Duchovní péče

NÁVŠTĚVY se zpravidla konají ve čtvrtek. Jinak též dle časových možností br. faráře.

KŘEST je velká svátost, je třeba se na ni připravit alespoň 2-3 setkáními s br. farářem.

SVATBA je významná životní událost, dostatečně včas prohovořte svá očekávání s br. farářem.

POHŘEB je poslední služba církevního společenství zesnulému a jeho rodině. Br. farář na základě vašeho přání a informací o zesnulém připraví bohoslužbu a obřad uložení do hrobu. Pomocí je volba biblického textu v motu na parte.

ROZHOVOR na Vaše téma je možný dle domluvy.

NEMOC je zkouškou i příležitostí k zamyšlení. Br. farář Vás rád navštíví, vyslechne a, když si to budete přát, přečte něco z Bible a pomodlí se s Vámi. Informujte prosím br. faráře nebo sr. kurátorku o nemocných blízkých, abychom zůstali v kontaktu.

VEČEŘE PÁNĚ V RODINĚ je možná po dohodě s bratrem farářem a členem staršovstva zvláště v případech nemoci, tj. nemožnosti zúčastnit se bohoslužebného společenství s Večeří Páně. Toužíte-li či touží-li Váš příbuzný, přítel po Večeři Páně a nemůže se z vážných důvodů zúčastnit bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, neváhejte se domluvit a přijměte posilu Božího slova a této svátosti v kruhu rodiny jako první křestané.

Viz též Potřebujete domluvit


Patorační a zpovědní služba

Pomoc můžeme nalézt mezi přáteli ve sboru nebo je možno vyhledat bratra faráře.

Je vám k dispozici a můžete se na něj obrátit:

- když čelíte krizi, která nastala úmrtím v rodině, potížemi v partnerských a rodinných vztazích, závažným onemocněním, rozvodem ...

- když potřebujete pomoc v určité konkrétní oblasti a nevíte, na koho se obrátit

- když jste přepracovaní a cítíte se být unaveni ze svých aktivit v práci, sboru a ve svém osobním životě

- když procházíte pochybnostmi o víře a  církvi

- když vás tíží vina

- když vás zajímají duchovní otázky a témata a chcete si o nich promluvit

- když se chcete dozvědět více o víře a církevní tradici

- když chcete poznat více lidí a cítit se ve sboru víc doma

- když chcete být víc aktivnější a více se zapojit do života sboru

- když máte radost z nového vztahu, narození dítěte, získání práce, vyřešení svízelné situace

- když si chcet promluvit o něčem, co je pro vás důležité a máte obavu z nepochopení a odmítnutí jinde

- když si chcet promluvit jen tak

Farář je vázán slibem mlčenlivosti a zachovává zpovědní tajemství.


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA