17.03.2014 23:30

04 - DUBEN 2014

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Nedělní bohoslužba 9.00

Úterý: Nábožko pro mladší děti 13.00

Středa: Setkání konfirmandů 13.00; Biblická hodina 17.00

Čtvrtek: Nábožko starší děti 14.00; Biblická hodina po vesnicích dle zájmu 17.00

Pátek: Nábožko v Jarošově 16.00 (1x za 14 dní); Setkání mládeže 18.00 (1x za 14 dní)

2. st Setkání konfirmandů 13.00; biblická hodina v Proseči 17.00; STARŠOVSTVO 18.00

3. čt Nábožko pro starší děti 14.00; biblická ve Zderazi 17.00

6. 4. RODINNÁ NEDĚLE, bohoslužba 9.00; ekumenická bohoslužba v Budislavi 14.00

11. pá Brigáda ve farním parku od 14.00

13. 4. Bohoslužba Květné neděle 9.00; bohoslužba v Jarošově 13.30

17. 4. Pašijové čtení na faře od 17 h.

18. 4. VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA SE SVATOU VEČEŘÍ PÁNĚ 17.00 v kostele

19. so (Polička) scénický melodram "Dokonáno" v evang. kostele v Poličce od 17.00

20. Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - bohoslužba v kostele se svatou Večeří Páně 9.00

21. Velikonoční pondělí: ekumenické nešpory v kapli Boží lásky v Budislavi od 14.30 (odchod poutníků z prosečského náměstí 13.00 nebo odjezd autobusu-linky 13.48. Zpět pěšky nebo autobusem 16.06)

27. Nedělní bohoslužba 9.00

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00