16.10.2021 23:24

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2021

Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.“ (Žalm 33,1)

Milé sestry a milí bratři, 

myslím, že každý si rád aspoň občas oblékne něco slušivého, něco v čem vypadá a cítí se dobře. Žalmový verš vyjadřuje, co sluší přímým lidem, v čem je jejich půvab. Je to chvála Hospodina. Slovo „přímý“ označuje toho, kdo hledá, co je přímé v očích Hospodinových, co Hospodin vidí jako správné.

Takovýto člověk zároveň nachází důvody k vděčnosti a tím i ke chvále Hospodina. Není to nijak samozřejmé, snadněji můžeme vnímat to, co nám dělá starosti a působí trápení. Chvála Hospodina pak může být cestou, jak tomu nepodlehnout, jak se nenechat zavalit spoustou negativních zpráv a událostí, jak se uzdravovat ze svých vnitřních zranění a pookřát v blízkosti toho, jehož slovo je přímé a který je věrný v každém svém díle (Ž 33,4).

Slavnostní bohoslužba je dobrou příležitostí, jak společně Hospodina chválit, jak se podílet na tom, co nám dle slov žalmisty sluší. Za staršovstvo vás zdraví a na setkání s vámi kolem stolu Páně i při dalších sborových aktivitách se těší Lukáš Klíma a Věra Tefrová

 

Program sborového života

V neděli 24. října budeme slavit bohoslužbu díkčinění. Tato bohoslužba, s vysluhováním svaté Večeře Páně, bude letos ozvláštněna hudebním doprovodem evangelických pozounových sborů Consonare. Od neděle 31. října se pak budou bohoslužby konat ve farním sále. 

Rodinné bohoslužby jsou každou první neděli v měsíci. Kázání jsou tuto neděli přizpůsobena pro děti a hudební doprovod zajišťuje sborová kapela. Zveme rodiče, aby své děti na tyto bohoslužby doprovázeli a společně tak nacházeli místo ve sborovém společenství. Po bohoslužbách následuje posezení na faře, někdy i s doprovodným programem. 

Každou první neděli v měsíci se také konají ve 14.30 hod. ekumenické bohoslužby v kapli Boží lásky v Budislavi.

K biblickým hodinám se v Proseči setkáváme vždy v úterý od 18.30 hod. Přijďte s námi poznávat Lukášovo evangelium. 

Výuka náboženství pro děti probíhá v Jarošově ve středu od 15.30 hod. 

a konfirmační příprava v Proseči na faře v pátek také od 15.30 hod.

Před začátkem adventu se uskuteční již tradiční klavírní koncert Daniela Juna a jeho hosta, kterým letos bude pozounista Ondřej Jiskra. Tento koncert bude v pátek 12. 11. od 18.00 hod. v kostele. 

První adventní neděli 28. 11. budou bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně. 

Na třetí adventní neděli 12. 12. od 16.00 hod. je v našem kostele naplánovaný adventní koncert mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus.

V září jsme byli v rámci sborového výletu navštívit Michala Chlupského, který u nás působil jako vikář a od listopadu 2020 je farářem ve sboru Dvůr Králové. Výletní odpoledne jsme strávili v zoologické zahradě. V podnikání sborových výletů chceme pokračovat i v příštích letech. Z technických věcí v nedávné době proběhl nátěr archy ve farním parku, vymalovaní některých farních místností a úprava pánských toalet.

V příštím roce nás čeká výrazné zvýšení cen energií a nárůst odvodů do personálního fondu. Dlouhodobě také shromažďujeme finanční prostředky na novou střechu kostela. Životnost té stávající byla nedávným nátěrem výrazně prodloužena, ale není to v řádu desítek let. Prosíme proto, abyste štědře pamatovali na finanční potřeby našeho sboru při placení saláru, který můžete uhradit buď pokladníkovi Jiřímu Břeňovi v neděli před nebo po bohoslužbách, některému z presbyterů, nebo na číslo sborového účtu: 1143219389/0800.

Děkujeme všem, kteří podporují sborové společenství svou aktivní účastí na sborovém životě, finančními dary, svou pomocí a modlitbami. Přejeme vám všem pokojné podzimní dny.

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA