Historie sboru

16.08.2011 00:28

HISTORIE EVANGELICKÉHO HŘBITOVA

Původně byl hřbitov menší, po levé straně modlitebny (kostela), ohrazený narovnaným kamením. Hřbitovní zeď s bránou byla postavena r. 1860 z kamení dovezeného ze Zderaze. Pískovcové poklice a zárubně k brankám pocházejí z Boru. 1909 byl evangelický hřbitov rozšířen směrem na...

Celý článek

—————

16.08.2011 00:26

SOUČASNÁ PODOBA INTERIÉRU KOSTELA (úprava z let 1964-1965)

Za působení faráře Jana Blahoslava Horkého (1957-1968) se sbor rozhodl k úpravám interiéru kostela, které navrhl Jiří Zejfart (nar. 1928), farář, grafik, malíř a návrhář církevních interiérů. Změnila se nejen výmalba kostela - bylo vymalováno teplejšími odstíny, nové biblické nápisy na...

Celý článek

—————

16.08.2011 00:25

STAVBA KOSTELA (1832-1838)

Žádost na stavbu nového kostela byla podána r. 1832. Ze dvou návrhů byl sborem schválen méně nákladný. Autorem návrhu byl mistr zednický Josef Štěpánek, podrobný plán pochází od neznámého chrudimského inženýra. Dosud platily toleranční omezující předpisy. Z tohoto období se zachovalo...

Celý článek

—————

27.07.2010 23:27

Stručná historie

1781  13.10. císař Josef II. vydává Toleranční patent (tolerancni-patent-text.rtf (50,9 kB)), jímž povoluje pro evangelíky augsburské (luterské) vyznání a helvetské (reformované) vyznání; 1. 11. zrušení nevolnictví 1783 v červnu je ustaven sbor helvetského vyznání v Proseči. Přichází první...

Celý článek

—————

27.07.2010 23:26

POČÁTKY PROSEČSKÉHO SBORU

1781 Toleranční patent císaře Josefa II. z 13. října umožnil evangelíkům augsburské (luterské) vyznání a helvetské (reformované) vyznání. Prosečský reformovaný (evangelický) sbor se nelehce utváří již v prvních letech po jeho vydání. 1782 probíhaly přihlášky k nekatolickému...

Celý článek

—————

27.07.2010 23:25

STAVBA PRVNÍ MODLITEBNY (KOSTELA) 1784

1784 Prvním úkolem prosečského sboru na cestě k vlastní modlitebně bylo opatření stavebního místa. Evangelické církevní budovy umístěním i podobou podléhaly omezením daným již Tolerančním patentem.  Měly stát na nenápadných, odlehlých místech, vzhledem nepřipomínat kostely (bez věže,...

Celý článek

—————

26.07.2010 14:33

Historie staré školy (prof. Velimír Dvořák)

     Po stopadesátiletém zákazu evangelické víry a pronásledování evangelíků povolil císař Josef II. Tolerančním patentem z 13. října 1781, aby se evangelíci veřejně mohli přihlásit k reformovanému nebo luteránskému vyznání, aby si mohli ustavit sbory a povolat...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA