17.03.2014 23:30

04 - DUBEN 2014

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Nedělní bohoslužba 9.00

Úterý: Nábožko pro mladší děti 13.00

Středa: Setkání konfirmandů 13.00; Biblická hodina 17.00

Čtvrtek: Nábožko starší děti 14.00; Biblická hodina po vesnicích dle zájmu 17.00

Pátek: Nábožko v Jarošově 16.00 (1x za 14 dní); Setkání mládeže 18.00 (1x za 14 dní)

2. st Setkání konfirmandů 13.00; biblická hodina v Proseči 17.00; STARŠOVSTVO 18.00

3. čt Nábožko pro starší děti 14.00; biblická ve Zderazi 17.00

6. 4. RODINNÁ NEDĚLE, bohoslužba 9.00; ekumenická bohoslužba v Budislavi 14.00

11. pá Brigáda ve farním parku od 14.00

13. 4. Bohoslužba Květné neděle 9.00; bohoslužba v Jarošově 13.30

17. 4. Pašijové čtení na faře od 17 h.

18. 4. VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA SE SVATOU VEČEŘÍ PÁNĚ 17.00 v kostele

19. so (Polička) scénický melodram "Dokonáno" v evang. kostele v Poličce od 17.00

20. Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - bohoslužba v kostele se svatou Večeří Páně 9.00

21. Velikonoční pondělí: ekumenické nešpory v kapli Boží lásky v Budislavi od 14.30 (odchod poutníků z prosečského náměstí 13.00 nebo odjezd autobusu-linky 13.48. Zpět pěšky nebo autobusem 16.06)

27. Nedělní bohoslužba 9.00

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00