24.10.2011 00:25

Život je dar ...

Život je dar, nikoli důsledek nějaké zákonitosti nebo naopak náhody. Člověk tento dar může a má přijímat s vděčností. Základem života je svoboda, totiž ničím nezatížené poznání, co je dobré a co zlé. Projevem svobody je zároveň síla přiklonit se k dobrému a se zlým zápasit. Dárcem i zárukou této svobody není člověk ani cokoli jiného, nýbrž Bůh, o němž čteme v bibli. Bůh není cele poznatelný žádnými lidskými poznávacími prostředky. Lze jej však postačitelně poznat v jeho projevech lásky vůči světu. Tohoto Boha někteří poznali v člověku Ježíši a přijali tak vyznání, že Ježíš Bůh na zemi, totiž Bůh s námi. Vyjádřili to vyznáním víry, že Ježíš je Kristus, Boží Syn. Bůh, o němž čteme v bibli, je také jediným držitelem a ručitelem pravdy. Člověk se této pravdě v životě může blížit, aniž by ji kdy držel ve vlastnictví. Poznání dobrého a zlého má důsledky pro veškerý život. Životní praxi poznamenává láskou, odpovědností a radostí. Tak dává Bůh našemu životu směr i cíl, aniž by jej řídil. Naše svoboda tak není porušena, nýbrž naplněna.

Pavel Klinecký, farář ČCE

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

12. 3. Třetí postní neděle - bohoslužba 9.00 + DĚJINY UKRAJINY A JEJÍHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA (J. Tengler) - 10.00

13. po Nábožko v Jarošově 16,30¨

16. čt Biblická h. na faře 18.00

19. 3. Čtvrtá postní neděle - bohoslužba 9,00

 Aktuální NEDĚLKA 

Postní inspirace