Malá kronika

(nestíhám :-)

9. října 2011: sbor navštívila zakladatelka fairtradu v ČR, sestra Věra Lukášová, a její následovnice v Obchůdku Jednoho světa Magda Jelínková s příběhem a ukázkami řemeslných výrobků z rozvojových zemí, kterým spravedlivé obchodování pomáhá.

1. října 2011: vydali jsme se do jižních Čech poznat Telč, Velkou Lhotu a Slavonice. Melmukovi nám poskytli bohatý historický výklad. Počasí bylo nádherné.

25. září 2011: poprvé jsme na Dni řemesel v Proseči představili FAIRTRADE, řemeslné zboží a dobroty z rozvojových zemí.

28. srpna 2011: Bohoslužbu vedl a kázáním nám posloužil nejvyšší budoucí farář v ČCE, Jakub O.

27. srpna 2011: spolu s manželi Věrou a Petrem Pokorných a jejich požehnanou rodinou jsme slavili 50. výročí svatby. Bohu díky!

21. srpna 2011: i v 90 letech je bratr Jan Pokorný dobrým kazatelem ...

17. července 2011: bratr Petr Pokorný vedl bohoslužbu a kázal se svou obvyklou jiskrou.

10. července 2011: vedením bohoslužby a kázáním nám posloužila sestra Jana B.

8. října 2010: konalo se první setkání mládeže

3. října 2010: tuto rodinnou neděli jsme se věnovali opravám biblí a zpěvníků. Je lepší se opotřebovat než zrezivět.

30. září 2010: na první nábožko v Jarošově přišli Josífek, Matěj, Eliška a Madlenka

25. září 2010: prostějováci a prosečáci překonávali strach na Planetární stezce a rozhledně Terezka

24. září 2010: navštívili nás prostějováci. Kapela bude hrát ve Svitavách na evangelickém sjezdu mládeže

17. září 2010: v Proseči začalo nábožko

15. září 2010: první biblická v Proseči. Dočítáme proroka Zacharjáše

5. září 2010: první rodinná neděle s posezením, odpoledne jsme se sešli v parku u her, zpívání a ohýnku. Nebylo nás málo, počasí nám přálo.

1. srpna 2010: začíná dětský tábor ve Vranicích. Tým vedoucích Proseče a Prostějova je flexibilní, 36 dětí napevno dobývá Jericho. I v dešti. Vranice a okolí jsou krásné. Jídlo je lahodné. Ochutnávka nebes a dobití Jericha končí v neděli 8. srpna. Pár vedoucích poté na faře teskní nad koncem tábora s bratrem farářem, pizzou a vínem.

3. července 2010: v 11 h. se v našem kostele s radostí vdala Zdenička Z. za Milana J. Večer z fary zněl klavír, protože pozvání k recitálu přijal Pavel Grošpic. Skladby Ervina Schulhoffa a Jaroslava Ježka přenášely rytmus i na posluchače. Poetický večer končil až v noci.

30. června 2010: na farní zahradě se sešly děti k hrám a opékání. Zábava byla mokrá, ale oheň hořel a dobře se zpívalo.

13. června 2010: sbor v Krucemburku uspořádal seniorátní rodinnou neděli. Slavili jsme společně bohoslužbu, kázáním sloužil br. Pavel Hošek. Setkali jsme se též s učiteli Evangelické teologické fakulty UK. Po obědě a siestě jsme vyslechli přednášku dr. Jiřího Grygara o astrologii a astronomii. Také diskuse byla a děti si měly kde hrát.

6. června 2010: ke konfirmaci přistoupilo 6 mladých členů sboru a poprvé přijalo Večeři Páně ve společenství sboru. Slavnostní bohoslužbu dotvářela ekumenická kapela Za dveřmi.

14. - 16. května 2010: Konfirmandi navštívili Prahu, tedy jen dvě, ostatní měli něco lepšího. 

8. května 2010: Pingpongový turnaj mužů se vydařil. Vítězem mezi 12 hráči se stal pan Pepa Trynkl. Dobré víno za hru a úsilí stojí!

30. dubna 2010: Pozvání přijal a skutečně přijel biblista a přítel ThDr. Jiří Beneš. Ve Staré škole měl přednášku "Žalmy nazvané Hospodin kraluje". Diskuze byla také zajímavá.

21. března 2010: Třicátníci vítají jaro s poezií a vínem v prosečském sklípku.

7. března 2010: přijelo k nám divadlo!!! Bilbova divadelní společnost z Malochýna zahrála pohádku Jana Wericha O zakleté princezně. Nechyběla živá hudba, živá ježibaba ani výstřel z loupežnické pistole. Nikomu se ale nic nestalo, princezna byla zachráněna. Modlitebna, kde se hrálo, nepraskla. Zdálo se, že jsou všichni spokojeni.

28. února 2010: dnes se konala společná bohoslužba prosečských křesťanů. V 15 h. se modlitebna zcela zaplnila a osvěžilo nás nejen Boží slovo a modlitby, ale také zpěv Ekumenické scholy Za dveřmi. Následovalo posezení u skvělých domácích zákusků a chlebíčků. Společná sbírka pro Haiti vynesla 1600,- Kč.

7. února 2010: téma rodinné neděle bylo o čtení Bible v rodině, jaké jsme četli dětem, oblíbené texty atp. Bylo krásně, skoro všichni se vypařili :-( Naštěstí zůstali Zachovi, Melšovi, Brahovi, paní Tefrová ... Děti měly měly na programu vznášející se rozinky a rozbalování důležité zprávy. Dospělí besedovali a sdíleli své zkušenosti. K vidění byly vzácné exempláře Biblí.

30. ledna 2010: od 15 h. se k nám sjíždí seniorátní mládež. Dnešní téma je ekumenismus, proto přijdou také mladí skauti katolického vyznání a P. Zdeněk Mach. Diskuse proudila. Bylo ale třeba zvolit nový seniorátní výbor mládeže. Z našeho sboru byla zvolena Kiki Brahová.

1. 1. 2010: začít nový rok společnou bohoslužbou je dobré.

31. prosince 2009: od 17 h. jsme se letos naposledy sešli k bohoslužbě.

26. prosince 2009: spojené litomyšlské sbory zazpívaly v kostele vánoční skladby A. V. Michny z Otradovic a Rybovu Vánoční mši. Sólisté, sbor i orchestr zpívali výtečně k radosti všech.

25. prosince 2009: slavili jsme Kristovo narození slavnostní bohoslužbou s Večeří Páně v kostele.

20. prosince 2009: na poslední adventní neděli sehrály děti i přes velkou zimu vánoční hru o čtvrtém mudrci. Při bohoslužbě poprvé vystoupila ekumenická schola a zazpívala.

6. prosince 2009: začíná tradiční adventní výstava ve Staré škole. Vystavuje malířka M. Kostelecká, keramička M. Chomínová, M. Dočkalová s drátkovanými šperky, B. Burešová s perníčky, I. Tenglerová se smaltovanými šperky a hedvábím. Vánoční atmosféru navozuje hlavně vyřezávaný betlém M. Mináře z Otradova a krásně naaranžované výtvory dětí z prosečské ZŠ. Nově jsme vystavovali zboží z rozvojových zemí v rámci FAIRTRADE (spravedlivého obchodu).

3. prosince 2009: Tomáš Háp zasadil ve farním parku poblíž místa po vyvrácené jedli nový strom. Lípa má přes 15 metrů. Kéž se jí dobře roste!

28. listopadu 2009: faráři a konventuálové se sjíždějí právě k nám. Naštěstí je již nová kanalizace v naší ulici a u sboru zasypána.

27. listopadu 2009: bez asistence vichřice proběhla brigáda ve sborovém parku.

21. listopadu 2009: první improvizovaná schůzka k přípravě vánoční hry o čtvrtém mudrci

8. listopadu 2009: je rodinná neděle, Petr Lustyk promítá fotky z pánské jízdy do Roháčů a vzpomíná na horské putování. Vidíme též fotky ze sborového výletu do Znojma. Dataprojektor od Tomáše Hápa slouží dobře.

25. října 2009: ve sboru slavíme neděli Díkčinění, zároveň je vyhlášena celocírkevní sbírka na sociální a charitativný účely. Sbírka zimního ošacení pro děti z Kosova naopak končí - pytle a krabice je již málem nevejdou do kanceláře. V pondělí je bratr farář a sestra kurátorka definitivně zabalí a odvezou do Jimramova.

20. října 2009: první setkání ekumenické scholy, kterou vedou Kikina B. a Káťa R. Rozzářené tváře mluvily za vše.

11. října 2009: navštívil nás bratr senior Tomáš Jirků, který také vedl nedělní bohoslužbu i kázal, a seniorátní kurátor bratr Feltl. Naše první vizitace! Měli jsme možnost nahlédnout, co u nás funguje a co by mohlo fungovat lépe. Bratři se sešli se staršími na faře, poté s bratrem farářem a jeho ženou poobědvali a pokračovali v rozhovoru až do 16 h.

10. října 2009: podnikli jsme sborový výlet do Znojma. Ještě za tmy se část sboru nalodila a odplula začínajícím dnem na jih Moravy, do malebného, starodávného města Znojmo. Pršelo, ale kouzelnému dojmu nám to neubralo. Od pradávné rotundy sv. Kateřiny jsme shlíželi do údolí Dyje i na staré město. Procházeli jsme uličkami ke gotickému chrámu sv. Mikuláše, kde byl vystaven před pohřbem císař Zikmund, nahlédli jsme do přilehlé neméně gotické kaple sv. Václava, kde se začínal scházet znojemský evangelický sbor. V 10.30 jsme se procházeli i tajemným znojemským podzemím, odkud jsme se vynořili již hladoví a žízniví. Příjemný oběd byl předehrou návštěvy sklípku ve Vrbovci. Víno skutečně obveseluje mysl a působí aspoň chvilkovou nepotřebu berlí. Děti se mezitím podívaly do zábavního parku v Hatích, kde se také dobře pobavily. S paní farářkou Janou Špinarovou jsme také stíhali poslední prohlídku unikátního vodního mlýna ve Slupi. Sílu nám dodala ještě sborová káva-čaj s krátkou historií znojemského sboru, velmi pohnutou. S veselou myslí jsme se vraceli domů, do Proseče.

9. a 10. října 2009: v Proseči probíhá sbírka Postavme školu v Africe, kterou pořádá společnost Člověk v tísni spolu se Svazem Junáků a skautek ČR. Na náměstí stojí teepee, v něm notebook s prezentací celého projektu, skautky pečou se africké palačinky, pletou se barevné copánky, atmosféra je hezká. Z našeho sboru jsme jako pořadatele potkali Kiki a Lýdu. Moc nás to potěšilo.

4. října 2009: NEDĚLE - nedělní bohoslužba je hutná, jsou s námi prostějovští a ještě šťastné rodiny Rozálky Vavřínové a Jonáše Grundlocha, kteří byli pokřtěni. Poté si promítáme fotky z letošního letního tábora a vzpomínáme. Společný oběd dává sílu k návratu domů. Díky všem za pomoc při přípravě tohoto víkendu!

3. října 2009: celý sobotní den je nádherně, vzduch voní podzimem. Dopoledne se podíváme do skalních domů ve Zderazi, po dobrém obědě nás čeká hra v Toulovcových maštalích a v podvečer oheň. Noc zkrátí program ve Staré škole.


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA