06.10.2013 23:55

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – podzim 2013

„Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.“ (Dt 8,2).

 

Milé sestry a milí bratři,

letos si připomínáme 230 let od založení našeho sboru v roce 1783. V knize Českobratrské Prosečsko o počátcích našeho sboru můžeme číst tato slova: „V prvních měsících r. 1783 po přihláškách z r. 1782 existovali na Prosečsku úředně tolerovaní nekatolíci, ale zatím stále ještě bez organizace v pevnějších obrysech, bez duchovního správce… První evangelický reformovaný duchovní přišel do Proseče z Uher v červnu roku 1783. Byl to Mikuláš Toronay.“ (s. 92, 93).

Připomínat si cestu, kterou Boží lid v minulosti urazil, bylo důležité pro porozumění Božímu vedení. Význam mnoha událostí se nám totiž odhalí až při zpětném pohledu. Až když se zastavíme a přemýšlíme o tom, co dobrého i zlého jsme prožili. Domnívám se, že to platí nejen o životě jednotlivce, ale i celého společenství. Proto si chceme při letošní neděli díkčinění připomenout události vzniku našeho sboru a zároveň vyjádřit Bohu vděčnost za to, že zde i po více než dvou staletích evangelický sbor stále je jako živé společenství víry, naděje a lásky. Lukáš Klíma a Věra Tefrová

 

Program sborového života

Neděle díkčinění, při které bude vysluhována svatá Večeře Páně, bude letos 20. 10. Po bohoslužbách bude hudební vystoupení, společné pohoštění ve farním sále a od 13.00 hod. přednáška PhDr. Sixta Boloma-Kotariho z Historického ústavu Akademie věd na téma „Toleranční doba a evangelický sbor v Proseči“. Srdečně vás zveme na tuto sborovou slavnost.

Od další neděle 27. 10. se budou bohoslužby konat v sále na faře. Pro děti je během bohoslužeb připraven program v dětské místnosti na faře. Rodinné bohoslužby jsou každou první neděli v měsíci s programem pro děti i dospělé. V tyto neděle je také možno zakoupit na faře tzv. „fair trade“ zboží a podpořit tak producenty v chudých zemích světa. Zveme rodiče, aby své děti na tyto bohoslužby doprovázeli a společně tak nacházeli místo ve sborovém společenství.

Každou první neděli v měsíci se také konají ve 14.00 hod. ekumenické bohoslužby v kapli Boží lásky v Budislavi a každou druhou neděli ve 13.30 hod. jsou bohoslužby na obecním úřadě v Jarošově. Biblické hodiny v Proseči se budou konat již tradičně ve středu od 17.00 hod. počínaje středou 23. 10. Přijďte společně přemýšlet o základních tématech biblické teologie, tedy o tom, jak se ukazuje v biblickém pohledu např. víra, milost, člověk, hřích, odpuštění, naděje …

Výuka náboženství pro děti probíhá v Proseči v úterý od 12.45 hod. (mladší děti), ve čtvrtek od 14.00 (starší děti) a jednou za čtrnáct dní v pátek od 16.00 hod. v Jarošově. Konfirmační příprava bývá každou středu od 14.00 hod. na faře. Mládež se setkává jednou za čtrnáct dní v pátek od 18.30 hod. a jednou za měsíc bývá setkání tzv. „třicátníků“.

První adventní neděli 1. 12. budou bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně a odpoledne bude v kostele adventní koncert v podání mužského ekumenického pěveckého sboru z Jimramova. Program i čas koncertu upřesníme.

Děkujeme všem, kteří podporují sborové společenství svou aktivní účastí, finančními dary, svou pomocí a modlitbami. Přejeme všem pokojné podzimní dny.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00