10.02.2011 22:36

DĚTI, KTERÉ MÍSTO ŠKOLY MUSÍ PRACOVAT

Mezinárodní organizace práce (ILO) o dětské práci

246 milionů dětí pracuje (73 milionům je pod 10 let)

70% z nich pracuje např. v dolech, s chemikáliemi a pesticidy nebo obsluhují nebezpečné stroje (UNICEF)

Nejvíce dětí je zaměstnáno v zemědělství – 70 %

Nevztahuje se na ně žádné zdravotní pojištění

V subsaharské Africe pracuje 48 milionů dětí

Nejvíce dětí ve věku 5-14 let pracuje v Asii (Čína … aj.) a v Tichomoří – 127,3 milionů

 

DŮSLEDKY DĚTSKÉ PRÁCE

Vážné, často trvalé poškození zdraví

Psychická traumata dětí pracujících od útlého věku

Pokračující chudoba jednotlivců, rodin, komunit

Popření základních lidských práv milionů lidí

Popření práva na vzdělání, zdraví, volný čas, rozvoj

Výroba a prodej nepřiměřeně levného zboží

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00