16.08.2011 00:28

HISTORIE EVANGELICKÉHO HŘBITOVA

Původně byl hřbitov menší, po levé straně modlitebny (kostela), ohrazený narovnaným kamením. Hřbitovní zeď s bránou byla postavena r. 1860 z kamení dovezeného ze Zderaze. Pískovcové poklice a zárubně k brankám pocházejí z Boru. 1909 byl evangelický hřbitov rozšířen směrem na sever. Od svého založení do 17. 12. 1956 byl v péči farního sboru evangelické církve v Proseči, poté jako ostatní církevní hřbitovy předán do správy obce (města).

Najdeme zde náhrobky několika pozoruhodných osobností prosečské historie. Je zde pochován např. Josef Vávra (1806-1885), jehož život a charakter se staly předlohou spisovatelce Teréze Novákové při psaní románu Děti čistého živého 1903-1906 (pro hlavního hrdinu Josefa Kvapila), Rudolf Fleischmann (1904-1966), iniciátor udělení domovského práva městem Proseč nacisty pronásledovaným spisovatelům Heinrichu (1935) a Thomasu Mannovým (1936), první český evangelický kazatel v Proseči, Antonín Kadlec (1790-1887), Josef Macháček (1855-1920), dlouholetý starosta Záboří, Josef Dvořák (1892-1969), farář, historik husitství, evangelictví, prosečského sboru a kronikář Proseče, a jeho syn, historik Velimír Dvořák (1920-2007) aj.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00