24.10.2011 01:03

Večeře Páně

Jednou ze dvou svátostí je v evangelické církvi Večeře Páně. Je to slavnost, kterou slaví pokřtění společně se svým Pánem jako hostinu. Kristovu láska a oběť se při ní stává skutečností skrze chléb a víno. Tak jako člověk nemůže žít bez pokrmu a nápoje, nemůže žít křesťan bez Krista. Bez jeho odpuštění, pomoci, příkladu a naděje, kterou v nás vzbuzuje jeho vzkříšení. Večeře Páně se na rozdíl od křtu opakuje a člověk se jí má účastnit stále znovu. Je to jeho posila na cestě. Ujištění o Božím odpuštění a smíření. Předobraz budoucí radosti a Božího království.

Večeře Páně není pro ty, kdo si myslí, že jsou lepší než druzí a nemají důvod nikoho prosit za odpuštění. Stává se však radostí a osvobozením pro ty, kteří přiznávají své chyby a vědí, že se jich sami nezbaví. Při večeři Páně smíme prožít smíření s Bohem i mezi lidmi navzájem. K tomu nás vedou modlitby, které vysluhování Večeře Páně předcházejí.

Jak si máme představit Kristovu přítomnost při Večeři Páně?

Mezi křesťany se o tom dlouho vedla diskuse. Evangelická církev věří, že vzkříšený Kristus je při Večeři Páně přítomen, ale nespojuje jeho přítomnost pouze s chlebem a vínem, ale ani žádnou jinou věcí či osobou. Jeho přítomnost si můžeme představit tak, že Ježíš je při vysluhování uprostřed nás. Jako náš hostitel, přítel a Pán.

Slavení Kristova stolu v ekumenické obci?

Zatímco křest si většina církví navzájem uznává (s výjimkou baptistů, pravoslavných a některých letničních církví), možnost společného slavení Večeře Páně je zatím vzdálená. Evangelická církev zve již dnes ke stolu Páně všechny pokřtěné bez ohledu na církevní příslušnost. Chápe společné slavení stolu Páně jako znamení jednoty církve, která trvá navzdory rozdílům v učení. Římsko-katolická církev chápe oddělený stůl Páně jako viditelný důsledek rozdělení církve. Možnost společného slavení očekává v budoucnosti, až dojde k jednotě víry a učení, za kterou se modlí. Proto v současné době dovoluje přijímat eucharistii (tradiční název pro večeři Páně v římsko-katolické církvi) pouze těm, kteří s ní sdílí víru v trvalou proměnu chleba a vína v tělo a krev Páně. Protože s ní evangelické církve tuto víru plně nesdílejí, nedovoluje římskokatolická církev svým členům, aby se účastnili stolu Páně v jiných církvích.

www.e-cirkev.cz

Oddělený stůl Páně je proto výzvou, abychom se za jednotu církve modlili a s pomocí Ducha svatého k ní směřovali.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA