Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.


TEĎ NEBO BRZY

06.04.2017 12:02

Seniorátní výlet do Kolína 10. 6.

Vážení a milí,  můžete ve svých sborech šířit informaci, že náš seniorát pořádá výlet do Kolína / návštěva řepařské drážky, evangelického...

Celý článek

—————

25.03.2017 06:10

7 slov Vykupitelových z kříže - Proseč, 13. 4. od 17 h.

Celý článek

—————

18.03.2017 07:09

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ (26. 3.)

Vážení členové sboru v Proseči, v neděli 26. 3. po bohoslužbě se uskuteční tradiční VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ. Uslyšíte zprávu faráře o činnosti...

Celý článek

—————

15.03.2017 21:27

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2017

„On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.“ (1Tes 5,10) Není zcela snadné odpovědět na otázku, jak pro nás může Ježíšova...

Celý článek

—————

15.03.2017 21:21

Biblické texty o půstu

1Sam 7:6 Shromáždili se tedy do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem; také se onoho dne postili a říkali tam: „Zhřešili jsme proti...

Celý článek

—————

15.03.2017 21:08

Fotky z tábora 2016

Fotky jsou konečně na Rajčeti ... Fotky z tábora 2016

Celý článek

—————

24.01.2017 09:20

TANEČNÍ BÁL v Proseči 10. 2. od 20 h.

Celý článek

—————

24.12.2016 00:44

Rodinná štědrovečerní pobožnost 2016

Introit: Hospodin řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu... Slyšel jsem jeho úpění… Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil…“...

Celý článek

—————

17.12.2016 23:21

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2016

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů...

Celý článek

—————

17.12.2016 23:09

O Danielovi a lvech - zamyšlení k dětské vánoční hře 2016

Milí přátelé, letošní vánoční hra je inspirována textem z 11. kapitoly proroka Izajáše: „Lev bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————


Heslo na rok 2017

A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich.

Ezechiel 36,26

 


SLOVO               NA KVĚTEN

Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. Kol. 4, 6

SBÍRKA 2017

NA STŘECHU KOSTELA

Nová střecha pomůže zachovat vzácný toleranční kostel v empírovém slohu z r. 1838.

č. ú. 1143219389/0800

Je shromážděno 286 tis.

DĚKUJEME !!!


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

P R O S E Č: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

14. 5 Nedělní bohoslužba 9.00 a posezení
15. po Pastorálka v Hlinsku
17. čt Nábožko 14.00
21. 5. Nedělní bohoslužba 9.00 s posezením

TĚŠME SE ...

9. 6. NOC KOSTELŮ
10. 6. VÝLET DO KOLÍNA

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

logo MAS Litomyšlsko

Michalu Hápovi za grafické práce na letáku

Josefu Sodomkovi za tvorbu plakátů