Nedělní bohoslužba

Každou neděli v 9 h. se scházíme v kostele k četbě Písma, výkladu, modlitbě, zpěvu a vytváříme společenství. V zimním období (listopad-duben) využíváme modlitebnu ve sborovém domě = na faře (naproti kostelu). Letos zhruba od konce října.

V kazatelské stanici v Jarošově se bohoslužba nekoná.

Rodinná neděle s dětskou bohoslužbou a následným programem je každou první neděli.

První neděli bývá ekumenická bohoslužba v Budislavi v kapli Boží lásky, od 14.30.


Ekumenická nedělní bohoslužba v Budislavi

V kostele Boží lásky v Budislavi se pravidelně konají ekumenické bohoslužby.

Každou první neděli v měsíci od 14,30 hodin.

Podílejí se na ní kazatelé Církve bratrské, Československé církve husitské, Církve adventistů sedmého dne, Českobratrské církve evangelické a duchovní Římskokatolické církve.

PŘIJĎTE DO TOHOTO SPOLEČENSTVÍ A DO ZAJÍMAVÝCH DUCHOVNÍCH PROSTOR, JSTE VÍTÁNI!


Slovo na neděli - ČRo 6 v sobotu 23.50

Úvahy, jež nabízejí duchovní inspiraci pro právě nadcházející neděli. Duchovní různé konfesní příslušnosti v desetiminutových úvahách hledají odpovědi na otázky, které se týkají každého člověka.

Tento pořad připravují faráři:
Tomáš Bísek
Pavel Pokorný
Petr Schwarz
Prokop Siostrzonek
Zdeněk Skalický

 

Archiv pořadu, kde si jej zpětně můžeme poslechnout podle výběru: www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=1963


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA