09.10.2011 23:53

Rozpis nedělky: září 2011 – leden 2012

18.9.

1- Lukáš píše Theofilovi

L1,1-4

Jana

25.9.

2- Předpověď a narození Jana Křtitele

L1,5-25.57-80

Kristýna

2.10.

3- Navštívení Marie a její chvalozpěv

L1,26-56

Lukáš 

rodinná neděle

9.10.

4- Ježíšovo  narození

L2,1-20

Olga

16.10.

5- Simeon a Anna

L2,21-40

Petr

23.10.

6- Dvanáctiletý v chrámě

L2,41-52

Šárka

30.10.

7- Jan Křtitel

L3,1-14

Honza

6.11.

8- Zatčení Jana Křtitele a Ježíšův křest

L3,15-22

Lukáš 

rodinná neděle

13.11.

9- Pokušení na poušti

L4,1-13

Lydie

20.11.

10- Kázání v Nazaretě

L4,14-30

Jana

27.11.

11- Povolání rybářů

L5,1-11.27-32

Kristýna

4.12.

12- Je s ním moc odpuštění

L5,17-26(27-32)

Lukáš 

rodinná neděle

11.12.

13- Blaze chudým, běda bohatým

L6,17-26,16,19-31

Petr

18.12.

Dětská vánoční slavnost

 

 

25.12.

1.Svátek vánoční

 

 

1.1.

Nový rok

 

 

8.1.

14- Dát se pohnout milosrdenstvím

L6,27-36,10,25-37

Lukáš 

rodinná neděle

15.1.

15- Mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium

L7,11-35

Šárka

22.1.

16- Ježíš a hříšnice

L7,36-50

Honza

29.1.

V I.- Slovo se stalo tělem

J1,1-18

Lydie

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

21.6. Nedělní bohoslužba 9.00

23. út 17.00 Nábožko mladší

28. 6. Sborová neděle 9.00