19.03.2022 10:05

Výroční sborové shromáždění - 27. 3. 10.00

Milé sestry, milí bratři,

v neděli 27. 3. se po bohoslužbě koná VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ.

Vyslechneme zprávy o činnosti faráře, sboru, hospodaření, revizní zprávu a rozpočet na rok 2022.

Jste srdečně zvání k účasti. Lukáš Klíma

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

Požehnané Velikonoce!

14. Zelený čtvrtek - pašijové čtení s duchovní hudbou18.00 v kostele

15. Velký pátek 9.00 bohoslužba s VP v kostele

16. Bílá sobota

17. 4. Neděle vzkříšení - slavnostní bohoslužba 9.00 s VP v kostele

18. Společná pouť do Budislavi

Témata nedělky