Duchovní péče

NÁVŠTĚVY se zpravidla konají ve čtvrtek. Jinak též dle časových možností br. faráře.

KŘEST je velká svátost, je třeba se na ni připravit alespoň 2-3 setkáními s br. farářem.

SVATBA je významná životní událost, dostatečně včas prohovořte svá očekávání s br. farářem.

POHŘEB je poslední služba církevního společenství zesnulému a jeho rodině. Br. farář na základě vašeho přání a informací o zesnulém připraví bohoslužbu a obřad uložení do hrobu. Pomocí je volba biblického textu v motu na parte.

ROZHOVOR na Vaše téma je možný dle domluvy.

NEMOC je zkouškou i příležitostí k zamyšlení. Br. farář Vás rád navštíví, vyslechne a, když si to budete přát, přečte něco z Bible a pomodlí se s Vámi. Informujte prosím br. faráře nebo sr. kurátorku o nemocných blízkých, abychom zůstali v kontaktu.

VEČEŘE PÁNĚ V RODINĚ je možná po dohodě s bratrem farářem a členem staršovstva zvláště v případech nemoci, tj. nemožnosti zúčastnit se bohoslužebného společenství s Večeří Páně. Toužíte-li či touží-li Váš příbuzný, přítel po Večeři Páně a nemůže se z vážných důvodů zúčastnit bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, neváhejte se domluvit a přijměte posilu Božího slova a této svátosti v kruhu rodiny jako první křestané.

Viz též Potřebujete domluvit


Patorační a zpovědní služba

Pomoc můžeme nalézt mezi přáteli ve sboru nebo je možno vyhledat bratra faráře.

Je vám k dispozici a můžete se na něj obrátit:

- když čelíte krizi, která nastala úmrtím v rodině, potížemi v partnerských a rodinných vztazích, závažným onemocněním, rozvodem ...

- když potřebujete pomoc v určité konkrétní oblasti a nevíte, na koho se obrátit

- když jste přepracovaní a cítíte se být unaveni ze svých aktivit v práci, sboru a ve svém osobním životě

- když procházíte pochybnostmi o víře a  církvi

- když vás tíží vina

- když vás zajímají duchovní otázky a témata a chcete si o nich promluvit

- když se chcete dozvědět více o víře a církevní tradici

- když chcete poznat více lidí a cítit se ve sboru víc doma

- když chcete být víc aktivnější a více se zapojit do života sboru

- když máte radost z nového vztahu, narození dítěte, získání práce, vyřešení svízelné situace

- když si chcet promluvit o něčem, co je pro vás důležité a máte obavu z nepochopení a odmítnutí jinde

- když si chcet promluvit jen tak

Farář je vázán slibem mlčenlivosti a zachovává zpovědní tajemství.


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00