13.09.2009 22:37

Bambusový strom

V jedné velké zahradě rostl bambusový strom. Rok od roku byl silnější a krásnější. Majitel zahrady měl z něho velkou radost.
Jednoho dne se však před ním zastavil a řekl: “Milý bambusový strome, budu tě potřebovat!”
A strom odpověděl: “Pane, jsem připraven, použij mě, jak chceš a k čemu chceš.”
Pánův hlas zvážněl: “Když tě použiji, musím tě ořezat!”
Tu se strom zachvěl: “Ořezat? Mě? Svůj nejkrásnější strom v celé zahradě? Ne, to ne, prosím tě! Použij mě ke své radosti, pane, ale neořezávej mě!”
Tu Pán zvážněl ještě víc: “Neořežu-li tě, nemohu tě upotřebit.”
V zahradě se rozhostilo naprosté ticho. Vítr zatajil dech.
Potom sklonil bambus svou nádhernou korunu a řekl pokorně: “Pane, nemůžeš-li mě použít jinak, pak mě ořež!”
Pán odvětil: “Můj milý bambusový strome, budu ti muset ořezat také listy a větve!”
“Ach, pane, ušetři mě toho! Chceš-li, znič mou krásu, ale ponech mi listy a větve!”
“Neořežu-li ti listy a větve, nemohu tě upotřebit!”
Slunce skrylo svou tvář. Nějaký motýl ustrašeně odlétl.
Zasažen do hloubi duše, bambus zašeptal: “Pane, pak mi ulom větve!”
“Můj milý, musím udělat ještě víc. Musím tě uprostřed rozříznout a vyjmout tvé srdce. Kdybych to neudělal, nemohu tě použít!”
Nato se bambus sklonil až k zemi: “Pane, pak tedy řež!”
Pán zahrady tedy porazil bambusový strom, ořezal větve, rozdělil ho na dvě části a vyřezal dřeň. Suchými poli ho pak donesl k prameni. Bambusovým kmenem spojil pramen s vodní strouhou v poli. A rozříznutým bambusovým tělem začala proudit čirá, třpytivá voda do kanálu a na vyschlá pole, aby je zavlažila a dala tak vzrůst bohaté úrodě. Nádherný bambusový strom se tak stal velkým požehnáním.
Na všechny strany roznášel vodu - k životu pro všechny.

(čínská povídka)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00