Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.


TEĎ NEBO BRZY

24.12.2016 00:44

Rodinná štědrovečerní pobožnost 2016

Introit: Hospodin řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu... Slyšel jsem jeho úpění… Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil…“...

Celý článek

—————

17.12.2016 23:21

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2016

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů...

Celý článek

—————

17.12.2016 23:09

O Danielovi a lvech - zamyšlení k dětské vánoční hře 2016

Milí přátelé, letošní vánoční hra je inspirována textem z 11. kapitoly proroka Izajáše: „Lev bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem...

Celý článek

—————

13.12.2016 19:49

Evangelický kalendář, Na každý den, Hesla Jednoty bratrské (2017)

Milí přátelé, na faře jsou k mání tradiční, kvalitní duchovní průvodci našeho života: Evangelický kalendář 2017: 90,- Kč Na každý den 2017: 90,-...

Celý článek

—————

13.12.2016 09:51

Dárek (Diakonie ČCE)

Milí přátelé, v posledních dnech jsme jako sbor dostali dopis od Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE s jako dárek pěkný...

Celý článek

—————

13.12.2016 09:08

Napišme protest proti věznění Petra Jaška v Súdánu

Připojme se k mezinárodnímu tlaku na propuštění Petra Jaška, humanitárního pracovníka, který byl zatčen v Chartúmu (Súdán) 10.12. 2015.  Stačí...

Celý článek

—————

06.12.2016 10:06

Výtěžek jarmarku (27. 11.) pro archu

Milí přátelé, díky všem, kdo jste se zapojili do příprav jarmarku, kdo jste si cokoli zakoupili ...  Výtěžek činí 7895,- Kč a byl přidán na účet...

Celý článek

—————

06.12.2016 10:00

FAIR TRADE podzim 2016

Milí přátelé, od září do konce listopadu se u nás a v našich kruzích podařilo prodat zboží ze spravedlivého obchodu v celkové hodnotě 33 335 Kč. Díky...

Celý článek

—————

15.11.2016 09:47

Adventní jarmark 27. 11.

Milí přátelé našeho sboru, první adventní neděli (27. 11. 2016) od 10 do 17 h. ve staré evangelické škole připravujeme tradiční adventní jarmark...

Celý článek

—————

15.11.2016 09:45

Dětská vánoční hra

Milé děti, milí přátelé, od neděle 6. 11. nacvičujeme po bohoslužbě vánoční hru o Danielovi a lvech, kterou napsal Pepa N. z Otradova. Jste zváni,...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————


Heslo na rok 2016

Toto praví Hospodin: „Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“  
Izajáš 66,13 

SLOVO               NA PROSINEC

Duše má čeká Pána,         víc než ponocní svitání.         Ž 130,6

Potřebujeme mlčení, abychom dokázali být ve spojení s duší. Není podstatné, co říkáme, ale co Bůh říká nám a skrze nás. 
(K. Rahner)

 


SBÍRKA 2016

NA STŘECHU KOSTELA

Nová střecha pomůže zachovat vzácný toleranční kostel v empírovém slohu z r. 1838.

č. ú. 1143219389/0800

Je shromážděno 286 tis.

DĚKUJEME !!!


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

P R O S E Č: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

24. so DOMÁCÍ BOHOSLUŽBA RODIN
 
25. 12. Boží hod vánoční - bohoslužba se svatou Večeří Páně 9.00 v kostele
 
26. 12. po Druhý svátek vánoční - 9.00 na faře
30. 12. pá Setkání mládeže
31. 12. so Nešpory posledního dne v roce 17.00
 
1. 1. 2017 Nedělní bohoslužba se svatou Večeří Páně 9.00 na faře

TĚŠME SE ...

18. 12. DĚTSKÁ VÁNOČNÍ HRA
10. 2. 2017 EVANGELICKÝ BÁL

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

logo MAS Litomyšlsko

Michalu Hápovi za grafické práce na letáku

Josefu Sodomkovi za tvorbu plakátů