16.08.2011 00:25

STAVBA KOSTELA (1832-1838)

Žádost na stavbu nového kostela byla podána r. 1832. Ze dvou návrhů byl sborem schválen méně nákladný. Autorem návrhu byl mistr zednický Josef Štěpánek, podrobný plán pochází od neznámého chrudimského inženýra.

Dosud platily toleranční omezující předpisy. Z tohoto období se zachovalo nemnoho původních staveb. Současný kostel v Proseči je navíc v empírovém stylu.

Empírový styl navazuje na geometricky jednoduchou architekturu starých Řeků a Římanů. Jednolodní prostor kostela v Proseči je členěn pískovcovými sloupy s dórskými hlavicemi (mají jednoduchou zdobnost), typický je i trojúhelníkový štít, průčelí.

Stavba začala r. 1834 pod vedením zednického mistra Štěpánka. Zdi jsou postaveny z kamení získaného zdarma z polních zahrad, z hrobek, bylo nutné jej upravovat. Cihly na klenbu kostela byly páleny v Záboří a v Proseči, střecha byla pokryta šindelem. Dovoz materiálu byl též zdarma. Členové sboru odpracovali téměř 1300 dobrovolnických dní, zpočátku stavby dokonce museli držet  hlídky.

8. července 1838 ji posvětil superintendant české reformované církve Matěj Kubeš ze Kšel u Čáslavi a senior Karel Nagy z Dvakačovic.

Na vnitřní vybavení nezbyl dostatek finančních prostředků. Proto jsou např. dřevěné lavice různě zdobené dřevořezbou i jinak provedené. Každá rodina si lavici zhotovila sama nebo zaplatila za místo.

R. 1862 byly instalovány nové varhany od firmy Josefa Andrejse z Neznášova. Další úpravy kúru proběhly až r. 1933 (položení podlahy za varhanami a na obou kruchtách).

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00