13.12.2009 23:48

Ekumenická schola na faře

Děti a mládež jsou zváni ke společenství a modlitbě zpěvem v úterý od 16 h. na faře. Těší se na Vás Káťa, Kikina, Vítek a Petr

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA