jedním z důležitých faktorů. Prosíme proto, abyste měli na mysli i tuto skutečnost. Pokojné prožití adventní a vánoční doby vám za náš sbor srdečně přejí

Lukáš Klíma a Věra Tefrová

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA