04.07.2011 16:30

Účastníci panelové diskuze 13.30

Prof. Pavel Ambros Th.D . (T. J.): kněz, pedagog na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci, ředitel kulturního a badatelského centra České provincie TJ Centrum Aletti v Olomouci. Těžištěm jeho zájmu jsou otázky návaznosti a porušenosti tradice, „nová evengelizace“, pastorace, inkulturace, křesťanský Východ, cyrilometodějská tradice a ruské náboženské myšlení.

oldwww.upol.cz/fakulty/cmtf/veda-a-vyzkum/zivotopisy/prof-pavel-ambros-thd/

 

ThDr. Petr Melmuk, Th.D.: kazatel, pedagog na Husitské teologické fakultě UK a starozákonní biblista. Aktivní člen historické společnosti pro aktualizaci odkazu reformace - Veritas, organizátor odborných setkání.

veritas.evangnet.cz/index.htm

 

Doc. PhDr. Eva Melmuková: kazatelka (1957–1986 bez státního souhlasu), pedagožka a historička českého evangelictví v 17. a 18. stol. – toleranční a potoleranční doba, náboženské menšiny (práce s archivními prameny). Dále se intenzivně zabývá vývojem sídel a lidové architektury, regionální historií jižní části Českomoravské vrchoviny. Je aktivní členkou historické společnosti Veritas.

ceskybratr.evangnet.cz/index.php?act=detail&menuid=2&podmenuid=117&idTXT=1105

 

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.: kazatel, pedagog a světově uznávaný vědec v oboru novozákonní biblistiky a teologie (Evangelická teologická fakulta UK) a dějin řecké literatury (Filosofická fakulta UK). Do nedávna ředitel Centra biblických studií při Akademii věd ČR, člen překladatelské komise pro český ekumenický překlad Bible, autor řady českých i cizojazyčných monografií, odborných studií, článků atp.

www.etf.cuni.cz/cbs/index2.html

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

14. 10. Nedělní bohoslužba 9.00
15. po 15,00 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
16. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
20. so 14 h. rozloučení s Jirkou Č. na hřbitově na Františkách
21. 10. Nedělní bohoslužba 9.00