10.02.2011 23:09

Témata nedělky do června 2011

30. 1.

Prorok Eliáš

1Kr 16,29-34; 17,1-24

6. 2.

Eliášův zápas na Karmelu

1Kr 18,1-46

13. 2.

Eliáš na Orébu

1Kr 19,1-21

20. 2.

Nábotova vinice

1Kr 21,1-29

27. 2.

Achabův konec

1Kr 22,1-38

6. 3.

Uzdravení Námana Syrského

2Kr 5,1-19

13. 3.

Přemožení Syrských

2Kr 6,8-23

20. 3.

Pád severní říše

Iz 5,1-7; 2Kr 17,1-33

27. 3.

Chizkijáš - důvěra proti chvástání

2Kr 18,13-37; 19,1-37

3. 4.

Jóšijáš - král reformátor

2Kr 22,1-20

10. 4.

Prorok Jeremjáš ohlašuje soud nad Jer.

Jr 36,1-32

17. 4.

Jeremjášovo utrpení

Jr 37,1-21; 38,1-28

Vel. 24. 4.

5.

Zjevení na cestě do Emauz

Ezechielovo vidění

L 24,13-35

Ez 37,1-14

8. 5.

Daniel a jeho druhové

Da 1,1-21

15. 5.

Nebúkadnesarův sen

Da 2,1-49

22. 5.

Judští mládenci v ohnivé peci

Da 3,1-30

29. 5.

Vidění krále Belšasara

Da 5,1-30

5. 6.

Daniel ve lví jámě

Da 6, 1-29

Sv. svátky 12.6.

19. 6.

Seslání Ducha svatého

Královna Ester

Sk 2,1-41

Est 2,17-23; 3,8-11; 4.1-17

26. 6.

Záchrana Židů

Est 5,1-5; 7,1-6; 8,7-12; 9,20-22

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00