Biblická hodina

Biblické hodiny se konají od listopadu do dubna, v létě příležitostně. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !!!

Nyní (únor 2023) studujeme a uvažujeme nad knihou Rút.

Scházíme se ve čtvrtek v 18.00 h. na faře (kromě 1. týdne v měsíci, kdy je ve čt staršovstvo - biblická je ve středu - 1.3.; 5.4.; 3.5.; 31.5.)

V roce 2021/2022 jsme uvažovali nad Kázáním na hoře

V letech 2020/2021 jsme uvažovali o duši v biblických knihách.

V letech 2019/2020 jsme studovali Lukášovo evangelium.

V letech 2017/2018 jsme studovali knihu Přísloví.

V letech 2015/2016 a 2016/2017 jsme rozebírali knihu Zjevení apoštola Jana.

V roce 2014/2015 jsme spolu studovali APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY.

V roce 2013/2014 jsme se věnovali průřezům biblických a teologických témat jako je milost, víra, naděje, láska, spása aj. na pozadí Bible.

V roce 2012/2013 začínáme 31. 10. 2012. Budeme se věnovat studiu a promýšlení Knihy žalmů v návaznosti na Nový zákon

V roce 2008/2009 jsme četli knihu proroka Izaiáše, 2009/2010 evangelium podle Marka, v létě jsme začali proroka Zacharjáše. V roce 2010/2011 pokračujeme ve výkladu evangelia podle Marka. 

V roce 2011/2012 jsme se věnovali poselství tzv. Deuterokanonických knih (starozákonních apokryfů), textů, které jsou zařazeny do řeckého souboru posvátných knih bible, nikoli do hebrejského. Šlo o knihy Báruch, Tóbijáš-Tóbit, Júdit, kniha Sirachovcova, kniha Moudrosti, 1. a 2. kniha Makabejských, přídavky k Ester a přídavky k Danielovi. 

 

Texty si lze přečíst na www.biblenet.cz

ARCHIV:

V Proseči se scházíme každou STŘEDU v 17 h. na faře.

Ve ČTVRTEK v 17 h. se bude biblická střídat v pořadí Zderaz  - Česká Rybná - Hluboká. Jarošovští se spojili s prosečskými.


Biblický slovník Adolfa Novotného: www.cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Ranní Slovo - ČRo 3 Vltava neděle 7.35

Biblické texty z liturgického kalendáře k příslušné neděli komentují naši přední biblisté - prof. Jan Heller, prof. Petr Pokorný, prof. Jan Sokol, doc. Jiří Mrázek, doc. Jiří Beneš, Miloš Rejchrt atd.

www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=865


Výklad Bible - poslouchejme

V pořadu Ranní Slovo Vám Český rozhlas každou neděli přináší výklad jednoho z biblických textů, který se čte při nedělní liturgii. Kromě toho bývá výklad Bible také součástí pořadu Křesťanská vlna. V obou pořadech patří k hostům redaktora Petra Vaďury naši přední teologové - Jiří Beneš, Pavel Filipi, Jan Heller, Pavel Hošek, Petr Pokorný, Jan Sokol a další. Abyste jednotlivé výklady mohli vyhledávat nejen podle data vysílání, ale také podle biblických knih, zřídili jsme tuto stránku, ze které můžete přistupovat k jednotlivým biblickým knihám. Ke každé knize najdete krátký úvodní text a pod ním odkazy na jednotlivé audiovýklady, které byly doposud odvysílány.

V současné době jsou zpřístupněny stránky ke všem knihám Nového zákona. Ze Starého zákona jsou zatím k dispozici jen ty knihy, ke kterým byl odvysílán alespoň jeden pořad. Z archivu Českého rozhlasu jsou zde publikovány pořady Ranní Slovo vysílané od listopadu 2003 doposud.

www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA