09.10.2011 23:53

Rozpis nedělky: září 2011 – leden 2012

18.9.

1- Lukáš píše Theofilovi

L1,1-4

Jana

25.9.

2- Předpověď a narození Jana Křtitele

L1,5-25.57-80

Kristýna

2.10.

3- Navštívení Marie a její chvalozpěv

L1,26-56

Lukáš 

rodinná neděle

9.10.

4- Ježíšovo  narození

L2,1-20

Olga

16.10.

5- Simeon a Anna

L2,21-40

Petr

23.10.

6- Dvanáctiletý v chrámě

L2,41-52

Šárka

30.10.

7- Jan Křtitel

L3,1-14

Honza

6.11.

8- Zatčení Jana Křtitele a Ježíšův křest

L3,15-22

Lukáš 

rodinná neděle

13.11.

9- Pokušení na poušti

L4,1-13

Lydie

20.11.

10- Kázání v Nazaretě

L4,14-30

Jana

27.11.

11- Povolání rybářů

L5,1-11.27-32

Kristýna

4.12.

12- Je s ním moc odpuštění

L5,17-26(27-32)

Lukáš 

rodinná neděle

11.12.

13- Blaze chudým, běda bohatým

L6,17-26,16,19-31

Petr

18.12.

Dětská vánoční slavnost

 

 

25.12.

1.Svátek vánoční

 

 

1.1.

Nový rok

 

 

8.1.

14- Dát se pohnout milosrdenstvím

L6,27-36,10,25-37

Lukáš 

rodinná neděle

15.1.

15- Mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium

L7,11-35

Šárka

22.1.

16- Ježíš a hříšnice

L7,36-50

Honza

29.1.

V I.- Slovo se stalo tělem

J1,1-18

Lydie

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00