13.09.2009 22:45

Píseň mužů (Rudyard Kipling)

Když ...  (R. Kypling)

 Dovedeš-li nésti hlavu vztyčenou, když všichni kol tebe
 své hlavy věsí a vytýkají to tobě,
 dovedeš-li věřit sobě, když všichni o tobě pochybují,
 dovedeš-li čekat a neunavit se čekáním,
 nebo jsa obelháván neupadnout v lež
 nebo jsa nenáviděn nehledat cestu k nenávisti
 a nevyhlížet ani přiliš dobře ani příliš moudře.

 Dovedeš-li snít a neučinit sny svým pánem,
 dovedeš-li myslet a neučinit myšlenky svým cílem,
 dovedeš-li se setkat s Vítězstvím a Porážkou
 a jednat s těmito dvěma podvodníky stejně,
 dovedeš-li snést, když pravdu, kterou jsi vyslovil,
 ničemové překrucují, aby z ní udělali past pro hlupáky
 nebo střežit věci, které ti dává život k překonání
 a shrbený budovat až do opotřebení nástrojů

 Dovedeš-li utvořit jednu hromadu ze všech svých zisků
 a riskovat vše na jeden ráz a při smůle a otřesech
 ztratíš-li vše, začít znovu od začátku
 a nikdy ani slovem nehlesnout o své ztrátě,
 dovedeš-li přinutit své srdce a nervy i šlachy,
 aby ti sloužili ještě dlouho potom, když jsou zmoženy
 a vydržet, když už v tobě není nic než vůle,
 která říká stále totéž "vytrvej".

 Dovedeš-li mluvit se zástupy a zachovat své ctnosti
 nebo chodit s králi a neztratit styk s prostým lidem
 nemohou-li tě ranit ani nepřátelé, ani milovaní přátelé,
 počítají-li s tebou všichni, ale nikdo příliš mnoho,
 dovedeš-li naplnit rozhodující minutu
 šedesáti vteřinami nejvyššího vzepětí
 Tvá bude země a vše co je na ní
 a co je více - budeš mužem synu můj !

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00