09.03.2012 20:18

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2012

velikonocni (1).doc (216 kB)

Zamyšlení k Velikonocům

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. (Lukáš 24,5–6)

Milí bratři a sestry, evangelista Lukáš na začátku svého spisu slíbil Theofilovi, že to, co se o Ježíši vypráví, vypíše znovu, pěkně popořádku, v pravém sledu. Dospěl ve svém vyprávění až k Ježíšově popravě, smrti a pohřbu. Pak je na řadě prázdný hrob. Ale co je to vlastně za pořádek? Podle jakého řádu, který bychom byli schopni si představit, následuje po pohřbu prázdný hrob?

Těm ženám, které časného jitra přišly ke hrobu, to rozhodně muselo připadat jako veliký nepořádek, s nímž si vůbec nevěděly rady. To, co tam nalezly, rozhodně nečekaly: kámen, který sloužil jako pevný uzávěr hrobu, byl odvalený! A to, co s naprostou jistotou čekaly, že tam najdou, tedy tělo Pána Ježíše, nenalezly!

Tady stojíme u počátků křesťanské víry. Skutečně u počátků, u prvních set­kání s tou skutečností, z níž se dnes smíme radovat jako z evangelia. Ježíšův prázdný hrob pro nás zakládá nadějí, že také naše hroby a hroby našich blízkých budou navěky prázdné.

S přáním této velikonoční naděje a radosti                              Lukáš Klíma a Věra Tefrová

 

Rozpis velikonočních setkání

Pátek 30. 3.

Promítání filmu Jesus Christ Superstar na faře v 18.00

Čtvrtek 5. 4.

Pašijové čtení na faře v 17.00 hod.

Pátek 6. 4.

Bohoslužby v kostele s vysluhováním VP v 17.00 hod.

Neděle 8. 4.

Bohoslužby v kostele s vysluhováním VP v 9.00 hod.

Pondělí 9. 4.

Koncert velikonoční hudby v Budislavi v 15.00 hod.

Ze života sboru

Centrem sborového života jsou pravidelné nedělní bohoslužby, ke kterým se od měsíce května budeme setkávat v kostele.

Každá první neděle v měsíci je „rodinná“, kázání v tuto neděli je přizpůsobené pro děti a po bohoslužbách bývá posezení s občerstvením a popovídáním, někdy i promítáním fotek a programem zajímavého hosta. Pro ty, kteří o to stojí a nemohou z různých důvodů navštěvovat sborová nedělní shromáždění, je možnost požádat o návštěvu domů bratra faráře (mobil 608 054 457).

V neděli 25. března bude po bohoslužbách následovat výroční sborové shromáždění, při kterém bude na dalších šest let zvoleno nové staršovstvo. Seznam členů s právem hlasovat a seznam kandidátů do nového staršovstva je zveřejněn na faře. Prosíme, přijďte se zúčastnit této, pro život sboru velmi důležité, volby.

Pro velký úspěch adventní prodejní výstavy „fair-tradového“ zboží, chceme tuto výstavu zopakovat i v předvelikonoční době, konkrétně v týdnu od 25. 3. do 1. 4. opět ve staré škole. K vidění budou také zajímavé fotografie z Keni. Otevřeno je: po–pá: 15–17 hod., so–ne: 10–16 hod. Na velikonoční pondělí 9. 4. je připraven koncert vokálně-instrumentálního souboru VOX HUMANA v kostele Boží lásky v Budislavi. Na koncert půjdeme pěšky, sraz je na horním konci prosečského náměstí v 13.30 hod. Zpět pojedeme autobusem v 16.00 hod.

Jako každý rok, i letos plánujeme také jarní brigádu na úklid kolem kostela a ve farním parku a prosíme všechny, kdo mohou, aby přišli pomoci. Termín brigády je v pátek 20. 4. od 14.00 hod.

Letos pokračujeme v průběžné sbírce na střechu kostela, která bude v dohledné době potřebovat rozsáhlejší údržbu. Zatím máme na tento účel shromážděno něco přes sedmdesát tisíc korun. Ze SFŽP jsme obdrželi přislíbenou dotaci na zateplení fary, která je uvedena v rozpočtu (viz tabulka na druhé straně, řádek 28).

V měsíci květnu již tradičně probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu, která slouží na stavební účely naší církve, bližší informace jsou uvedeny v přiloženém informačním letáčku. Náš sbor se také připojil k postní sbírce vyhlášené Diakonií, která má název „Stavíme lidi na nohy“. Výtěžek této sbírky je určen na pomoc sirotkům v Etiopii. Přispět na tuto sbírku můžete během postní doby do kasičky na faře.

Kázání, fotky a další informace ze sborového života najdete na pravidelně aktualizovaných webových stránkách našeho sboru: prosec.evangnet.cz

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00