10.02.2011 23:09

Témata nedělky do června 2011

30. 1.

Prorok Eliáš

1Kr 16,29-34; 17,1-24

6. 2.

Eliášův zápas na Karmelu

1Kr 18,1-46

13. 2.

Eliáš na Orébu

1Kr 19,1-21

20. 2.

Nábotova vinice

1Kr 21,1-29

27. 2.

Achabův konec

1Kr 22,1-38

6. 3.

Uzdravení Námana Syrského

2Kr 5,1-19

13. 3.

Přemožení Syrských

2Kr 6,8-23

20. 3.

Pád severní říše

Iz 5,1-7; 2Kr 17,1-33

27. 3.

Chizkijáš - důvěra proti chvástání

2Kr 18,13-37; 19,1-37

3. 4.

Jóšijáš - král reformátor

2Kr 22,1-20

10. 4.

Prorok Jeremjáš ohlašuje soud nad Jer.

Jr 36,1-32

17. 4.

Jeremjášovo utrpení

Jr 37,1-21; 38,1-28

Vel. 24. 4.

5.

Zjevení na cestě do Emauz

Ezechielovo vidění

L 24,13-35

Ez 37,1-14

8. 5.

Daniel a jeho druhové

Da 1,1-21

15. 5.

Nebúkadnesarův sen

Da 2,1-49

22. 5.

Judští mládenci v ohnivé peci

Da 3,1-30

29. 5.

Vidění krále Belšasara

Da 5,1-30

5. 6.

Daniel ve lví jámě

Da 6, 1-29

Sv. svátky 12.6.

19. 6.

Seslání Ducha svatého

Královna Ester

Sk 2,1-41

Est 2,17-23; 3,8-11; 4.1-17

26. 6.

Záchrana Židů

Est 5,1-5; 7,1-6; 8,7-12; 9,20-22

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00