09.12.2021 15:17

Zapalování svící na adventním věnci - modlitby

1. adventní týden: Naděje

Tuto první svíčku zapalujeme, abychom se modlili za naději.

Za naději pro sebe i pro každého. 

Prosíme, aby naše naděje byla zaměřena na Boha, aby nás Bůh povzbuzoval a my od něj očekávali dobré věci. 

Modlíme se za všechny, kdo ztratili naději. 

Dej, ať najdou novou naději, která září jako plamen této svíčky.

Pane Ježíši Kriste, naděje našich srdcí a naděje světa, přibliž se k nám v tomto adventním čase. Amen

 

2. adventní týden: Pokoj

První svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za naději.

Tuto druhou svíčku zapalujeme, abychom se modlili za pokoj a mír. Za mír pro nás a pro celý svět.

Prosíme o pokoj pro naši mysl, o pokoj, který vyvěrá z toho, že vidíme věci jasně. Modlíme se za všechny, kdo žijí vprostřed konfliktu nebo války. Dej, ať uvidí znamení míru, které září jako plamen této svíčky.

Pane Ježíši Kriste, Králi pokoje, vládni v našich srdcích i v celém světě, přibliž se k nám v tomto adventním čase. Amen

 

3. adventní týden: Radost

První svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za naději. 

Druhou svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za mír a pokoj.

Tuto třetí svíčku zapalujeme, abychom se modlili za radost. Za radost pro nás i pro každého. 

Děkujeme za krásu radosti a za všechny způsoby, kterými k nám radost přichází, když ji nečekáme. 

Modlíme se za všechny, kdo necítí radost. Dej, ať najdou špetku radosti, která září jako plamen této svíčky.

Pane Ježíši Kriste, radosti všech srdcí, která tě poznávají, naplň nás i celý svět radostí, přibliž se k nám v tomto adventním čase. Amen.
 

4. adventní týden: Láska

První svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za naději. Druhou svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za mír a pokoj. Třetí svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za radost.

Tuto čtvrtou svíčku zapalujeme, abychom se modlili za lásku.

Modlíme se za lásku, která je trpělivá a vlídná, za lásku, která se projevuje starostlivostí a důvěrou. 

Dej, ať tuto lásku ukazujeme druhým a jsme připraveni v našich srdcích přivítat lásku Boží. 

Modlíme se za všechny, kdo se cítí nemilováni a za každý čas, kdy je těžké milovat druhé. 

Dej, ať vidíme znamení lásky, které září jako plamen této svíčky.

Pane Ježíši Kriste, ukázal jsi nám, že Bůh je láska. 

Pomáhej nám žít v lásce, abychom tak žili v Bohu. 

Přibliž se k nám v tomto adventním čase. Amen

 

Advent (Přeloženo ze Spiritualchild.co.uk)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA