24.10.2011 00:25

Život je dar ...

Život je dar, nikoli důsledek nějaké zákonitosti nebo naopak náhody. Člověk tento dar může a má přijímat s vděčností. Základem života je svoboda, totiž ničím nezatížené poznání, co je dobré a co zlé. Projevem svobody je zároveň síla přiklonit se k dobrému a se zlým zápasit. Dárcem i zárukou této svobody není člověk ani cokoli jiného, nýbrž Bůh, o němž čteme v bibli. Bůh není cele poznatelný žádnými lidskými poznávacími prostředky. Lze jej však postačitelně poznat v jeho projevech lásky vůči světu. Tohoto Boha někteří poznali v člověku Ježíši a přijali tak vyznání, že Ježíš Bůh na zemi, totiž Bůh s námi. Vyjádřili to vyznáním víry, že Ježíš je Kristus, Boží Syn. Bůh, o němž čteme v bibli, je také jediným držitelem a ručitelem pravdy. Člověk se této pravdě v životě může blížit, aniž by ji kdy držel ve vlastnictví. Poznání dobrého a zlého má důsledky pro veškerý život. Životní praxi poznamenává láskou, odpovědností a radostí. Tak dává Bůh našemu životu směr i cíl, aniž by jej řídil. Naše svoboda tak není porušena, nýbrž naplněna.

Pavel Klinecký, farář ČCE

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00