Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.


TEĎ NEBO BRZY

24.09.2017 18:18

Trocha humoru do podzimních dní

Vtipy z farářovy kapsy (Dolní Krupá)

Celý článek

—————

03.09.2017 22:14

Fotky z tábora 2017

Milí přátelé, díky Honzovi V. se můžete podívat na fotky z našeho tábora.

Celý článek

—————

02.08.2017 13:53

Sborový tábor - Březiny (u Milov) 5. - 11. 8.

Pár informací pro vás: Letošní tábor je na téma příběhů krále Davida. Budeme hrát hry, vyrábět, koupat se, zpívat, bude výlet, stezka odvahy a...

Celý článek

—————

15.06.2017 23:27

Poděkování - Noc kostelů 2017

Noc kostelů 2017 byla skvělá, mnoho lidí sdílelo svou spokojenost a dobrou náladu. Doufám, že jste si ji také hezky užili. DĚKUJEME VŠEM, KDO JAKKOLI...

Celý článek

—————

03.06.2017 17:27

Noc kostelů 9. 6. 2017

Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami. (Mdr. 10,17) 15,30 – 18,45 Rodinná cirkusová dílna: žonglování, jednoduchá akrobacie ve farním...

Celý článek

—————

06.04.2017 12:02

Seniorátní výlet do Kolína 10. 6.

Vážení a milí,  můžete ve svých sborech šířit informaci, že náš seniorát pořádá výlet do Kolína / návštěva řepařské drážky, evangelického...

Celý článek

—————

25.03.2017 06:10

7 slov Vykupitelových z kříže - Proseč, 13. 4. od 17 h.

Celý článek

—————

18.03.2017 07:09

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ (26. 3.)

Vážení členové sboru v Proseči, v neděli 26. 3. po bohoslužbě se uskuteční tradiční VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ. Uslyšíte zprávu faráře o činnosti...

Celý článek

—————

15.03.2017 21:27

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2017

„On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.“ (1Tes 5,10) Není zcela snadné odpovědět na otázku, jak pro nás může Ježíšova...

Celý článek

—————

15.03.2017 21:21

Biblické texty o půstu

1Sam 7:6 Shromáždili se tedy do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem; také se onoho dne postili a říkali tam: „Zhřešili jsme proti...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————


Heslo na rok 2017

A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich.

Ezechiel 36,26

 


SLOVO               NA ŘÍJEN

Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Lukáš 15,10

SBÍRKA 2017

NA STŘECHU KOSTELA

Nová střecha pomůže zachovat vzácný toleranční kostel v empírovém slohu z r. 1838.

č. ú. 1143219389/0800

Je shromážděno 286 tis.

DĚKUJEME !!!


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

8. 10. Nedělní bohoslužba 9.00
10. út 15,30 bohoslužba v Seniorcentru Skuteč; 19.00 staršovstvo
11. st úřední den v Krouně (náboženství v Krouně, v Pusté Kamenici, biblická ve Svratouchu)
12. čt NÁBOŽKO 16.00
15. 10. Slavnost díkčinění se Večeří Páně 9.00 + opakovaná volba faráře

TĚŠME SE ...

3. 12. Sborová adventní neděle s koncertem MEMORY BAND

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

logo MAS Litomyšlsko

Michalu Hápovi za grafické práce na letáku

Josefu Sodomkovi za tvorbu plakátů