28.03.2014 23:43

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči - jaro 2014

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2014

 

Modlitba pro postní čas

Pane, věčný Bože, život, který jsi nám dal, je někdy dost těžký. V dobrých časech si myslíme: Tak jsme to konečně všechno zvládli. V časech špatných pochybujeme o tom, že se o nás staráš.

Pane, osvoboď nás od pýchy, že tě vlastně nepotřebujeme, ale osvoboď nás i od nedůvěry, která nevidí, že nás provázíš a že nám pomáháš. Dej nám pro náš život dobré slovo, odvahu a důvěru. Prosíme skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem Svatým žije a kraluje nyní i na věky věků. Amen.

„Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.“ (Jan 20,8–9)

Program sborového života

Poslední březnovou neděli 30. 3. 2014 proběhne výroční sborové shromáždění, při kterém se ohlédneme za životem sboru v minulém roce. První neděle v dubnu 6. 4. bude rodinná, po dětských bohoslužbách bude možno vyrobit si na faře vlněnou ovečku pod vedením Olgy Klímové. Jarní brigáda na kultivaci sborového parku je naplánována na pátek 11. 4. od 14.00.

Na květnou neděli 13. 4. proběhne v našem sboru postní sbírka, jejíž výtěžek je určen na pomoc Ukrajině. Tuto dobrovolnou sbírku vyhlásila synodní rada, která zatím uvolnila z fondu sociální a charitativní pomoci 200 000,- Kč na okamžitou pomoc Ukrajině. Výtěžek této sbírky bude sloužit na doplnění tohoto fondu, čímž bude umožněna i další případná pomoc.

Pašijové čtení ve čtvrtek 17. 4. od 17.00 hod. bude letos spojené se zahájením výstavy velikonočních obrazů výtvarníka Václava Sokola. Výstava bude instalována v kostele a potrvá do konce května. Velkopáteční bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně budou 18. 4. od 17.00 v kostele. V sobotu 19. 4. jsme zváni na scénický melodram „Dokonáno“ v podání pianisty Jakuba Dvořáčka a faráře Petra Galluse, který se uskuteční od 17.00 v kostele v Poličce. Při bohoslužbách na velikonoční neděli 19. 4. od 9.00 v kostele bude také vysluhována svatá Večeře Páně.

Ekumenické nešpory na velikonoční pondělí 20. 4. budou letos již tradičně v kapli Boží lásky v Budislavi, letos od 14.30 hod. Na společnou pouť do Budislavi vyjdeme v 13.00 z prosečského náměstí, odjezd autobusu z Proseče je v 13.48 a zpět jede autobus v 16.06.

V pátek 23. 5. se koná celorepubliková akce „Noc kostelů“. S programem v našem kostele budete seznámeni pomocí plakátů nebo sborových webových stránek (cceprosec.webnode.cz). Na neděli 25. 5. je při bohoslužbě plánována slavnost konfirmace, bohoslužby budou s vysluhováním svaté Večeře Páně.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronymovu Jednotu. Dar je možno odevzdat pokladníkovi, starším sboru, nebo poslat na sborový účet číslo 1143219389/0800. Společné ukončení biblických hodin bude ve svátek Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 29. 5., setkáme se v 17.00 hod. ve staré evangelické škole. Při svatodušní neděli 8. 6. budeme slavit svatou Večeři Páně.

Přehled sborového hospodaření za rok 2013 a rozpočet na letošní rok najdete na zadní straně. Děkujeme za podporu sborového života vaší aktivní účastí, modlitbami a finančními dary a přejeme vám všem požehnanou dobu postní i velikonoční. Za staršovstvo Lukáš Klíma a Věra Tefrová

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00