Nedělní bohoslužba

Každou neděli v 9 h. se scházíme v kostele k četbě Písma, výkladu, modlitbě, zpěvu a vytváříme společenství. V zimním období (listopad-duben) využíváme modlitebnu ve sborovém domě = na faře (naproti kostelu). Letos zhruba od konce října.

V kazatelské stanici v Jarošově se bohoslužba koná druhou neděli v měsíci od 13.30 h. na obecním úřadě. Viz Kalendář akcí

Rodinná neděle s dětskou bohoslužbou a následným programem je každou první neděli.


Ekumenická nedělní bohoslužba v Budislavi

V kostele Boží lásky v Budislavi se pravidelně konají ekumenické bohoslužby.

Každou první neděli v měsíci od 14,30 hodin.

Podílejí se na ní kazatelé Církve bratrské, Československé církve husitské, Církve adventistů sedmého dne, Českobratrské církve evangelické a duchovní Římskokatolické církve.

PŘIJĎTE DO TOHOTO SPOLEČENSTVÍ A DO ZAJÍMAVÝCH DUCHOVNÍCH PROSTOR, JSTE VÍTÁNI!


Slovo na neděli - ČRo 6 v sobotu 23.50

Úvahy, jež nabízejí duchovní inspiraci pro právě nadcházející neděli. Duchovní různé konfesní příslušnosti v desetiminutových úvahách hledají odpovědi na otázky, které se týkají každého člověka.

Tento pořad připravují faráři:
Tomáš Bísek
Pavel Pokorný
Petr Schwarz
Prokop Siostrzonek
Zdeněk Skalický

 

Archiv pořadu, kde si jej zpětně můžeme poslechnout podle výběru: www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=1963


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00