06.10.2013 23:55

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2013

„Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.“ (Dt 8,2).

 

Milé sestry a milí bratři,

letos si připomínáme 230 let od založení našeho sboru v roce 1783. V knize Českobratrské Prosečsko o počátcích našeho sboru můžeme číst tato slova: „V prvních měsících r. 1783 po přihláškách z r. 1782 existovali na Prosečsku úředně tolerovaní nekatolíci, ale zatím stále ještě bez organizace v pevnějších obrysech, bez duchovního správce… První evangelický reformovaný duchovní přišel do Proseče z Uher v červnu roku 1783. Byl to Mikuláš Toronay.“ (s. 92, 93).

Připomínat si cestu, kterou Boží lid v minulosti urazil, bylo důležité pro porozumění Božímu vedení. Význam mnoha událostí se nám totiž odhalí až při zpětném pohledu. Až když se zastavíme a přemýšlíme o tom, co dobrého i zlého jsme prožili. Domnívám se, že to platí nejen o životě jednotlivce, ale i celého společenství. Proto si chceme při letošní neděli díkčinění připomenout události vzniku našeho sboru a zároveň vyjádřit Bohu vděčnost za to, že zde i po více než dvou staletích evangelický sbor stále je jako živé společenství víry, naděje a lásky. Lukáš Klíma a Věra Tefrová

 

Program sborového života

Neděle díkčinění, při které bude vysluhována svatá Večeře Páně, bude letos 20. 10. Po bohoslužbách bude hudební vystoupení, společné pohoštění ve farním sále a od 13.00 hod. přednáška PhDr. Sixta Boloma-Kotariho z Historického ústavu Akademie věd na téma „Toleranční doba a evangelický sbor v Proseči“. Srdečně vás zveme na tuto sborovou slavnost.

Od další neděle 27. 10. se budou bohoslužby konat v sále na faře. Pro děti je během bohoslužeb připraven program v dětské místnosti na faře. Rodinné bohoslužby jsou každou první neděli v měsíci s programem pro děti i dospělé. V tyto neděle je také možno zakoupit na faře tzv. „fair trade“ zboží a podpořit tak producenty v chudých zemích světa. Zveme rodiče, aby své děti na tyto bohoslužby doprovázeli a společně tak nacházeli místo ve sborovém společenství.

Každou první neděli v měsíci se také konají ve 14.00 hod. ekumenické bohoslužby v kapli Boží lásky v Budislavi a každou druhou neděli ve 13.30 hod. jsou bohoslužby na obecním úřadě v Jarošově. Biblické hodiny v Proseči se budou konat již tradičně ve středu od 17.00 hod. počínaje středou 23. 10. Přijďte společně přemýšlet o základních tématech biblické teologie, tedy o tom, jak se ukazuje v biblickém pohledu např. víra, milost, člověk, hřích, odpuštění, naděje …

Výuka náboženství pro děti probíhá v Proseči v úterý od 12.45 hod. (mladší děti), ve čtvrtek od 14.00 (starší děti) a jednou za čtrnáct dní v pátek od 16.00 hod. v Jarošově. Konfirmační příprava bývá každou středu od 14.00 hod. na faře. Mládež se setkává jednou za čtrnáct dní v pátek od 18.30 hod. a jednou za měsíc bývá setkání tzv. „třicátníků“.

První adventní neděli 1. 12. budou bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně a odpoledne bude v kostele adventní koncert v podání mužského ekumenického pěveckého sboru z Jimramova. Program i čas koncertu upřesníme.

Děkujeme všem, kteří podporují sborové společenství svou aktivní účastí, finančními dary, svou pomocí a modlitbami. Přejeme všem pokojné podzimní dny.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00