09.03.2014 21:30

Rozpis nedělky: březen - červen 2014

 

9. 3. - 1. post.    Jan Křtitel - ADV – str. 150-151                                       Honza

16. 3. – 2.           Učedníci; zázračný rybolov - ADV – str. 153, 155-156, Ráďa

23. 3. – 3.           Utišení bouře - ADV – str. 162                                      Olga

30. 3. - 4              Zázrak s chleby - ADV – str. 165-168                         Kristýna

6. 4. – 5.              Vjezd do Jeruzaléma - ADV – str. 183-186                Lukáš

13. 4. Květná     Poslední večeře - ADV – str. 191-192                         Pešatovi

18. 4.                    Velký pátek – Golgota - ADV – str. 201-203              Jana

20.                        Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - ADV – str. 206-207, Petr

27. 4.                    Na cestě do Emauz - ADV – str. 209-212               Honza

4. 5.                      Svatba v Káni - ADV – str. 154-155                           Lukáš

11. 5.                    Dobrý pastýř - ADV – str. 171-173                            Šárka

18. 5.                    Muž, který nechtěl odpustit - ADV – str. 170-171   Ráďa

25. 5.                    Milosrdný otec - ADV – str. 175-177                        Kristýna

1.                           Nanebevstoupení Ježíšovo - ADV – str. 214-215 (Lukáš)

8.                           Svatého Ducha - ADV – str. 215-217                      Olga

15. 6.                    Obrácení Pavla - ADV – str. 221-223                       Pešatovi

22.                        Služebníci Páně  - ADV – str. 228-231                     Jana

30.                        Až Ježíš zase přijde - ADV – str. 231-233                Petr

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00