13.09.2009 22:45

Píseň mužů (Rudyard Kipling)

Když ...  (R. Kypling)

 Dovedeš-li nésti hlavu vztyčenou, když všichni kol tebe
 své hlavy věsí a vytýkají to tobě,
 dovedeš-li věřit sobě, když všichni o tobě pochybují,
 dovedeš-li čekat a neunavit se čekáním,
 nebo jsa obelháván neupadnout v lež
 nebo jsa nenáviděn nehledat cestu k nenávisti
 a nevyhlížet ani přiliš dobře ani příliš moudře.

 Dovedeš-li snít a neučinit sny svým pánem,
 dovedeš-li myslet a neučinit myšlenky svým cílem,
 dovedeš-li se setkat s Vítězstvím a Porážkou
 a jednat s těmito dvěma podvodníky stejně,
 dovedeš-li snést, když pravdu, kterou jsi vyslovil,
 ničemové překrucují, aby z ní udělali past pro hlupáky
 nebo střežit věci, které ti dává život k překonání
 a shrbený budovat až do opotřebení nástrojů

 Dovedeš-li utvořit jednu hromadu ze všech svých zisků
 a riskovat vše na jeden ráz a při smůle a otřesech
 ztratíš-li vše, začít znovu od začátku
 a nikdy ani slovem nehlesnout o své ztrátě,
 dovedeš-li přinutit své srdce a nervy i šlachy,
 aby ti sloužili ještě dlouho potom, když jsou zmoženy
 a vydržet, když už v tobě není nic než vůle,
 která říká stále totéž "vytrvej".

 Dovedeš-li mluvit se zástupy a zachovat své ctnosti
 nebo chodit s králi a neztratit styk s prostým lidem
 nemohou-li tě ranit ani nepřátelé, ani milovaní přátelé,
 počítají-li s tebou všichni, ale nikdo příliš mnoho,
 dovedeš-li naplnit rozhodující minutu
 šedesáti vteřinami nejvyššího vzepětí
 Tvá bude země a vše co je na ní
 a co je více - budeš mužem synu můj !

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00