Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“ (D. Bonhoeffer)


TEĎ NEBO BRZY

04.05.2010 23:36

Biblické v Proseči pokračují !!!

Jste srdečně zváni k pokračování biblických hodinek na faře v Proseči. VŠE, CO JSTE NEVĚDĚLI A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Z PROROKA ZACHARIÁŠE se můžete...

Celý článek

—————

04.05.2010 23:34

Kázání Jiřího Beneše (2. 5. 2010)

přidáno ke Kázáním.

Celý článek

—————

22.04.2010 14:14

Setkání s biblistou Jiřím Benešem (30.4.)

Farní sbor Proseč vás srdečně zve na přednášku  Jiřího Beneše Th. D.  Žalmy nazvané „Hospodin kraluje“  V pátek 30. 4....

Celý článek

—————

22.04.2010 14:13

Maturitní klavírní recitál Daniela Juna (5. a 6. 5.)

Přijměte pozvání na MATURITNÍ KLAVÍRNÍ RECITÁL Daniela Juna, posluchače Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži ze třídy MgA. Vandy...

Celý článek

—————

08.04.2010 16:29

Nová webová stránka ČCE

je na světě: www.e-cirkev.cz   Podívejte se, pokochejte se, posuďte sami ...

Celý článek

—————

15.02.2010 11:29

Výsledek sbírky pro Haiti (24.1.)

Na pomoc Haiti jsme poslali 6600 Kč. - Děkujeme všem dárcům!

Celý článek

—————

13.12.2009 23:48

Ekumenická schola na faře

Děti a mládež jsou zváni ke společenství a modlitbě zpěvem v úterý od 16 h. na faře. Těší se na Vás Káťa, Kikina, Vítek a Petr

Celý článek

—————

26.10.2009 20:02

O Večeři Páně

Podle svědectví Písem svatých Starého a Nového zákona, podle tradice církve a ve shodě s reformačními vyznáními (předně podle Augsburgského,...

Celý článek

—————

03.09.2009 21:40

Biblická pátrání - nový pořad pro děti od 5. 9. 2009

Nový pořad pro děti na ČT1 Biblická pátrání Rádi...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————


Heslo na rok 2019

Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi. 

Žalm 34, 15b F

 


SLOVO               NA LEDEN

Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Kdo umí promítnout srdce do duhového třpytu v rosné krůpěji, 
tomu jsou vlastní tajemství nebeských výšin i hlubiny mořské. 

 


SBÍRKA 2019

NA STŘECHU KOSTELA

Nová střecha pomůže zachovat vzácný toleranční kostel v empírovém slohu z r. 1838.

Projekt bude realizován v r. 2019.

č. ú. 1143219389/0800

Je shromážděno 286 tis.

DĚKUJEME !!!


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

20. 1. Nedělní bohoslužba 9.00
21. po Nábožko pro mladší děti (Jarošov) 15.15
22. út. Nábožko pro starší děti (fara) 15.00; Biblická 17,30 (fara)
25. pá Setkání konfirmandů (Krouna) 16.15
27. 1. Nedělní bohoslužba 9.00

TĚŠME SE ...

1. března TANEČNÍ BÁL
3. - 10. 8. tábor ve Veselí

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

logo MAS Litomyšlsko

Michalu Hápovi za grafické práce na letáku

Josefu Sodomkovi za tvorbu plakátů