Biblická hodina

Biblické hodiny se konají od listopadu do dubna, v létě příležitostně. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !!!

Od úterý 31. 10. 2017 si čteme a povídáme si o knize Přísloví na faře od 18.00 h.

V letech 2015/2016 a 2016/2017 jsme rozebírali knihu Zjevení apoštola Jana.

V roce 2014/2015 jsme spolu studovali APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY.

V roce 2013/2014 jsme se věnovali průřezům biblických a teologických témat jako je milost, víra, naděje, láska, spása aj. na pozadí Bible.

V roce 2012/2013 začínáme 31. 10. 2012. Budeme se věnovat studiu a promýšlení Knihy žalmů v návaznosti na Nový zákon

V roce 2008/2009 jsme četli knihu proroka Izaiáše, 2009/2010 evangelium podle Marka, v létě jsme začali proroka Zacharjáše. V roce 2010/2011 pokračujeme ve výkladu evangelia podle Marka. 

V roce 2011/2012 jsme se věnovali poselství tzv. Deuterokanonických knih (starozákonních apokryfů), textů, které jsou zařazeny do řeckého souboru posvátných knih bible, nikoli do hebrejského. Šlo o knihy Báruch, Tóbijáš-Tóbit, Júdit, kniha Sirachovcova, kniha Moudrosti, 1. a 2. kniha Makabejských, přídavky k Ester a přídavky k Danielovi. 

 

Texty si lze přečíst na www.biblenet.cz

V Proseči se scházíme každou STŘEDU v 17 h. na faře.

Ve ČTVRTEK v 17 h. se bude biblická střídat v pořadí Zderaz  - Česká Rybná - Hluboká. Jarošovští se spojili s prosečskými.


Biblický slovník Adolfa Novotného: www.cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Ranní Slovo - ČRo 3 Vltava neděle 7.35

Biblické texty z liturgického kalendáře k příslušné neděli komentují naši přední biblisté - prof. Jan Heller, prof. Petr Pokorný, prof. Jan Sokol, doc. Jiří Mrázek, doc. Jiří Beneš, Miloš Rejchrt atd.

www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=865


Výklad Bible - poslouchejme

V pořadu Ranní Slovo Vám Český rozhlas každou neděli přináší výklad jednoho z biblických textů, který se čte při nedělní liturgii. Kromě toho bývá výklad Bible také součástí pořadu Křesťanská vlna. V obou pořadech patří k hostům redaktora Petra Vaďury naši přední teologové - Jiří Beneš, Pavel Filipi, Jan Heller, Pavel Hošek, Petr Pokorný, Jan Sokol a další. Abyste jednotlivé výklady mohli vyhledávat nejen podle data vysílání, ale také podle biblických knih, zřídili jsme tuto stránku, ze které můžete přistupovat k jednotlivým biblickým knihám. Ke každé knize najdete krátký úvodní text a pod ním odkazy na jednotlivé audiovýklady, které byly doposud odvysílány.

V současné době jsou zpřístupněny stránky ke všem knihám Nového zákona. Ze Starého zákona jsou zatím k dispozici jen ty knihy, ke kterým byl odvysílán alespoň jeden pořad. Z archivu Českého rozhlasu jsou zde publikovány pořady Ranní Slovo vysílané od listopadu 2003 doposud.

www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00